www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Polityka jakości firmy  LAB-EL


Certyfikat ISO

Właściciele i pracownicy firmy LAB-EL dążą do osiągnięcia coraz wyższych standardów dostarczanych urządzeń i systemów nadzoru parametrów klimatu i sterowania procesami przemysłowymi. Gwarantuje to rozwój firmy oraz spełnienie potrzeb i oczekiwań klientów, właścicieli, pracowników i  społeczeństwa.

Aby wypełnić misję firmy będziemy postępować tak, żeby:

  • ciągle poprawiać jakość naszych wyrobów,
  • poznawać dokładnie bieżące i przyszłe wymagania, potrzeby i oczekiwania klientów w celu ich spełnienia i obsługi klientów na najwyższym poziomie,
  • dzielić się naszą wiedzą z klientami, dostarczać im korzyści,
  • kreować i wykorzystać pełne zaangażowanie wszystkich: kierownictwa i pracowników w spełnianiu wymagań Systemu Zapewnienia Jakości i ciągłej poprawy efektywności i skuteczności tego systemu, w tym wyrobów i procesów realizowanych przez Firmę,
  • okresowo ustalać cele jakości, uwzględniając oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron,
  • dokonywać okresowo przeglądu aktualności i realizacji polityki jakości oraz celów jakości,
  • dbać o środowisko pracy sprzyjające ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji, wzajemnemu szacunkowi i zaufaniu oraz bezpieczeństwu,
  • współpracować z naszymi dostawcami i partnerami, wspólnie pokonując problemy i doskonalić wzajemną współpracę,
  • monitorować realizowane procesy jako procesy biznesu i bazować decyzje w oparciu o dane i realistyczne fakty.

Nasze misje:

Nie boimy się trudnych spraw
Nasze rozwiązania dostosowujemy do potrzeb i możliwości finansowych klientów
Stale się doskonalimy
Nie boimy się trudnych spraw
Nasze rozwiązania dostosowujemy do potrzeb i możliwości finansowych klientów
Stale się doskonalimy