Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności

www.label.pl | | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» » » Nowości

Nowe przyrządy w ofercie LAB-EL

 

 sportowiec 

LB-450 Wyświetlacz S300

 

Wyświetlacz LB-450 jest urządzeniem stacjonarnym. Służy do wyświetlania pomiarów przesyłanych linią S300. Występuje w wersji z przewodami po bokach obudowy (wersja H) i na dole obudowy (wersja V). Przy pomocy dodatkowej linii można zasilić podświetlenie wyświetlacza (4stopnie jasności). Wyświetlacz ma zastosowanie wszędzie gdzie potrzebne jest dodatkowe wyświetlenie pomiarów przesyłanych linią S300 lub monitorowanie linii S300
lb450-wyswietlacz-s300.jpg

LB-802 Termoanemometr z wyjściem napięciowym i cyfrowym S300

 

Termoanemometr LB-802 jest urządzeniem stacjonarnym. Służy do pomiaru prędkości przepływu powietrza i temperatury. Występuje w wersji z wyjściem analogowym (0...10V) oraz cyfrowym (S300).

W sondzie została wykorzystana termoanemometryczna zasada działania. Podgrzewany przez prąd termorezystor jest chłodzony przez opływający gaz. Utrzymanie stałej temperatury termorezystora wymaga odpowiedniego sterowania prądem, który to prąd jest miarą prędkości przepływającego gazu. Zaletą termoanemometrów jest możliwość wyprodukowania głowicy pomiarowej o stosunkowo małych wymiarach, którą można umieścić poprzez niewielki otwór w ścianie kanału. Termoanemometr LB-802 jest skompensowany temperaturowo.

Sonda ma zastosowanie wszędzie gdzie potrzebne jest monitorowanie prędkości przepływu powietrza - w kanałach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, w instalacjach technologicznych, w komorach laminarnych.
Termoanemometr LB-802

termo-higro-barometr LB-575

Termohigrobarometr LB-575 służy do pomiaru:  temperatury (3 temperatury), wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego, temperatury punktu rosy, temperatury termometru mokrego. Obsługuje inteligentne wymienne sondy temperatury LB-572. Wyposażony jest w czytelny podświetlany wyświetlacz graficzny. Wyświetlacz pracuje w trybie wyświetlania 3 pomiarów jednocześnie (możliwe jest konfigurowanie 10 ekranów użytkownika) oraz w trybie jednego pomiaru. Wszystkie pomiary można zarejestrować i przeglądać na wyświetlaczu. Jest możliwość ustawienia alarmów, które są sygnalizowane dźwiękowo oraz na wyświetlaczu.

Termohigrobarometr LB-575

Miernik klimatu termo-higro-anemometr barometr LB-580

Miernik służy do pomiaru parametrów klimatu w kanałach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, w instalacjach technologicznych, w komorach laminarnych. Obsługuje inteligentne wymienne sondy LB-581, LB-582, LB-583, LB-584. Mierzy temperaturę, wilgotność powietrza, przepływ powietrza, ciśnienie atmosferyczne, temperaturę punktu rosy, temperaturę termometru mokrego, temperaturę wewnętrzną panelu.
Wyposażony jest w czytelny podświetlany wyświetlacz graficzny. Wszystkie pomiary można zarejestrować i przeglądać na wyświetlaczu. Jest możliwość ustawienia alarmów, które są sygnalizowane dźwiękowo oraz na wyświetlaczu.
Miernik klimatu LB-580

Miernik-regulator stężenia dwutlenku węgla LB-857 - zakres pomiaru do 100% CO2

Podstawową funkcją przyrządu LB-857 jest pomiar stężenia dwutlenku węgla zawartego w powietrzu atmosferycznym. Dodatkowymi funkcjami przyrządu są: sygnalizacja przekroczenia ustawionych progów oraz regulacja związana z pomiarami CO2.

Miernik przystosowany jest do pomiaru stężenia CO2 w zakresie 0..20 % lub 0..100 %.  
Miernik-regulator stężenia dwutlenku węgla LB-857

Moduł zbierania danych LB-480

Moduł LB-480 służy do zbierania i rejestracji danych pomiarowych, udostępnianych następnie przez interfes Ethernet za pośrednictwem gamy różnorodnych protokołów komunikacyjnych.
Moduł wyposażony jest w 8 wejść, z których każde może być indywidualnie i niezależnie od pozostałych skonfigurowane do pracy w różnych trybach.

