www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Precyzyjny termometr -200...+850°C z rozdzielczością do 0,001°C - LB-499-PT


 •   termorezystory Pt100 (Pt1000) jako czujniki temperatury
 •   3/6  kanały pomiarowe (po wbudowaniu w LB-480/LB-490)
 •   pamięć współczynników kalibracyjnych wewnątrz wtyku sondy
 •   wysoka rozdzielczość (0,001°C, 0,001Ω)
 •   niepewność pomiaru do ± 0,02°C
 •   wewnętrzne obwody autokalibracji
 •   prosta obsługa
 •   obudowa wykonana z trwałych materiałów
 •   współpraca z oprogramowaniem LBX
 •   wyświetlacz
 •   możliwość wprowadzania własnych współczynników Callendar-Van-Dusen'a
 •   interfejsy GSM, Ethernet, USB (po wbudowaniu w LB-480/LB-490)
Precyzyjny termometr 0.001°C - LB-480 z modułami LB-499-PT

Przeznaczenie precyzyjnego termometru

Precyzyjny termometr 0.001°C - moduł LB-499-PT

LB-499-PT jest modułem precyzyjnego jednokanałowego termometru umożliwiającym pomiar temperatur w zakresie -200...+850°C przy rozdzielczości pomiaru 0,01°C lub 0,001°C. Praktyczny zakres pomiaru będzie dodatkowo ograniczony przez zakres temperatur pracy podany w specyfikacji zastosowanego zewnętrznego czujnika temperatury.

Moduł LB-499-PT, aby poprawnie pracował, musi być wbudowany do jednego z następujących urządzeń:

 • LB-480 - rejestratora danych (od 1 do 3 sztuk modułów),
 • LB-490 - rejestratora danych / stacji meteo (od 1 do 6 sztuk modułów).

Moduł precyzyjnego jednokanałowego termometru LB-499-PT wykorzystuje jako czujnik zewnętrzny termorezystor platynowy Pt100 lub  Pt1000 umieszczony w odpowiedniej osłonie czujnika (do wyboru są różne opcje wykonania). Moduł automatycznie przelicza wynik pomiaru rezystancji na temperaturę wykorzystując współczynniki równania Callendar-van Dusen'a zgodnie z normą PN-EN 60751: Czujniki platynowe przemysłowych termometrów rezystancyjnych i platynowe czujniki temperatury.

Dla ułatwienia obsługi i uniknięcia pomyłek, przy wymianie egzemplarza sondy z rezystorem termometrycznym dołączonego do modułu precyzyjnego jednokanałowego termometru LB-499-PT, moduł odczytuje współczynniki kalibracyjne z pamięci nieulotnej znajdującej się wewnątrz wtyku sondy pomiarowej.

Kalibracja moduł precyzyjnego jednokanałowego termometru LB-499-PT polega na wywzorcowaniu jego układu pomiarowego znanym precyzyjnym rezystorem wzorcowym (np. 100,000 Ω) oraz na wpisaniu współczynników kalibracji czujnika podanych przez producenta lub zmierzonych w laboratorium wzorcującym. Dla przypadku kalibracji standardowej współczynniki wynoszą:

 • R0 = 100,000 Ω
 • A  = 3,908 x 10^-3
 • B  = -5,775 x 10^-7
 • C  = -4,183 x 10^-12

Precyzyjny termometr 0.001°C - LB-480 z modułami LB-499-PT Moduł precyzyjnego jednokanałowego termometru LB-499-PT wykorzystuje złącze żeńskie DB-9 do dołączenia czteroprzewodowo zewnętrznego czujnika oraz do dołączenia EEPROM-u z danymi kalibracyjnymi czujnika. Wszystkie wejścia modułu są izolowane galwanicznie oraz zabezpieczone przed przeciążeniami, jednak nie zwalnia to z konieczności przestrzegania zasad ochrony ESD.

W rejestratorze danych LB-480 można zainstalować jednocześnie od 1 do 3 modułów precyzyjnego jednokanałowego termometru LB-499-PT, tworząc w ten sposób 1, 2 albo 3 kanałowy precyzyjny termometr. W rejestratorze danych LB-490 można zainstalować jednocześnie od 1 do 6 modułów precyzyjnego jednokanałowego termometru LB-499-PT, tworząc w ten sposób od 1 do 6 kanałowy precyzyjny termometr.

Precyzyjny termometr 0.001°C - LB-480 z modułami LB-499-PTW pamięci rejestratora LB-480 lub rejestratora LB-490 są zapisywane wyniki zmierzonej rezystancji i wyliczonej temperatury maksymalnie z częstotliwością 1 sps. Wyniki mogą być uśredniane w okresie od 1 do 10 sekund. Wyniki pomiarów mogą być wysyłane z termometru do zewnętrznych systemów z wykorzystaniem wszystkich mechanizmów dostępnych w rejestratorze LB-480 lub  rejestratorze LB-490 (Ethernet, USB, GSM). Termometr współpracuje z programem SCADA LBX, który zapewnia archiwizację, wizualizacje i sygnalizację przekroczenia zadanych wartości wyników pomiarów.

