PREZENTACJE OKOLICZNOŚCIOWE

W  firmie  LAB-EL  organizujemy  każdego  roku  tzw.  spotkania  wigilijne,  podczas których (po podżarciu nieco) nie wiadomo co robić. Kawały są osłuchane, a często głupie lub wulgarne, polityka jest niedobra, bo można się niepotrzebnie pokłócić czy wzajemnie na siebie poobrażać.

 Przed   Świętami   Bożego   Narodzenia   w   2012   r.,   z   Szefem   firmy  Andrzejem Łobzowskim  postanowiliśmy,  że  na  kolejne  spotkanie  wyznaczone  lub  wylosowane osoby  będą  przygotowywać    jakiś  materiał  np.  typu  prezentacji  w  MS  PowerPoint czy  zdjęć  z  ciekawych  miejsc  i  zdarzeń,  odnośnie  ciekawych  własnych  przeżyć wakacyjnych czy innych z własnym komentarzem.

Zgłosiłem się na ochotnika jako pierwszy, a ponieważ miałem już trochę materiałów odnośnie moich poszukiwań rodzinno-genealogicznych, zebrałem to do tzw. „kupy” i stworzyłem    w    PowerPoincie    prezentację,    którą    zatytułowałem    „Opowieść Wigilijna”.

Prezentacja  zawierała  wówczas  ok.  70  slajdów, dzisiaj jest ich 835 i na tym nie koniec, coś się odnajduje, o czymś się sobie przypomina, poznaje się nieznanych dotąd krewnych, powinowatych, a oni dostarczają nowych materiałów czy informacji.... Po blisko godzinnym trwaniu tej pierwszej "Opowieści wigilijnej", uzyskałem wielki aplauz – bardzo się podobało. Na kolejnym spotkaniu, pokazywałem te elementy, które doszły przez rok, a Andrzej Łobzowski jako drugi zaprezentował bardzo ciekawą opowieść o swojej wycieczce do Izraela.  
I tak powstała w LAB-EL ”nowa tradycja” prezentacji wigilijnych i nie tylko.

Tutaj można pobrać dokument w formacie "pdf" stanowiący aktualną wersję wymienionej wyżej prezentacji pt. Opowieść Wigilijna