www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Bezprzewodowy termohigrometr LB-535
Bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności

 • bezprzewodowa łączność w ogólnodostępnym paśmie 433 MHz
 • przemysł farmaceutyczny, SANEPID
 • przemysł spożywczy
 • magazyny logistyczne
 • własny standard EL-WAVE
 • funkcja przekaźnika sygnału radiowego, zwiększenie zasięgu
 • możliwość tworzenia prostych i rozbudowanych (wykorzystujących sieć Ethernet) systemów kontroli klimatu
 • współpraca z uniwersalnym oprogramowaniem lbx 
 • funkcje: termometr, higrometr (wilgotnościomierz), rejestrator (termograf i higrograf)
 • LB-535T - wersja tylko do pomiaru i rejestracji temperatury
 • LB-535TI - wersja tylko do pomiaru i rejestracji temperatury wbudowanym czujnikiem pirometrycznym
 • pomiar: temperatura, wilgotność względna powietrza
 • monitoring temperatury wewnątrz pomieszczeń
 • mały, wytrzymały przyrząd
 • szeroki zakres temperatur pracy
 • klasa odporności obudowy IP30
 • zasilanie bateryjne lub zewnętrzne
 • łatwo wymienialna bateria litowa
Bezprzewodowy termohigrometr LB-535, bezprzewodowy rejestrator

Opis bezprzewodowego rejestratora temperatury

Interfejs USB LB-526 dla bezprzewodowego termohigrometru
Interfejs
LB-536
Rejestrator temperatury, rejestator wilgotności LB-480
Koncentrator LB-480 z modułem radiowym LB-499-EL-WAVE

Termohigrometr LB-535 jest bezprzewodowym rejestratorem wilgotności względnej i temperatury. Jest zasilany z wewnętrznej wymienialnej baterii lub opcjonalnie z zewnętrznego zasilacza sieciowego. Bezprzewodowy termohigrometr wykorzystuje do pomiaru temperatury termorezystor Pt-1000, a do pomiaru wilgotności czujnik pojemnościowy. Wyniki pomiarów prezentowane są na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu.

Bezprzewodowy rejestrator LB-535 wyposażony jest w dużą pamięć do przechowywania wyników pomiarów, która przykładowo dla termometru LB-535T, przy nastawie odstępu rejestracji co 18 minut wystarcza na ponad rok zapisów w jednej sesji rejestracyjnej. Dane są zapisywanie w pamięci  "z nadpisywaniem" co oznacza że po zapełnieniu pamięci kasowane są najstarsze zapisy.

 Komunikacja z bezprzewodowym termohigrometrem odbywa się drogą radiową w ogólnodostępnym paśmie 433 MHz. Interfejs LB-536 (lub moduł radiowy LB-499-EL-WAVE zamontowany wewnątrz komcentratora-rejestratora LB-480 lub w LB-490 ) pośredniczy w wymianie danych pomiędzy programem LBX a bezprzewodowymi termohigrometrami - rejestraami LB-535. Komcentrator - rejestrator LB-480 lub w LB-490 z modułem radiowym umożliwia zintegrowanie termohigrometrów - rejestratorów LB-535 z siecią Ethernet, co zapewnia dużą elastyczność budowy systemu. Każdy bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności LB-535 może dodatkowo pełnić funkcję przekaźnika sygnału radiowego (wówczas konieczne jest zasilanie sieciowe rejestratora) skutecznie zwiększającego zasięg, dzięki czemu możliwe jest stosowanie sytemu w trudnych warunkach np. wewnątrz wielokondygnacyjnych budynków. Liczba bezprzewodowych rejestratorów pracujących w jednym systemie jest praktycznie nieograniczona. Wszystkie rejestratory temperatury i wilgotności w sytemie pracują w jednym kanale i są cyklicznie odpytywane dzięki unikatowym adresom.  Istnieje możliwość zmiany kanału radiowego bezprzewodowych termohigrometrów w celu unikniecia pracy w zajętym przez inne, lokalnie pracujące urządzenia radiowe, paśmie. Bezprzewodowy rejestrator standardowo jest wyposażony w antenę ze złączem SMA. Co stwarza możliwość stosowania anteny połączonej z przyrządem przewodem koncentrycznym i swobodnego umieszczenia anteny w stosunku do położenia rejestratora.

