Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności

www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» » » Nadzór w archiwum

Monitoring temperatury i wilgotności w archiwum

Monitoring temperatury i wilgotności w archiwum

Zasady przyjęte w praktyce działania archiwów określają właściwe warunki magazynowania dokumentów. Dokumenty papierowe wymagają utrzymywania temperatury w przedziale 14-18°C i stosunkowo niskiej wilgotności 30-50%. Sugeruje się przy tym dość rygorystyczne przestrzeganie stabilności tych parametrów. Zmiany dobowe temperatury nie powinny przekraczać 1°C, a maksymalne dobowe wahania wilgotności powinny być mniejsze niż 3%.

Dodatkowe czynniki ryzyka występujące w pomieszczeniach archiwum to światło i ciekła woda. Światło, a w szczególności jego wysokoenergetyczna frakcja nadfiolet (UV), wpływa na przyspieszone starzenie papieru i blaknięcie pigmentów.

Proponowany dla archiwum system nadzoru mikroklimatu działa w trybie ciągłym, monitoruje temperaturę i wilgotność względną powietrza, wykrywa przekroczenia dozwolonych warunków i sygnalizuje to jako alarmy. Czujniki pomiarowe wyposażone są w buforową pamięć pomiarów, główna rejestracja zachodzi w centralnym rejestratorze. Specjalizowane oprogramowanie dla systemu ułatwia przetwarzanie, archiwizację i wizualizację danych pomiarowych. System może nadzorować również natężenie oświetlenia oraz współpracować z czujnikami zalania.

Systemy monitoringu ClimateLogger

System ClimateLogger Wave - to system wykorzystujący termometry i higrometry zasilane z baterii, z radiową transmisją danych do rejestratora. Instalacja nie wymaga przewodów. Do rejestratora opcjonalnie można dołączyć miernik natężenia światła oraz czujniki zalania wodą.

System ClimateLogger WiFi - jest systemem pomiarowym z miernikami temperatury i wilgotności komunikującymi się w standardzie WiFi 2,4GHz. Może zostać wykorzystana istniejąca w obiekcie infrastruktura sieciowa. Czujniki zasilane bateryjnie. Do rejestratora opcjonalnie można dołączyć miernik natężenia światła oraz czujniki zalania wodą.

System ClimateLogger Industrial - system bazuje na czujnikach temperatury i wilgotności przyłączanych przewodami do rejestratora. Odległości czujników od rejestratora mogą być znaczne, nawet do 2000m. System jest bardzo odporny na zakłócenia elektromagnetyczne. Do rejestratora opcjonalnie można dołączyć miernik natężenia światła oraz czujniki zalania wodą.

System ClimateLogger Mobile - czujniki temperatury i wilgotności z transmisją danych przez internet mobilny dostarczany przez stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej. Serwer danych może być umieszczony w dowolnej lokalizacji. Do rejestratora opcjonalnie można dołączyć miernik natężenia światła oraz czujniki zalania wodą.

System Store-Logger dla Androida

System pomiarowy Store-Logger - to sieć bezprzewodowych czujników temperatury i wilgotności które nawiązują połączenie z dedykowanym tabletem albo smartfonem pracującym pod kontrolą OS Android. Na tablecie pracuje aplikacja Store-Logger, która monitoruje i wyświetla dane, wysyła alarmy SMS, może również drukować raporty na drukarce Bluetooth.

Wymagania prawne