www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Monitoring temperatury i wilgotności


A. Łobzowski, W. Szkolnikowski
LAB-EL Elektronika Laboratoryjna S.J.
artykuł publikowany w piśmie POMIAR nr 04/2011
 

Termohigrometr LB-705No i stało się. Egzekucja przepisów dotyczących zachowania warunków mikroklimatycznych w pomieszczeniach szczególnie magazynach i przechowalniach stała się faktem. Postanowiliśmy zatem po raz kolejny poruszyć temat nadzoru temperatury i wilgotności w pomieszczeniach poświęcając temu zagadnieniu kolejne cztery artykuły. W kolejnych numerach magazynu Pomiar przedstawimy systemy jedno i wielopunktowej rejestracji temperatury, wilgotności oraz innych parametrów klimatu, systemy stacjonarne i mobilne, oprogramowanie nadzorujące i powiadamiające oraz inne elementy monitoringu temperatury i wilgotności stanowiące to, czym zajmuje się firma LAB-EL.

Nadzór temperatury i wilgotności w jednym punkcie

Rejestratory temperatury i wiglotności z zasilaniem zewnętrznym

 Do nadzoru temperatury i wilgotności w jednym punkcie najczęściej stosowany jest termohigrometr (wilgotnościomierz i termometr) LB-701 z panelem odczytowym LB-705 wyposażony w wewnętrzną pamięć rejestrującą wyniki pomiaru. Termohigrometr LB-701 posiada cylindryczną, plastikową obudowę niewielkich rozmiarów, dzięki czemu daje się łatwo umieścić w obszarze kontrolowanym. Może być np. zawieszony nad stanowiskiem metrologicznym w laboratorium albo umieszczony w komorze klimatycznej. Termohigrometr jest połączony z panelem odczytowym LB-705 kablem o długości od 1 do 15 m. Odległość ta może być zwiększona dzięki cyfrowej transmisji pomiędzy termohigrometrem LB-701, a dołączonym panelem odczytowym. Panel odczytowy jest przystosowany do zawieszenia na ścianie (np. laboratorium, komory klimatycznej itp.). Dzięki dużym, czytelnym wyświetlaczom LED wyniki pomiaru temperatury i wilgotności są widoczne z dużej odległości.
 
 W przypadku, gdy na stanowisku pomiarowym oprócz monitoringu temperatury i wilgotności są niezbędne funkcje regulacyjne, należy zastosować termohigrometr LB-701 z panelem sterująco-odczytowym LB-725. Termohigrometr LB-725 Panel odczytowy LB-705 (albo panel sterująco-odczytowy LB-725) może być dołączony do dowolnego komputera poprzez jego port RS-232 (COM). Termohigrometr jest dostarczany w zestawie z oprogramowaniem, umożliwiającym bieżące monitorowanie pomiarów oraz odczyt historii pomiarów z pamięci.
Termometr z drukarką LB-530W przypadku, gdy wymagany jest nadzór temperatury bez wilgotności, do współpracy z powyższymi panelami można zastosować sondę LB-701T, która jest dostępna w wersji do pomiaru temperatury powietrza albo pomiaru różnych mediów, stosownie do wymagań zamawiającego.
 LB-530 jest wielokanałowym precyzyjnym rejestratorem temperatury. Można do niego dołączyć od 1 do 4 czujników Pt1000 lub Pt100 oraz 4 czujniki stanu typu zwarty / rozwarty. Wejścia te mogą przykładowo służyć do kontroli otwarcia drzwi chłodni, pracy agregatu chłodni lub innych zdarzeń. Wartości mierzonych temperatur jak i stany wejść cyfrowych prezentowane są na wyświetlaczu LCD. Z każdym kanałem temperatury oraz z każdym wejściem cyfrowym można skojarzyć progi alarmowe, po przekroczeniu których rejestrator sygnalizować będzie alarm przez przerywany sygnał dźwiękowy i optyczny jak również uaktywnione zostanie wyjście alarmowe służące do dołączenia zewnętrznego urządzenia sygnalizacyjnego. Rejestrator wyposażony jest w dużą pamięć wyników pomiarów temperatur oraz stanów wejść cyfrowych. Dane gromadzone w pamięci można przenieść do komputera lub mogą być wydrukowane na wbudowanej w rejestrator drukarce termicznej.


Rejestratory temperatury i wiglotności z zasilaniem wewnętrznym

  Termohigrometr LB-706 posiada wyświetlacz i wbudowaną pamięć wyników pomiarów oraz interfejs umożliwiający przepisanie wyników pomiarów do komputera PC i stworzenie protokołu pomiarów. W wersji LB-706B panel posiada dodatkowo wbudowany barometr elektroniczny.

Rejestrator temperatury LB-516 Termohigrometr rejestrator LB-706 Termohigrometr LB-520 Przenośny termohigrometr LB-570P
 
Do monitoringu temperatury i wilgotności w magazynie lub transporcie przeznaczone są miniaturowe rejestratory temperatury LB-516T (bez wyświetlacza) oraz LB-520T i LB-560A (z wyświetlaczem) albo miniaturowy rejestrator wilgotności i temperatury LB-520 i LB-570H (z wyświetlaczem). Urządzenia posiadają bardzo dużą pamięć wyników pomiarów i zasilanie bateryjne wystarczające na około kilka lat pracy bądź akumulatorki łatwe do podładowania. Odczyt danych następuje po podłączeniu rejestratorów do komputera PC. Wykorzystując te miniaturowe rejestratory można zbudować również jednopunktowy lub wielopunktowy stacjonarny system nadzoru temperatury i wilgotności w tych zastosowaniach, w których prowadzenie okablowania stałego nie jest korzystne lub zbyt kosztowne. Te miniaturowe rejestratory szczególnie polecane są do aptek, hurtowni farmaceutycznych i spożywczych itp. Miniaturowy rejestrator temperatury LB-516T pozwala na rejestrację w trudnych warunkach pracy. Może być zastosowany do kontroli przechowywania i transportu produktów wrażliwych na temperaturę otoczenia.
  

Świadectwa wzorcowania


Wszystkie powyższe przyrządy pomiarowe do monitoringu temperatury i wilgotności mogą być dostarczone ze świadectwem wzorcowania z akredytowanego Laboratorium Wilgotności, Temperatury i Ciśnienia LAB-EL.