Opcjonalnie przyrząd może być wykonany w wersji LB-535T przeznaczonej tylko do pomiaru i rejestracji temperatury przy pomocy wbudowanego albo zewnętrznego czujnika temperatury, zgodnie z zakresami podanymi danych technicznych w punkcie "rozszerzenia" oraz w wersji LB-535TI wyposażonej w pirometryczny czujnik temperatury.

Każdy bezprzewodowy termohigrometr (termometr), stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania z Laboratorium Wzorcującego LAB-EL, świadectwo wzorcowania Głównego Urzędu Miar w Warszawie lub z Centralnego Ośrodka Metrologii Wojskowej w Zielonce.

Zastosowanie bezprzewodowoego rejestratora

Rejestrator LB-535, LB-535T i LB-535TI jest przeznaczony do kontroli i dokumentowania przebiegu procesów technologicznych w zakładach produkcyjnych i magazynach, w szczególności branży farmaceutycznej, medycznej i spożywczej. Jest szczególnie przydatny dla spełnienia wymogów kontroli jakości produkcji ISO i HACCP w przemyśle spożywczym oraz przemyśle farmaceutycznym. Może służyć do kontroli temperatury w magazynach logistycznych i halach. Rejestrator - termometr LB-535 pozwala spełnić wymagania bezpieczeństwa przechowywania szczepionek, leków i innych produktów wrażliwych na temperaturę w stacjach SANEPID, przychodniach, szpitalach i aptekach.

Dane techniczne

POMIAR TEMPERATURY
Niepewność pomiaru temperatury LB-535, LB-535T, LB-535TE (*3)
+/- 0,3 °C  +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie 0 .. +50 °C 
+/- 0,6 °C  +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -30 .. +50 °C 
+/- 1,2 °C +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -100..+200 °C
+/- 2,4 °C +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -200..+550 °C
Zakres pomiaru -30..+80 °C  wewnętrznym czujnikiem temperatury, dla LB-535 albo LB-535T
-100..+200 °C  zewnętrznym czujnikiem temperatury, dla LB-535TX (*1)
-200..+550 °C  zewnętrznym czujnikiem temperatury, dla LB-535TXE (*1)
Rozdzielczość pomiaru 0,1 °C  w zakresie -199,9...+199,9 °C
1 °C  poza zakresem -199,9...+199,9 °C
POMIAR WILGOTNOŚCI
Niepewność pomiaru wilgotności LB-535, LB-535H +/- 2.0 % w zakresie 10...90 %, +/- 1 ostatnia cyfra
+/- 4.0 % poza zakresem 10...90 %
Zakres pomiaru wilgnotości LB-535 10..95 % dla temperatur do +40 °C
10..60 % dla temperatur do +70 °C
10..40 % dla temperatur do +85 °C
Zakres pomiaru wilgnotości LB-535H 0..100 % dla temperatur do +60 °C
0..70 % dla temperatur do +70 °C
0..40 % dla temperatur do +85 °C
Rozdzielczość pomiaru 0,1 %  
PAMIĘĆ  POMIARÓW, KOMUNIKACJA
 Pojemność pamięci  15000 rekordów 
 30000 rekordów, dla LB-535T
 wilgotność i temperatura 
 temperatura
 Pasmo częstotliwości  433 MHz  
Liczba kanałów pracy 6  
Moc sygnału 10 mW  
Maksymalny zasięg 300 m w terenie otwartym
50 m zależny od lokalnych cech budynku i wyposażenia
ZASILANIE, DANE MECHANICZNE
 Źródło zasilania 3,6 V/ 8 Ah wewnętrzna bateria litowa, szacowany czas pracy od 18 do 36 miesięcy  przy odpytywaniu przez lbx co 10 minut lub rzadziej i przy maksymalnie dziesięciu rejestratorach w systemie (bateria wymieniana samodzielnie przez użytkownika) (*2)
9 V/100 mA zasilacz sieciowy - wyposażenie opcjonalne
 Wymiary LB-535 : 95 x 63 x 35 mm wymiary bez wieszaka, anteny i osłony czujników
 Materiał, stopień ochrony obudowy   ABS  IP 30
 Zakres temperatur pracy  -30..+80°C  