Włączenie modułu LB-480 do sieci transmisji danych możliwe jest za pomocą interfejsu Ethernet. Jako opcja możliwe jest zastosowanie zasilania przez Ethernet - POE.
Moduł zbierania danych LB-480

Regulator temperatury i wilgotności
Termohigrometr LB-701 z panelem LB-725A

Termohigrometr LB-701 z panelem sterująco-odczytowym LB-725A jest przeznaczony do pomiaru i regulacji temperatury i wilgotności powietrza w zamkniętych pomieszczeniach (magazynach, laboratoriach, komorach kimatycznych, itp). Jest urządzeniem stacjonarnym, zasilanym z sieci 230V/50Hz.

Przyrząd został zmodernizowany oraz otrzymał nową atrakcyjną obudowę panelową.
Regulator temperatury wilgotności LB-725A

Termohigrometr LB-710AL / Termometr LB-710ALT

Termohigrometr LB-710AL jest przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach zamkniętych (muzeach, magazynach, archiwach, laboratoriach).

Cechą charakterystyczną przyrządu LB-710AL jest wygodny montaż i demontaż w miejscu instalacji: łatwo odłączalna podstawa może pozostać zamocowana na stałe do ściany przy pomocy 2 wkrętów, natomiast zdejmowana główna część termohigrometru pozwala odłączyć przewody przy pomocy szybko-złączki, beż użycia jakichkolwiek narzędzi. Umożliwia to szybką wymianę przyrządów w przypadku przekazywania ich do powtórnego wzorcowania do laboratorium.
Termometr / higrometr LB-710AL

LB-801 Termoanemometr z wyjściem napięciowym i cyfrowym S300


Termoanemometr LB-801 jest urządzeniem stacjonarnym. Służy do pomiaru prędkości przepływu powietrza i temperatury. Występuje w  wersji z wyjściem analogowym (0...10V) oraz cyfrowym (S300).

W sondzie została wykorzystana  termoanemometryczna  zasada działania. Podgrzewany przez  prąd termorezystor jest chłodzony przez opływający gaz. Utrzymanie stałej temperatury termorezystora wymaga odpowiedniego sterowania prądem, który to prąd jest miarą prędkości przepływającego gazu. Zaletą termoanemometrów jest możliwość wyprodukowania głowicy pomiarowej o stosunkowo małych wymiarach, którą można umieścić poprzez niewielki otwór w ścianie kanału. Termoanemometr LB-801 jest skompensowany temperaturowo.

Sonda ma zastosowanie wszędzie gdzie potrzebne jest monitorowanie prędkości przepływu powietrza -  w kanałach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, w instalacjach technologicznych, w komorach laminarnych.
Termoanemometr LB-801

LB-718T, LB-718 Termometry i termohigrometry z interfejsem RS-485 i wyświetlaczem

W celu zmniejszenia składowej błędów pomiarowych wynikającej z rozdzielczości wprowadzono do oferty termometry i higrometry z rozdzielczością pomiaru temperatury równą 0,01 °C. Przyrządy są wyposażone w cyfrowy interfejs RS-485, który umożliwia pracę do 32 urządzeń na jednej magistrali o łącznej długości do 1200m. W urządzeniach zaimplementowany został ogólnie znany protokół MODBUS RTU. Dodatkowa zaletą jest wyposażenie tych przyrządów w wyświetlacz LCD wyników pomiarów.

Termohigrometr LB-718

LB-710AT, LB-710A  Termometry i termohigormetry z wyświetlaczem i z rozdzielczością pomiaru temperatury 0,01 °C

W celu zmniejszenia składowej błędów pomiarowych wynikającej z rozdzielczości wprowadzono do oferty termometry i higrometry z rozdzielczością pomiaru temperatury równą 0,01 °C. Przyrządy te są wyposażone w interfejs S300 LAB-EL, dzięki czemu mogą być integrowane w oferowanych systemach pomiarowych za pośrednictwem interfejsów LB-375 lub konwerterów LB-489. Dodatkowa zaletą jest wyposażenie tych przyrządów w wyświetlacz LCD wyników pomiarów.

Termometr LB-710ATX

LB-710AI Pirometr z interfejsem S300 i wyświetlaczem LCD - LB-710AI

Pirometr LB-710AI jest urządzeniem stacjonarnym, o małych rozmiarach, zasilanym z zewnętrznego źródła.  Wyniki te są wysyłane z przyrządu w postaci cyfrowej do nadrzędnego systemu zbierania danych. Wyniki pomiarów prezentowane są na dwuwierszowym wyświetlaczu LCD. Przyrząd może być wyposażony w czujnik pirometryczny o szerokości pola widzenia 10 ° lub 90 °. Szerokość pola widzenia (Field Of View) wyrażona jest jako kąt padania promieniowania dla którego czułość spada do 50 % w stosunku do maksymalnej czułości osiąganej dla źróda promieniowania znajdującego się w osi czujnika.