Zewnętrzny czujnik temperatury powinien być dołączony przewodem czterożyłowym w ekranie oraz z przewodem ekranującym dołączonym do metalowej obudowy czujnika i odpowiednio podłączonym we wtyczce czujnika LB-499-DB, co eliminuje niekorzystny wpływ zakłóceń elektromagnetycznych na wynik pomiaru. Aby móc mierzyć w szerokim zakresie temperatur albo z dużą dokładnością, opracowano specjalne wykonania czujników o odpowiednio długiej osłonie eliminującej wpływ temperatury na kabel przyłączeniowy i zawierające precyzyjny termorezystor drutowy Pt100, przykładowo czujniki: TA-PL-100D, TA-PY-100D albo TB-PL-100D (plus informacja o wymiarach osłony czujnika, np.: 6x450). Inne wykonania czujników do modułu pomiaru temperatury są możliwe po uzgodnieniu wymagań technicznych.

Przykładowe oznaczenie kompletnego czujnika do wkładek LB-499-PT: LB-499-DB/TA-PL-100D-6x450.

Zastosowania praktyczne precyzyjnego termometru

Zastosowania moduł precyzyjnego jednokanałowego termometru LB-499-PT obejmują:

 • laboratoryjne pomiary temperatury,
 • wzorcowanie termometrów,
 • kontrola działania termostatów,
 • układy automatyki i zdalnych pomiarów.

Dane techniczne precyzyjnego termometru


Rozdzielczość pomiaru temperatury  Tryb 1:  0,001°C, szum <±1 mK (uśrednianie 10 sec)
  Tryb 2:  0,01°C, szum <±3 mK (uśrednianie 10 sec)
Zakres mierzonych temperatur  -200°C … +850°C,
dodatkowo ograniczony zakresem temperatur pracy zewnętrznego czujnika
Zakres mierzonych rezystancji  0,000Ω… 1000,000Ω
  0,00Ω … 10000,00Ω*
Niepewność pomiaru temperatury  ≤0,02°C w zakresie 0°C … 100°C (uśrednianie 10 sec)
 ±0,0004*(T-50°C) poza (ograniczona dodatkowo klasą zastosowancnego zewnętrznego czujnika temperatury, uśrednianie 10 sec)
Prąd pomiarowy  1 mA ±3 % dla czujników Pt100
  0,1 mA ±3 % dla czujników Pt1000*
Złącze wejściowe
 DB9F
Moc pobierana  0,6 W (maksymalnie)
Zakres temperatur  przechowywanie: -10°C ... +60°C
użytkowanie: 10°C ... 40°C, bez kondensacji

Uwagi:
* Wybór czujnika Pt100 lub Pt1000 jest możliwy na etapie produkcji modułu. Ze względu na lepszą stabilność długoterminową zalecane jest stosowanie czujnika z termorezystorem drutowym Pt100. Czujnik powinien być dołączony przewodem czterożyłowym w ekranie, z przewodem ekranującym dołączonym do metalowej obudowy czujnika i podłączonym we wtyczce czujnika.


See also
Zobacz również
LB-480 LB-480
* 8 konfigurowanych wejść: S300, 0-10V, 4-20mA, binarne, temperatura Pt1000 lub termistor (rozdzielczość 0.1°C) //// * pamięć pomiarów: 1MB * komunikacja: S300, LAN (IPv4/v6, HTTP, Modbus TCP, SNMP) * //komunikacja (opcjonalnie): RS-232, RS-485, USB, Bluetooth, GSM/GPRS// * zasilanie: 12V DC, //(opcjonalnie) POE//
LB-490 LB-490
Rejestrator danych z interfejsem Ethernet, USB i GSM/GPRS. Karta pamięci. 16 wejść: cyfrowe S300 lub analogowe (napięciowe, binarne, termistorowe, Pt1000). Moduły dodatkowych opcji: RS-232, RS-485. Obsługa dowolnego czujnika z interfejsem S300. Obsługa protokołów: IPv4, IPv6, HTML, JSON, XML, SNMP, MODBUS/TCP. Samodzielna sygnalizacja alarmów przez SMS-y, e-maile i przekaźniki. Oprogramowanie SCADA LBX.
Czujniki temperatury Czujniki temperatury
Termometry z zewnętrznymi sondami są wyposażane w zewnętrzne cyfrowe czujniki o różnej konstrukcji, stosownie do miejsca pomiaru, rodzaju mierzonego medium oraz zakresu mierzonej temperatury. Obudowy czujników chronią precyzyjne termorezystory Pt1000, Pt100 lub termistorem 10k przed uszkodzeniem. Czujniki są wykonywane na indywidualne zamówienie, w różnych rozmiarach, z przewodami o różnej długości.
Tolerancje Tolerancje
Norma PN-EN 60751, oprócz zależności pomiędzy temperaturą a wynikającą z niej rezystancją, podaje także tolerancje pomiaru temperatury w zależności od konstrukcji mechanicznej i precyzji wykonania rezystora termometrycznego, tak zwanej klasy tolerancji. Na dokładność pomiaru temperatury wpływają także: histereza i efekt starzenia rezystorów termometrycznych.
Ocena produktu
LB-499-PT
LB-499-PT jest modułem precyzyjnego jednokanałowego termometru na zakres -200...+850°C z rozdzielczością do 0,001°C, do wbudowania w LB-480 lub LB-490
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę
 •