Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności

www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» » » » Ochrona pieczarki

Ochrona pieczarki

Ewa Dmowska, Stanisław Ignatowicz, Mariusz Lewandowski, Jedrzej Maszkiewicz, Jan Szymański, Zbigniew Uliński
  • czynniki chorobotwórcze
  • wymogi ochrony
  • metody ochrony
  • choroby pieczarki
  • terminarz ochrony

Uwaga: Nakład wyczerpany!

Obecnie, gdy coraz powszechniej uprawę prowadzi się na bloku pasteryzowanego podłoża z wysianą grzybnią, nakłady niezbędne do założenia i przeprowadzenia cyklu sięgają równowartości co najmniej 15 kg grzybów z 1 m2. Uzyskiwanie wysokich plonów wiąże się zarówno ze znajomością technologii produkcji jak i zasad prawidłowej ochrony. Pieczarka uprawiana w tym samym pomieszczeniu przez kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat stanowi typową monokulturę z jej zagrożeniami, do których wypada zaliczyć przede wszystkim możliwości wystąpienia szkodliwej mikroflory i fauny.

Opracowanie składa się z dwóch części: ogólnej (rozdział 1 - 5) i szczegółowej (rozdziały 6 - 14). Część ogólna obejmuje wstępną charakterystykę agrofagów, metod uprawy w kontekście wymogów ochrony, przedstawia stosowane metody ochrony oraz zagadnienia związane z utrzymaniem higieny w zakładzie. Cześć drugą poświęcono omówieniu chorób wywoływanych przez wirusy, bakterie i grzyby. Osobny rozdział zawiera opis grzybów saprofitycznych oraz oddziaływanie na owocniki pieczarki czynników nieinfekcyjnych. Równie wyczerpująco przedstawiono szkodniki: nicienie, roztocze, skoczogonki i muchówki. Opisy wzbogacają zdjęcia mające ułatwić rozpoznanie choroby lub szkodnika, gdyż to decyduje o wyborze prawidłowej metody zapobiegania i zwalczania.

Książka, będąca pracą zbiorową, została napisana przez zespół autorski w składzie: dr Ewa Dmowska z Instytutu Ekologii Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Stanisław Igantowicz i dr inż. Mariusz Lewandowski z Katedry Entomologii Stosowanej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz dr Jedrzej Maszkiewicz, doc. dr Jan Szymański i mgr inż. Zbigniew Uliński z Instytutu Warzywnictwa.

Terminarz ochrony pieczarki, na który powołują się autorzy, został zamieszczony na końcu podręcznika. Zestaw obowiązujących zaleceń publikowany jest corocznie w kwartalniku "Biuletyn Producenta Pieczarek - Pieczarki".

Wydawnictwo:

  • Wydawnictwo Hortpress, 00-336 - Warszawa, ul. Kopernika 34

Ksiegarnia internetowa: