Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności

www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» » » » Nadzór zamrażarki LB-707

Nadzór pracy zamrażarek za pomocą panelu LB-707

PRZYKŁADOWA APLIKACJA

  Termometr GPRS
  • alarmowanie SMS
  • rejestracja danych przez Internet/GPRS
  • temperatura, (opcjonalnie: wilgotność, ciśnienie, punkt rosy)
  • funkcje: termometr, higrometr, barometr,
   rejestrator, sygnalizator przekroczeń, panel odczytowy
  • zasilanie bateryjne i sieciowe
  • interfejs RS-232C

  Przeznaczenie

  System przeznaczony do jest do nadzorowania pracy zamrażarek zawierających cenne i wymagające niskiej temperatury (-32°C) próbki biologiczne. Analogiczne systemy mogą nadzorować pracę urządzeń lub pomieszczeń, w których jest konieczna kontrola takich parametrów jak: temperatura, wilgotność czy ciśnienie atmosferyczne.

  Konstrukcja

  Panel LB-707 jest mikrokomputerem pomiarowym obsługującym zewnętrzne sondy temperatury i wilgotności. Panel może być także wyposażony w czujnik ciśnienia atmosferycznego. Wbudowany w urządzenie moduł GSM/GPRS umożliwia bezprzewodową komunikację za pośrednictwem wiadomości SMS oraz kanału GPRS. Panel jest wyposażony w elektroniczną pamięć pomiarów, wyświetlacz LCD i klawiaturę. W niniejszej aplikacji panele współpracują z sondami temperatury (pojedynczą i podwójną). Do komunikacji z komputerem zakładowym zbierającym dane jest wykorzystywany interfejs RS232 przy czym w drugi pomieszczeniu jest zastosowany dodatkowo konwerter umożliwiający współpracę z zakładową siecią LAN. Panel jest widziany przez system jak urządzenie sieciowe.  Poprzez  moduł telefonii komórkowej  panel wysyła dane pakietowo (GPRS) oraz informacje alarmowe SMS-ami. Do panelu są także podłączone zewnętrzne urządzenia sygnalizacyjne.

  Termometr GPRS
  Rys.1 Schemat poglądowy nadzoru zamrażarek:
  A - Pomieszczenie 1 z zamrażarką dozorowaną, B - Pomieszczenie 2 z zamrażarką dozorowaną, C - Zamrażarki, E - czujniki wewnętrzne temperatury w zamrażarkach, F,G - panele LB-707, H - pomieszczenie zakładowe dozoru, I - portiernia, J,K - urzadzenia sygnalizacyjne, L - serwerownia LAB-EL, M - komputer zakładowy, N - komputer LAB-EL z odbiornikiem GPRS
  Szczegółowe dane o panelu na osobnej stronie: termometr-higrometr-barometr LB-707.

  Działanie

  System zbudowany w oparciu o panel LB-707 ma za zadanie:
  • mierzyć aktualną temperaturę w zamrażarkach,
  • rejestrować temperaturę w zamrażarkach,
  • przekazywać dane do systemu, umożliwiając zdalny dozór zamrażarek,
  • sygnalizować lokalnie przekroczenie wyznaczonych granic parametrów,
  • sygnalizowanie do osób odpowiedzialnych poprzez SMS.

  Przyrząd pełni funkcję logera (rejestratora) danych pomiarowych. Zmierzone wyniki są zapisywane w wewnętrznej pamięci elektronicznej i wysyłane siecią Internet do zdalnego serwera przy wykorzystaniu usługi GPRS operatora telefonii komórkowej. W trybie oszczędzania energii panel włącza się okresowo celem dokonania rejestracji, po czym jest usypiany. Użytkownik ma możliwość definiowania parametrów wchodzących do rejestracji, odstępu zapisu jak również rozdzielczości zapisywanych wyników. Pojemność pamięci rejestracji zależy od ustawień i rodzaju zainstalowanej pamięci. Przykładowo dla pojedynczej sondy temperatury jest to 3936 rekordów (przy podstawowej wielkości pamięci).

  Dla każdego mierzonego parametru można ustawić parę progów alarmowych: jeden próg dla przekroczeń w górę, drugi dla przekroczeń w dół. Gdy mierzona wartość przekracza próg alarmowy panel wysyła wiadomość SMS z adekwatną informacją. W momencie, gdy wartość mierzonego parametru powraca do dopuszczalnego przedziału, panel wysyła informację o końcu alarmu. Dodatkowo, jako alarmy, sygnalizowane są sytuacje: zaniku zasilania sieciowego, wyczerpanie baterii, błędów sprzętu. Alarmy SMS są wysyłane do maksymalnie 5 abonentów wpisanych do pamięci przyrządu. Alarmy mogą być wysyłane również za pośrednictwem sieci Internet/GPRS do serwera danych. Przekazywanie danych z panelu do serwera LAB-EL pozwala na kontrolę pracy zamrażarek z dowolnego miejsca z wykorzystaniem internetu i systemu PSM.

  Dane techniczne

  POMIAR TEMPERATURY
  Sonda pomiarowa
  Zakres pomiaru Niepewność pomiaru
  LB-701 -40..85°C +/- 0,1°C, +/- 1 ostatnia cyfra
  LB-701T -40..85°C +/- 0,1°C, +/- 1 ostatnia cyfra
  -150..240°C +/- 0,2°C, +/- 1 ostatnia cyfra
  -200..550°C +/- 1°C, +/- 1 ostatnia cyfra
  LB-754(J/T) -40..85°C +/- 0,1°C, +/- 1 ostatnia cyfra
  -130..240°C +/- 0,2°C, +/- 1 ostatnia cyfra
  -200..550°C +/- 1,0°C, +/- 1 ostatnia cyfra
  ZAKRES TEMPERATUR PRACY
  Urządzenie Zakres Uwagi
  Panel LB-707 0..+50°C bez wykraplania wody
  ZASILANIE
  bateryjne 4 baterie LR6 (AA) 
  sieciowe zasilacz stabilizowany 12V DC
  POBÓR PRĄDU panel + LB-754 *)
  interfejs RS232C nieaktywny ok 6 mA
  interfejs RS232C aktywny ok 18 mA
  *) Przy nieaktywnym module bezprzewodowej komunikacji.
  ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY PANELU LB-707 *)
  Zakres temperatur 10..40°C
  Zakres wilgotności 20..80%
  Stopień agresywności korozyjnej środowiska wg. PN-71/H-04651 B
  Stopień ochrony obudowy IP 60
  *) - Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy (np. przy instalowaniu urządzenia w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia (stosowanie dodatkowej obudowy zewnętrznej).

  INTERFEJS

  Szeregowy RS232C, 4 linie (RxD, TxD, RTS, GND), włączanie zasilania układu interfejsu - stan aktywny linii RTS z komputera, parametry transmisji: 9600 bps, 8 bitów informacyjnych, bez kontroli parzystości, 1 bit stopu.
  FUNKCJE INTERFEJSU
  Możliwość odczytania wyników pomiarów, zapisania parametrów rejestracji, zapisania parametrów adjustacji przyrządu w jego pamięci nieulotnej.

  Szkolenia

  Na skuteczne działanie systemu ma niewątpliwie wpływ poznanie przez użytkownika szczegółów dotyczących zasady pracy urządzeń i metod doboru właściwych parametrów. Firma LAB-EL oferuje organizuje dla użytkowników, dystrybutorów i instalatorów szkolenia z zakresu obsługi oferowanych urządzeń.

  See also
  Zobacz również