www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Przenośne rejestratory temperatury i wilgotności powietrza

Rejestratory - LOGGERY


  Andrzej Łobzowski, Wojciech Szkolnikowski LAB-EL Elektronika Laboratoryjna S.J.
artykuł publikowany w piśmie POMIAR nr 1/2007
 

W poprzednich wydaniach magazynu Pomiar prezentowaliśmy poszczególne przyrządy oraz kompletne systemy służące do rejestracji i bieżącego monitoringu temperatury, wilgotności i innych parametrów mikroklimatu we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach, począwszy od lodówek, zamrażarek, przez pomieszczenia biurowe, laboratoryjne, magazyny, hurtownie, muzea, zabytki, do środków transportu. Systemy zarządzania jakością wymagają dość drastycznie monitorowania warunków środowiskowych wszędzie tam, gdzie są produkowane, magazynowane i transportowane głównie artykuły spożywcze i/lub farmaceutyczne i w takich miejscach instalowane są stacjonarne systemy rejestrująco-monitorujące. 

diagram
Rys. 1 Schemat blokowy przepływu produktu

Na rys. 1 przedstawiono uproszczony schemat blokowy przepływu produktu na drodze od producenta do klienta końcowego.
Przedstawione na rys. 1 znaki zapytania dotyczą przejść pomiędzy „gniazdami logistycznymi”, gdzie produkt może przebywać w warunkach nie kontrolowanych. Przy przejściach krótkich, w sensie czasowym, problem może być mało istotny. Natomiast w przypadkach przejść czasowo długich lub określonych specjalnymi wymaganiami, zastosowanie mają małe, zasilane bateryjnie przenośne przyrządy rejestrujące zwane „loggerami” lub „logerami”, nie posiadające wyświetlacza lecz posiadające nieulotną pamięć w której zapisywana jest historia procesu rejestracji temperatury i wilgotności. Niekiedy sam monitoring w samochodach dostawczych czy innych środkach transportu jest niewystarczający np. transport próbek biologicznych, krwi, itp. Przenośne rejestratory temperatury i wilgotności (loggery) umieszcza się bezpośrednio w opakowaniu transportowanego produktu i/lub próbek, poczym odczytuje się całą historię, sporządza raporty, wykresy czy histogramy.
W pewnej dużej i znanej firmie produkującej przetwory owocowo-warzywne, zaistniała potrzeba rejestracji temperatury i czasu wewnątrz reprezentatywnego słoika, który przemieszczał się wraz z innymi na taśmie urządzenia do pasteryzacji.

Przenośne rejestratory temperatury i wilgotności
Rys. 2  Loger LB-515 - ( a); czytnik LB-513 i obok logery pastylkowe - ( b); wymiary logerów DS - ( c)

W instytucie naukowych przechowywane w temperaturze –30oC próbki osocza przenoszone są do pojemników transportowych, a następnie zawożone są na lotnisko i dalej transport samolotem. Odbiorca próbek chciał znać cała historię czasowo-temperaturową procesu transportu.
Również laboratoria, przewożące swoje drogie wzorce do wzorcowań w jednostkach krajowych lub zagranicznych, wielokrotnie wymagają rejestracji temperatury i wilgotności w opakowaniu przewożonego przyrządu. Niekiedy w celu sprawdzenia rzetelności przewoźnika w aspekcie zachowania warunków środowiskowych podczas transportu umieszcza się loger w opakowaniu w producenta, a odczytuje historię u odbiorcy przesyłki.

Oferta przenośnych rejestratorów temperatury i wilgotności

Fima LAB-EL oferuje kilka rodzajów przenośnych logerów temperatury i wilgotności powietrza. Jednym z przyrządów jest termograf LB-515 – rys. 2a (opisywany w poprzednich wydaniach magazynu Pomiar), jest to przyrząd całkowicie opracowany w firmie LAB-EL. Oprócz wymienionego przyrządu w ofercie firmy, znajdują się tzw. logery pastylkowe, produkcji firmy Dallas Semiconductor. DS1921G, DS1921H i DS1923 do rejestracji temperatury oraz DS1922L do rejestracji temperatury i wilgotności powietrza – wymiary logerów w milimetrach na rys. 2c. Do odczytu pamięci logerów opracowano specjalny, uniwersalny  interfejs LB-513 – rys.2b, podłączany do komputera poprzez port USB. Opracowane w firmie oprogramowanie „LOGGER” umożliwia tworzenie baz danych, raportów, wykresów i/lub histogramów. W tabeli 1 przedstawiono podstawowe dane techniczne oferowanych logerów.

Tabela 1

Typ
Pomiar T
Pomiar RH
Niepewność
pomiaru T
Niepewność
pomiaru RH
Zakres
pomiarowy
Rozdzielczość
Pamięć
Odstęp pomiarów
Zasilanie/
okres pracy
Wymiary
LB-515
tak nie
+/- 1 °C
 (w zakresie
 -10...40 °C)


0,5 °C
2048
rekordów
1..255 minut

Bateria litowa
3,6V / 195 mAh /
7...10 lat
17,35 x 5,89 mm
DS1921G
tak nie    
DS1921H
tak nie    
DS1922L
tak nie     8 kB
DS1923
tak tak
5% -20..+85 °C 0…100%RH