www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Moduł zbierania danych LB-480

 • 8 wejść, każde może pracować w trybie:
  • dowolny czujnik S300
  • termometr -50..+150 °C ( czujnik termistorowy)
  • termometr -200..+850 °C ( czujnik Pt1000)
  • pomiar napięcia 0..10 V
  • pomiar prądu 0..20 mA
  • wejście analogowe skalowane (pomiar 0..10 V / 0..20 mA przeskalowany na dowolny inny zakres z dodaną jednostką miary)
  • wejście impulsowe - licznik zdarzeń
  • wejście impulsowe skalowane (licznik impulsów z możliwością określenia wartości pojedynczego impulsu i jednostki miary)
  • wejście binarne - zwierne
  • przełącznik - detekcja stanu przełącznika z alarmem przeciwsabotażowym w postaci zwarcia/przerwania linii
 • pamięć rejestracji:
  • pojemność ~1 MiB
  • bateryjne podtrzymanie zawartości przy wyłączeniu zasilania
  • zegar czasu rzeczywistego
 • archiwizacja danych na karcie pamięci:
  • obsługa kart MMC i kompatybilnych
 • interfejs Ethernet
  • 10/100 Mbit/s
  • opcjonalne zasilanie POE
 • standardowe protokoły komunikacyjne i formaty danych:
  • IP
   • IPv4
   • IPv6
  • HTTP
   • HTML (podgląd danych przez WWW)
   • JSON
   • XML
  • SNMP
  • MODBUS/TCP
 • sygnalizacja alarmów:
  • 32 niezależne alarmy
  • wyjścia:
   • syslog
   • SNMP TRAP
   • email (SMTP)
   • sygnalizacja dźwiękowa
   • zwierne wyjście cyfrowe / przekaźnik
 • opcjonalne moduły (3 porty):
  • RS-232
  • RS-485
  • przekaźniki
  • modem GSM
  • odbiornik GPS
  • transceiver radiowy
 • oprogramowanie
Moduł zbierania danych LB-480 Moduł zbierania danych LB-480

Instrukcja użytkownika

HTML HTML
PDF PDF

Instrukcja konfiguracji sieci Ethernet

HTML HTML
PDF PDF

Demo online

Działające urządzenie można obejrzeć pod następującym adresem:

lb480.demo.label.pl

Opis ogólny

Moduł LB-480 służy do zbierania i rejestracji danych pomiarowych, udostępnianych następnie przez interfes Ethernet za pośrednictwem gamy różnorodnych protokołów komunikacyjnych.

LB-480 network diagram

Przykładowe zastosowania

 • Monitoring serwerowni: pomiar temperatury w różnych punktach, pomiar wilgotności powietrza, czujnik zalania, czujniki otwarcia drzwi z detekcją sabotażu linii czujnika.
 • Mini stacja meteo: pomiar temperatury i wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru, nasłonecznienia.
 • Lokalny pomiar temperatury: możliwość pomiaru temperatury w 8 punktach za pomocą prostych i tanich bezpośrednich sond termistorowych.
 • Wielopunktowy pomiar temperatury: przy podłączeniu 8 czujników LB-711 możliwy jest pomiar temperatury w 64 punktach, każda sonda zapewnia wysoką dokładność pomiaru dzięki zastosowaniu czujników platynowych podłączanych 4-przewodowo.

Wejścia pomiarowe

Moduł wyposażony jest w 8 wejść, z których każde może być indywidualnie i niezależnie od pozostałych skonfigurowane do pracy w następujących trybach:

S300

Wejście S300 umożliwia dołączenie praktycznie dowolnego czujnika z interfejsem S300. S300 to interfejs cyfrowej pętli prądowej, zapewniający dwuprzewodowe podłączenie czujnika, pozwalający na znaczny dystans od czujnika do modułu zbierania danych, dostarczający jednocześnie zasilanie z modułu do czujnika oraz dane w postaci cyfrowej z czujnika do modułu.

W szczególności obsługiwane są:

 • LB-710 - termohigrometr,
  lub inne urządzenie wysyłające dane w formacie zgodnym z LB-710:
 • LB-710T - termometr,
 • LB-710E - termometr z rozszerzonym zakresem,
 • LB-710A - termometr z wyświetlaczem,
 • LB-710AT - termometr z wyświetlaczem,
 • LB-711 - termometr 8-kanałowy,
 • LB-714 - termometr 2-kanałowy,
 • LB-715 - termometr-higrometr-barometr,
 • LB-716 - barometr,
 • LB-716P - ciśnieniomierz bezwzględny,
 • LB-716D - ciśnieniomierz różnicowy,
 • LB-746 - miernik prędkości i kierunku wiatru,
 • LB-747 - miernik prędkości i kierunku wiatru,
 • LB-750 - barometr laboratoryjny,
 • LB-781 - zintegrowany czujnik drogowy,
 • LB-797 - wilgotnościomierz materiałów stałych,
 • LB-801 - termoanemometr,
 • LB-850 - miernik stężenia CO2 i temperatury,
 • LB-854 - miernik stężenia CO2 i temperatury,
 • LB-900 - miernik promieniowania słonecznego,
 • LB-901 - 2-kanałowy miernik promieniowania słonecznego,
 • LB-905 - miernik stężenia tlenu i innych gazów,
 • LB-910 - miernik wilgotności powierzchniowej / czujnik zalania,
 • LB-920 - miernik wilgotności gleby,
 • LB-921 - uniwersalny przetwornik A/C.

