Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności

www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» » » » Rejestracja temperatury

Rejestracja temperatury w pomieszczeniach

Obowiązek rejestracji parametrów mikroklimatu pomieszczeń


D. Grobel, Andrzej Łobzowski, Wojciech SzkolnikowskiLAB-EL Elektronika Laboratoryjna S.J.
artykuł publikowany w piśmie POMIAR nr 1/2006
 


W poprzednim numerze magazynu Pomiar zaprezentowana została książka pt. Regulacja Mikroklimatu Pomieszczenia, autorstwa Zdzisława Kabzy, Krystyny Kostyrko, Sławomira Zatora, Andrzeja Łobzowskiego i Wojciecha Szkolnikowskiego, wydana przez Agendę Wydawniczą PAK. Zawarte w tytule pojęcie „pomieszczenie”, należy rozumieć jako pewną zamkniętą lub lepiej ograniczoną przestrzeń, w której panują specyficzne dla jej wykorzystania warunki mikroklimatyczne. Można zatem pokusić się o stwierdzenia, iż klimat, to warunki otaczającego świata, zaś mikroklimat dotyczy przestrzeni ograniczonych, np. pomieszczeń. Po tak zdefiniowanym pojęciu mikroklimatu można przypomnieć czytelnikom magazynu Pomiar o tym, że firma LAB-EL od wielu lat specjalizuje się w produkcji przyrządów i całych systemów do pomiarów parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach produkcyjnych, laboratoriach, magazynach i hurtowniach, pomieszczeniach uprawowych i hodowlanych, w środkach transportu, komorach klimatycznych, itp. (spośród wielu wdrożonych systemów, kilka przedstawiono we wspomnianej na wstępie książce, do lektury której serdecznie zachęcają współautorzy). Rejestracja temperatury wykonywana jest we wszelkiego typu pomieszczeniach przez termograf LB-530, ze szczególnym wskazaniem na środki transportu.

Rejestrator temperatury z drukarą LB-530
Rys. 1 Rejestrator temperatury LB-530

Jest to wielokanałowy, precyzyjny rejestrator temperatury do którego można dołączyć od 1 do 4 czujników temperatury Pt1000 lub Pt100. Ten rejestrator temperatury może również rejestrować do 4 stanów binarnych typu zwarty/rozwarty. Funkcja ta jest bardzo przydatna do kontroli tzw. zdarzeń logicznych, np. otwarcia drzwi (chłodni, komory klimatycznej, chłodziarki, zamrażarki, pomieszczenia ze szczególnym nadzorem parametrów mikroklimatycznych, itp.), awarii pracy agregatu lub innych zdarzeń. Wartości mierzonych temperatur jak i stany binarne, prezentowane są naprzemiennie na 8 znakowym wyświetlaczu LCD. Z każdym kanałem pomiaru temperatury oraz z każdym wejściem binarnym można skojarzyć progi alarmowe, po przekroczeniu których, rejestrator będzie sygnalizować alarm przerywanym sygnałem dźwiękowym i optycznym, jak również uaktywnione zostanie wyjście alarmowe służące do podłączenia zewnętrznego urządzenia sygnalizacyjnego.

Rejestracja temperatury

Rejestrator temperatury LB-530 wyposażony jest w dużą pamięć wyników pomiarów temperatur oraz zdarzeń binarnych. Rejestracja temperatury, a w efekcie dane gromadzone w pamięci rejestratora można przenieść do komputera, korzystając z dostępnego, specjalistycznego oprogramowania LOGGER.Oprogramowanie to umożliwia prezentacje i wydruk odczytanych danych w postaci tabeli, wykresów lub histogramów oraz raportów z wyliczonym czasem występowania alarmów w poszczególnych kanałach. Dodatkowo zarejestrowane dane mogą być w dowolnej chwili wydrukowane, bez udziału komputera, na wbudowanej w rejestrator drukarce termicznej. Dane drukowane są w postaci czytelnych raportów, które mogą posłużyć np. do udokumentowania dotrzymania założonych warunków przechowywania lub transportu produktów. Rejestrator zasilany jest z zewnętrznego źródła prądu stałego o napięciu z przedziału 9..36Vdc, dzięki czemu może być zasilany wprost z samochodowej instalacji elektrycznej 12/24Vdc. Rejestrator posiada wbudowany akumulator podtrzymujący jego pracę w przypadku zaniku zasilania głównego. W powyższym przypadku LB-530 nie traci swoich właściwości funkcjonalnych łącznie z możliwością wydruków raportów na wewnętrznej drukarce.

Rejestrator temperatury z drukarką

Zakres stosowania rejestratora temperatury w pomieszczeniach jest bardzo rozległy i może być używany wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność nadzorowania temperatur w sposób ciągły, niezależnie od niebezpieczeństwa występowania zaników zasilania głównego (sieciowego). Wydruk raportów na wbudowanej drukarce jest niewątpliwą zaletą w sytuacji, gdy dokumentowanie dotrzymania kontrolowanych warunków klimatycznych jest konieczne natychmiast bez konieczności używania systemu komputerowego (komputer + program + drukarka) i bez względu na obecność czy brak zewnętrznego zasilania w chwili wydruku.

program do rejestracji temperatury
Rys. 2 Ekrany programu LOGGER

Rejestracja temperatury - obowiązujące normy

Rejestrator temperatury LB-530 został zaprojektowany tak, aby spełniać ścisłe wymagania formalne dotyczące kontroli warunków przechowywania i transportu żywności zawarte w normach:

•    PN-EN 12830 : "Rejestratory temperatury stosowane podczas transportu, przechowywania i dystrybucji schłodzonej, zamrożonej, głęboko zamrożonej / szybko zamrożonej żywności i lodów".
•    PN-EN 13485 : "Termometry do pomiaru temperatury, powietrza i wyrobu dla transportu, przechowywania i dystrybucji, schłodzonej, zamrożonej, głęboko zamrożonej żywności i lodów – Badania, wymagania, przydatność".
Oprócz produkcji przyrządów pomiarowych, firma LAB-EL świadczy usługi konsultacyjno-aplikacyjne w dziedzinie mikroklimatu pomieszczeń oraz posiada własne akredytowane w PCA, Laboratorium Wilgotności, Temperatury i Ciśnienia LAB-EL świadczące usługi wzorcowania przyrządów do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia barometrycznego (atmosferycznego) oraz pomiarów parametrów mikroklimatu pomieszczeń.
Zapraszamy i zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.label.pl, gdzie oprócz omówionego pokrótce przyrządu, zastaną Państwo bardzo bogatą ofertę.