www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna
Systemy monitoringu parametrów klimatu
+48 22 753 61 30

Dwustrefowy regulator temperatury PID LB-472D
termometr / sterownik mikroprocesorowy


  • funkcje: termometr, precyzyjny regulator temperatury PID
  • pomiar: temperatura
  • przyrząd stacjonarny
  • duży, czytelny wyświetlacz
  • interfejs RS-232C i S300
termometr regulator LB-472

Opis

Sterownik LB-472D jest jednokanałowym mikroprocesorowym regulatorem temperatury. Przyrząd wystawia sygnał sterujący dla urządzenia wykonawczego nagrzewającego bądź ochładzającego klimatyzowany obiekt. Sterownik przechowuje w pamięci dwa zestawy parametrów dla dwu stref czasowych regulacji (np. dziennej i nocnej). Czasy przełaczenia stref są definiowane przez użytkownika.

Termometr przyrządu dokonuje pomiarów temperatury za pomocą zewnętrznego czujnika z termorezystorem platynowym Pt1000 (lub opcjonalnie Pt100). Zastosowanie termorezystora platynowego zapewnia dużą dokładność pomiaru i stałość charakterystyk termometru. Zewnętrzny czujnik temperatury jest wykonywany w obudowie dostosowanej konstrukcyjnie do indywidualnych wymagań. Różne wersje obudowy czujnika umożliwiają pomiar różnych mediów w różnych zakresach temperatur. Czujnik temperatury jest dołączany do regulatora dwu lub cztero przewodowo przy pomocy zacisków.

Tor pomiarowy temperatury jest kalibrowany przez producenta, a dane kalibracyjne są przechowywane w panelu w postaci cyfrowej. Termometr nie posiada mechanicznych elementów kalibracyjnych (np. potencjometrów). Kalibracja przyrządu polega na przesłaniu przez interfejs cyfrowy do nieulotnej pamięci termometru danych kalibracyjnych uzyskanych we wzorcowych warunkach klimatycznych. Gwarantuje to wygodę i wysoką dokładność kalibracji oraz stabilność parametrów metrologicznych przyrządu w czasie.

Regulacja temperatury działa w oparciu o algorytm PID. Parametry regulacji mogą być ustawiane przez użytkownika po dołączeniu regulatora do komputera PC (na którym uruchomiony został program narzędziowy) lub z klawiatury panelu. Do przyrządu można dołączyć dodatkową uproszczoną klawiaturę (dowolne trzy klawisze zwierne) za pomocą której można wprowadzać zmiany w podstawowych parametrach pracy (punt pracy i czas przełaczenia strefy).

Regulator temperatury LB-472D standardowo posiada 2 wyjścia sterujące z dwoma przekaźnikami, przeznaczone do sterowania siłownika trójstawnego. Opcjonalnie może posiadać analogowe wyjście 0..10V albo 4..20mA do sterowania innych urządzeń.

Poprzez interfejs szeregowy napięciowy RS-232 przyrząd może być dołączony do dowolnego systemu komputerowego, co umożliwia zdalne zbieranie bieżących wyników pomiarów.

Urządzenie przeznaczone jest do wykorzystania w warunkach stacjonarnych, jego obudowa posiada zaczepy umożliwiające montaż na standardowej szynie TS35. Panel posiada duży, czytelny wyświetlacz LED umożliwiający wyświetlenie dwu temperatur: nastawionej (10 mm)  i zmierzonej (25 mm). Urządzenie jest zasilane z sieci energetycznej 230V.

Regulator z czujnikiem temperatury, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania toru pomiaru temperatury z Instytutu Energetyki w Warszawie lub Laboratorium Wzorcującego LAB-EL.

DANE TECHNICZNE

POMIAR TEMPERATURY
Wersja Zakres pomiaru Niepewność pomiaru przy indywidualnej kalibracji czujników Niepewność pomiaru bez indywidualnej kalibracji czujników
LB-472 -150..259°C +/- 0,1°C, +/- 1 ostatnia cyfra (w zakresie 50°C) +/- 1,5°C, +/- 1 ostatnia cyfra
ODCZYT POMIARÓW
Parametr Zakres odczytu Rozdzielczość wyświatlania
Temperatura - zakres podstawowy -99,9..+99,9°C 0,1 albo 1°C
Temperatura - zakres rozszerzony -150..+259°C 1°C
ZASILANIE, WYJŚCIE STERUJĄCE
zasilanie sieciowe 230V 50 Hz
pobór mocy 5 VA
obciążalność wyjścia sterującego 230V / 50Hz / 1A
rodzaj obciążenia rezystancyjne
ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Urządzenie Zakres Uwagi
Regulator LB-472 0..+50°C  
Czujnik temperatury -60..+90°C zakres podstawowy, ograniczony dodatkowo przez konstrukcję czujnika temperatury
-150..+259°C zakres rozszerzony, ograniczony dodatkowo przez konstrukcję czujnika temperatury
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY LB-472
Zakres temperatur 10..40°C
Zakres wilgotności 20..80%
Stopień agresywności korozyjnej środowiska wg. PN-71/H-04651 B
Klasa odporności w/g DIN40050  IP40
*) - Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy (np. przy instalowaniu urządzenia w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia (stosowanie dodatkowej obudowy zewnętrznej).

INTERFEJS I - napięciowy

Szeregowy RS232C, 3 linie (RxD, TxD, GND), parametry transmisji: 9600 bps, 8 bitów informacyjnych, bez kontroli parzystości, 1 bit stopu.
FUNKCJE INTERFEJSU I
Możliwość odczytania wyników pomiarów i zapisania kalibracji przyrządu w jego pamięci nieulotnej.

INTERFEJS II - prądowy

Szeregowy, tzw. cyfrowa pętla prądowa, 1 linia TXD (stanowi aktywnemu linii TXD odpowiada prąd 25 mA, spoczynkowemu 15 mA), parametry czasowe transmisji zgodne z RS232C: 300 bps, 7 bitów informacyjnych, bez kontroli parzystości, 1 bit stopu.
FUNKCJE INTERFEJSU II
Możliwość automatycznego wysyłania wyników pomiarów na duże odległości w dużych systemach pomiarowych (np. do wieloczujnikowego systemu nadzoru klimatu - np: LB-473, LB-476). Wyjście z izolacją galwaniczną.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Obudowa panelowa (do wieszania na szynie TS35) o wymiarach: 158 x 90 x 58 mm.

Uwaga:
Urządzenie powinno być zainstalowane wewnątrz dodatkowej obudowy zewnętrznej, np. rozdzielnicy naściennej. Kategoria klimatyczna dodatkowej obudowy zewnętrznej musi być dostosowana do warunków panujących w miejscu instalacji. Urządzenie jest dostarczane bez okablowania (w tym także kabla do połączenia z zasilaniem), jako podzespół do instalacji przez osobę upoważnioną.

WYPOSAŻENIE

  • kabel do interfejsu RS232C