Rozszerzenia

Na specjalne zamówienie możliwe są następujące wykonania:

 • LB-535H - bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności (bezprzewodowy termohigrometr) o rozszerzonym w stosunku do standartowego zakresie pomiaru wilgotności do 0...100 %,
 • LB-535T - wersja bezprzewodowego termometru do pomiaru i rejestracji temperatury wewnętrznym czujnikiem w zakresie -30...+80 °C
 • LB-535TX - wersja bezprzewodowego termometru do pomiaru i rejestracji temperatury zewnętrznym czujnikiem Pt1000 w zakresie -100...+200 °C (*1, *3),
 • LB-535TXE - wersja do pomiaru i rejestracji temperatury zewnętrznym czujnikiem Pt1000 w zakresie -200...+550 °C (*1, *3).
 • LB-535TI - wersja rejestratora temperatury z wbudowanym czujnikiem pirometrycznym, pomiar temperatury w zakresie -80...+380 °C

Uwaga (*1): Podany zakres pomiarowy może być dodatkowo ograniczony przez parametry zastosowanego zewnętrznego czujnika.
Uwaga (*2): Bateria nie jest objęta gwarancją.
Uwaga (*3): Przyrząd jest standardowo adjustowany (kalibrowany) przy pomocy rezystora wzorcowego.
Podana niepewność pomiaru wynika z klasy B termorezystora zastosowanego w czujniku temperatury. W przypadku szerszych zakresów pomiaru, niepewność pomiaru można poprawić przez indywidualną adjustację termometru z konkretną sondą. Adjustacja indywidualna jest możliwa jako opcja, którą należy wskazać przy zamówieniu lub zamówić jako usługę. Usługa zostanie wykonana po dostarczeniu przyrządu do Laboratorium Wzorcującego LAB-EL.

Wyposażenie opcjonalne

 • Zewnętrzny zasilacz sieciowy (9V 100mA)
 • Podstawki i uchwyty do montażu LB-535
See also
Zobacz również
Termometr WiFi LB-523T Termometr WiFi LB-523T
Wyświetlacz LCD, interfejs WiFi, interfejs USB, wymienialne baterie, duża pamięć rejestracji
Termohigrometr GSM LB-524 Termohigrometr GSM LB-524
Może dokonywać różnych pomiarów, w zależności od opcjonalnej wersji wykonania, stosownie do wymagań zamawiającego: temperatury, wilgotności względnej powietrza, natężenia oświetlenia w zakresie promieniowania widzialnego oraz opcjonalnie promieniowania ultrafioletowego UV, ciśnienia atmosferycznego (barometrycznego). Wysyła wyniki przez GSM do zewnętrznej bazy danych - programu LBX.
Termometr GSM LB-524T4 Termometr GSM LB-524T4
Bateryjny rejestrator czterech temperatur mierzonych przy pomocy zewnętrznych czujników temperatury z platynowymi termorezystorami Pt1000 podłączonymi czteroprzewodowo, co gwarantuje wysoką dokładność pomiaru i szeroki zakres mierzonych temperatur (-200..+550 °C). Wysyła wyniki przez GSM do zewnętrznej bazy danych - programu LBX. Idealny do monitorowania temperatury przechowywania szczepionek, leków, próbek, dla SANEPID, szpitali, przychodni ZOZ, laboratoriów!
Termometr WiFi LB-533T Termometr WiFi LB-533T
Cztery zewnętrzne czujniki Pt1000, dwa wejścia do kontroli otwarcia drzwi, kontrola zasilania innych urządzeń (np. lodówek). Wyświetlacz LCD, interfejs WiFi, interfejs USB, wymienialne baterie, duża pamięć rejestracji. Idealny do monitorowania temperatury przechowywania szczepionek, leków, próbek, dla SANEPID, szpitali, przychodni ZOZ, laboratoriów!
Ocena produktu
Bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności. W naszej ofercie inne rejestratory temperatury i wilgotności ze świadectwem wzorcowania.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę
 •