www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Kalkulator rezystancji termometrów platynowych Pt-100, Pt-1000

Pt-kalkulatorKalkulator przelicza temperaturę na rezystancję (i vice-versa) według charakterystyki czujnika platynowego temperatury. Obliczenia można przeprowadzać w trybie Callendar-Van Dusen (CvD), jak również przy użyciu równań określonych w Międzynarodowej Skali Temperatur 1990 (ITS-90).

CvD określa rezystancję termometru platynowego przy wykorzystaniu charakterystyk podanych przez Hugh Longbourne Callendara i M. S. Van Dusena (1925). Funkcje CvD bazują na 4 parametrach (R 0, A, B, C), których wartości zależą od konkretnego modelu czujnika platynowego. R 0 jest charakterystyczną rezystancją czujnika w temperaturze 0°C. A, B, C to parametry wyznaczane podczas wzorcowania termomeru. Istnieje standardowy zestaw współczynników zdefiniowany przez normę przemysłową IEC751 (w Polsce wprowadzony normą PN:EN 60751), gdzie R 0 jest najczęściej wartością 100Ω (dla czujników Pt-100) albo 1000Ω (dla czujników Pt-1000). Równania CvD:

dla T od -200°C do 0°C: R = R 0 * (1 + A*T + B*T 2 + C*T 3*(T-100))

dla T od 0°C do +850°C: R = R 0 * (1 + A*T + B*T 2)

Kalkulator przelicza temperaturę na rezystancję po wpisaniu wartości w okienko temperatury (T), natomiast po wpisaniu wartości rezystancji w okienko (R) nastąpi przeliczenie na temperaturę. Rezystancję R 0 określa się wybierając typ czujnika Pt- z listy, bądź samodzielnie definiując wartość charakterystyczną Pt-.

ITS-90 wprowadza charakterystykę referencyjną rezystora platynowego przez określenie stosunku (W r) rezystancji czujnika (R) w danej temperaturze do rezystancji w temperaturze punktu potrójnego wody (R 0.01):

W r = R / R 0.01

Wartość R 0.01 jest ustalana w drodze wzorcowania czujnika. Kalkulator, jako wynik pośredni, podaje również wartość rezystancji referencyjnej (R r):

R r = W r * R 0.01

Wzorcowanie czujnika w ITS-90, poza ustaleniem R 0.01, dostarcza parametrów funkcji odchylenia a, b osobno dla temperatur ujemnych i nieujemnych. Cały zestaw pozwala na wyliczenie indywidualnej poprawki termometru w stosunku do charakterystyki referencyjnej. Kalkulator uwzględnia parametry a i b pozwalające liczyć poprawkę w podzakresach od temperatury punktu potrójnego argonu (Ar tp = -189.3442 °C) do temperatury krzepnięcia cynku (Zn fp = 419.527 °C).

Na górze kalkulatora znajduje się zadajnik temperatury pozwalający wprowadzać temperatury punktów wzorcowania ITS-90:

 • H 2 tp - punkt potrójny wodoru
 • Ne tp - punkt potrójny neonu
 • O 2 tp - punkt potrójny tlenu
 • Ar tp - punkt potrójny argonu
 • Hg tp - punkt potrójny rtęci
 • H 2O tp - punkt potrójny wody
 • Ga mp - punkt topnienia galu
 • In fp - punkt krzepnięcia indu
 • Sn fp - punkt krzepnięcia cyny
 • Zn fp - punkt krzepnięcia cynku
 • Al fp - punkt krzepnięcia glinu
 • Ag fp - punkt krzepnięcia srebra
See also
Zobacz również
Czujniki temperatury Czujniki temperatury
Termometry z zewnętrznymi sondami są wyposażane w zewnętrzne cyfrowe czujniki o różnej konstrukcji, stosownie do miejsca pomiaru, rodzaju mierzonego medium oraz zakresu mierzonej temperatury. Obudowy czujników chronią precyzyjne termorezystory Pt1000, Pt100 lub termistorem 10k przed uszkodzeniem. Czujniki są wykonywane na indywidualne zamówienie, w różnych rozmiarach, z przewodami o różnej długości.
Tolerancje Tolerancje
Norma PN-EN 60751, oprócz zależności pomiędzy temperaturą a wynikającą z niej rezystancją, podaje także tolerancje pomiaru temperatury w zależności od konstrukcji mechanicznej i precyzji wykonania rezystora termometrycznego, tak zwanej klasy tolerancji. Na dokładność pomiaru temperatury wpływają także: histereza i efekt starzenia rezystorów termometrycznych.
Kalkulator Kalkulator
Program kalkulator wilgotności LAB-EL - obliczanie punktu rosy online, pary wodnej, wilgotności powietrza, tablice psychrometryczne i higrometryczne