Pirometr LB-710AI

LB-856: Moduł zbierania danych środowiskowych CO2/O2/temperatura/inne z interfejsem Ethernet

Moduł LB-856 służy do zbierania danych z pomiarów środowiskowych, udostępnianych następnie przez interfes Ethernet za pośrednictwem gamy różnorodnych protokołów komunikacyjnych. Moduł wyposażony jest w wewnętrzny moduł pomiarowy stężenia CO2 oraz w 4 wejścia pomiarowe do zewnętrznie dołączanych czujników: tlenu,  temperatury za pomocą zewnętrznej sondy termistorowej w zakresie -60..+150 °C, S300 do dołączenie praktycznie dowolnego czujnika z interfejsem S300 i RS-232 do innego dowolnego przyrządu.

LB-856

 MIERNIK-REGULATOR STĘŻENIA DWUTLENKU WĘGLA I TEMPERATURY  LB-854

Podstawową funkcją przyrządu LB-854 jest pomiar stężenia dwutlenku węgla CO2 zawartego w powietrzu atmosferycznym. Dodatkowymi funkcjami przyrządu są: pomiar temperatury, sygnalizacja przekroczenia stanów alarmowych oraz regulacja związana z pomiarami CO2 i temperatury.

Przyrząd posiada kilka interfejsów wyjściowych, co pozwala na stosowanie go w wielu rozwiązaniach. Interfejs cyfrowy RS-232 jest wykorzystywany podczas kalibracji miernika oraz służy do dołączenia przyrządu do cyfrowego systemu zbierającego wyniki pomiarów (specjalistyczne oprogramowanie LBX), podobnie jak interfejs S300 LAB-EL. Przyrząd posiada także dwa wyjścia analogowe: jedno 4..20 mA i jedno 0..10 V, które mogą służyć do wyprowadzenia wyników pomiarów lub (opcjonalnie) do proporcjonalnego sterowania urządzeniami wykonawczymi (np. zaworem, wentylatorem) w procesach regulacji stężenia CO2. Dwa wyjścia przekaźnikowe mogą być wykorzystane do sygnalizacji przekroczenia stanów alarmowych lub do regulacji w trybie włącz / wyłącz (np. wentylacją).
LB-854

MIERNIK-REGULATOR STĘŻENIA DWUTLENKU WĘGLA  LB-853

Podstawową funkcją przyrządu LB-853 jest pomiar stężenia dwutlenku węgla zawartego w powietrzu atmosferycznym. Dodatkowymi funkcjami przyrządu są: sygnalizacja przekroczenia ustawionych progów oraz regulacja związana z pomiarami CO2.

Przyrząd posiada wyjście napięciowe 0..10V proporcjonalne do mierzonego stężenia CO2, co pozwala na stosowanie go w wielu rozwiązaniach.  Dwa wyjścia przekaźnikowe mogą być wykorzystane do sygnalizacji przekroczenia stanów alarmowych lub do regulacji w trybie włącz / wyłącz (np. wentylacją). Diody świecące informują o aktualnym poziome stężenia CO2 (niskie/średnie/wysokie). Przyrząd ma zaprogramowane dwa progi sterujące pracą przekaźników oraz diod LED. Standardowo dla stężeń poniżej 1000ppm świeci się dioda zielona co oznacza niskie stężenie, przekaźniki są wyłączone, dla wartości pomiędzy 1000..2000ppm świeci się dioda żółta (średnie stężenie) i włączony zostaje pierwszy przekaźnik, dla stężenia powyżej 2000ppm zapalona zostaje czerwona dioda (wysokie stężenie) oraz włączone zostają oba przekaźniki.
LB-853

TERMOHIGROMETR LB-570H

Miniaturowy termohigrometr LB-570H służy do pomiaru  temperatury i wilgotności powietrza. Jest to przyrząd przenośny z zasilaniem bateryjnym (z możliwością ładowania przy pomocy ładowarki oraz przez port USB komputera). Wynik pomiaru temperatury i wilgotności odświeżany jest kilka razy na sekundę. Termohigrometr może pełnić funkcję  rejestratora temperatury i wilgotności - ma wbudowaną obszerną pamięć pomiarów.  Wyposażony jest w funkcję alarmowania - przekroczenie zadanego progu temperatury i wilgotności (dolnego lub górnego) sygnalizowane jest dźwiękowo oraz na wyświetlaczu. W każdej chwili wynik pomiaru można zatrzymać na wyświetlaczu (funkcja HOLD). Miernik posiada funkcję autowyłączania - czas autowyłączania może być ustawiony w zakresie 1...30 minut.

 

LB-570H