www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna
Systemy monitoringu parametrów klimatu
+48 22 753 61 30

Progowy REGULATOR TEMPERATURY LB-472C(R)


  • precyzyjny pomiar temperatury
  • prosta instalacja i obsługa
  • konkurencyjna cena
  • praca dwustrefowa: dzienna/nocna - opcja
Regulator temperatury LB-472C

Opis

Panel LB-472C jest sterownikiem temperatury zintegrowanym z precyzyjnym przetwornikiem pomiarowym. Pomiar temperatury jest realizowany w oparciu o termorezystor Pt-1000 (opcjonalnie Pt-100). Regulator realizuje progowy algorytm regulacji wysterowując urządzenia wykonawcze za pośrednictwem przekaźników. Dla każdego z dwóch wyjść sterujących można zdefiniować osobno próg i histerezę przełączenia.

Regulator LB-472CR wyposażony jest dodatkowo w zegar czasu rzeczywistego, pozwala na regulację temperatury w dwu strefach czasowych (np. dziennej i nocnej) definiowanych przez użytkownika, według osobnych zestawów parametrów.

Przyrząd może być wykorzystany jako prosty regulator temperatury sterujący elementem grzejnym. Przy wykorzystaniu drugiego wyjścia sterującego można zrealizować dwustopniowe sterowanie mocą grzania albo wykorzystać drugie wyjście jako alarm przekroczenia dozwolonej temperatury.

Panel posiada klawiaturę wykonaną jako 5 przycisków typu mikroswitch pozwalającą na wykonywanie nastaw regulatora i zachowanie ich w pamięci nieulotnej. W pamięci przechowywane są również dane kalibracyjne sondy pomiarowej wprowadzone przez producenta.

Panel może być dostarczony do Klienta ze standardową kalibracją dla czujnika Pt-1000 (bądź Pt-100), może być również skalibrowany razem z docelowo wykorzystywanym czujnikiem (indywidualna kalibracja czujników).

Regulator z czujnikiem temperatury, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania toru pomiaru temperatury z Instytutu Energetyki w Warszawie lub Laboratorium Wzorcującego LAB-EL.

Dane techniczne

POMIAR TEMPERATURY
Wersja Zakres pomiaru Niepewność pomiaru przy indywidualnej kalibracji czujników Niepewność pomiaru bez indywidualnej kalibracji czujników
LB-472C -40..+85°C +/- 0,1°C, +/- 1 ostatnia cyfra +/- 0,5°C, +/- 1 ostatnia cyfra
-130..240°C +/- 0,2°C, +/- 1 ostatnia cyfra +/- 1°C, +/- 1 ostatnia cyfra
-200..+550°C +/- 1°C, +/- 1 ostatnia cyfra +/- 5°C, +/- 1 ostatnia cyfra
ODCZYT POMIARÓW
Parametr Zakres odczytu Rozdzielczość wyświatlania
Temperatura -99,9..+99,9°C 0,1°C
Temperatura -200..+550°C 1°C
ZASILANIE, WYJŚCIE STERUJĄCE
zasilanie sieciowe 230V 50 Hz
pobór mocy 5 VA
obciążalność wyjścia sterującego 230V / 50Hz / 1A
rodzaj obciążenia rezystancyjne
ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Urządzenie Zakres Uwagi
Regulator LB-472 0..+50°C  
Czujnik temperatury
-200..+550°C zakres rozszerzony, ograniczony dodatkowo przez konstrukcję czujnika temperatury
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY LB-708TR
Zakres temperatur 10..40°C
Zakres wilgotności 20..80%
Stopień agresywności korozyjnej środowiska wg. PN-71/H-04651 B
Klasa odporności w/g DIN40050  IP40
*) - Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy (np. przy instalowaniu urządzenia w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia (stosowanie dodatkowej obudowy zewnętrznej).

INTERFEJS I - napięciowy

Szeregowy RS232C, 3 linie (RxD, TxD, GND), parametry transmisji: 9600 bps, 8 bitów informacyjnych, bez kontroli parzystości, 1 bit stopu.
FUNKCJE INTERFEJSU I
Możliwość odczytania wyników pomiarów i zapisania kalibracji przyrządu w jego pamięci nieulotnej.

INTERFEJS II - prądowy

Szeregowy, tzw. cyfrowa pętla prądowa, 1 linia TXD (stanowi aktywnemu linii TXD odpowiada prąd 25 mA, spoczynkowemu 15 mA), parametry czasowe transmisji zgodne z RS232C: 300 bps, 7 bitów informacyjnych, bez kontroli parzystości, 1 bit stopu.
FUNKCJE INTERFEJSU II
Możliwość automatycznego wysyłania wyników pomiarów na duże odległości w dużych systemach pomiarowych (np. do wieloczujnikowego systemu nadzoru klimatu - patrz LB-473). Wyjście z izolacją galwaniczną.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Obudowa panelowa (do wieszania na szynie TS35) o wymiarach: 158 x 90 x 58 mm.

Uwaga:
Urządzenie powinno być zainstalowane wewnątrz dodatkowej obudowy zewnętrznej, np. rozdzielnicy naściennej. Kategoria klimatyczna dodatkowej obudowy zewnętrznej musi być dostosowana do warunków panujących w miejscu instalacji. Urządzenie jest dostarczane bez okablowania (w tym także kabla do połączenia z zasilaniem), jako podzespół do instalacji przez osobę upoważnioną.

Ocena produktu
Sterownik temperatury LB-472C zintegrowany z precyzyjnym przetwornikiem pomiarowym. Pomiar oparty o termorezystor Pt-1000. Dwa kanały regulacji.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 23
  • dodaj swoją ocenę
  •