Termometr termistorowy

Wejście pracujące w tym trybie umożliwia pomiar temperatury za pomocą zewnętrznej sondy termistorowej w zakresie -50..+150 °C. Dedykowana sonda ze specjalnym termistorem zapewnia optymalną dokładność pomiaru 0.1 °C w zakresie temperatur -30..+100 °C, oraz 0.5 °C w pozostałym zakresie.

Sonda termistorowa jest optymalnym i ekonomicznym rozwiązaniem pomiaru temperatury w większości przypadków. Jeżeli wymagany jest pomiar temperatur w szerszym zakresie, z większą dokładnością, w znacznym oddaleniu od modułu LB-480 lub np. ze świadectwem typu/wzorcowania Głównego Urzędu Miar, to można do tego celu wykorzystać czujnik temperatury z interfejsem S300.

Termometr Pt1000

Wejście pracujące w tym trybie umożliwia pomiar temperatury za pomocą zewnętrznej sondy Pt1000 w zakresie -200 .. +850 °C. Dokładność pomiaru 0.1 °C w zakresie temperatur -30 .. +100 °C, oraz 0.5 °C w pozostałym zakresie.

Impulsowe - licznik zdarzeń

Wejście pracujące w tym trybie umożliwia zliczanie impulsów. Jako impuls traktowane jest zwarcie wejścia na określony minimalny czas. Zwarcie może pochodzić z przełącznika (styk zwierny, lub z wyjścia cyfrowego, np. typu OC. Do wejścia można podłączyć dowolne źródło impulsów - np. styk zwierny, wyjście licznika energii, deszczomierz.

Impulsowe skalowane

Wejście pracujące w tym trybie umożliwia zliczanie impulsów, z możliwością określenia wartości pojedynczego impulsu i jego jednostki miary. Do wejścia można podłączyć przykładowo: deszczomierz i określić że 1 impuls = 0.2 mm, albo licznik energii elektrycznej i okreslić że 1 impuls = 0.1 kWh.

Binarne

Wejście binarne umożliwia detekcję stanu zwarcia/rozwarcia. Może być sterowane stykiem zwiernym lub wyjściem cyfrowym typu OC.

Przełącznik

Wejście przełącznikowe umożliwia detekcję stanu zwarcia/rozwarcia przełącznika. Dodatkowo wykrywany jest sabotaż linii prowadzącej do przełącznika - zwarcie lub przerwanie linii skutkuje sygnalizacją alarmu.

0-10V

Wejście analogowe napięciowe umożliwia pomiar napięcia w zakresie 0..10V.

0-20mA

Wejście analogowe prądowe umożliwia pomiar prądu w zakresie 0..20mA.

Analogowe skalowane

Wejście analogowe skalowane umożliwia pomiar napięcia z zakresu 0..10V lub prądu z zakresu 0..20mA z przeliczeniem na dowolny inny zakres wielkości mierzonej i określenie jej jednostki.

Przykładowo:

 • czujnik CO2 0..5000 ppm z wyjściem napięciowym 0..10V: zmierzone napięcie 0..10V zostanie przeliczone na zakres 0..5000 i pokazane z jednostką ppm,
 • czujnik ciśnienia 0..1000 Pa z pętlą prądową 4..20mA: zmierzony prąd 4..20mA zostanie przeliczony na zakres 0..1000 i pokazany z jednostką Pa.

Interfejs Ethernet

Włączenie modułu LB-480 do sieci transmisji danych, albo podłączenie bezapośrednio do komputera PC możliwe jest za pomocą interfejsu Ethernet. Interfejs może pracować w trybach 10/100 Mbit/s.

Jako opcja możliwe jest zastosowanie zasilania przez Ethernet - POE.

Protokoły

Moduł LB-480 obsługuje standardowe protokoły komunikacyjne, co pozwala na prostą integrację z dowolnymi systemami pomiarowymi i istniejącym oprogramowaniem.

IPv4/IPv6

Obsługa protokołu IPv6 w module LB-480 pozwala na użycie go w sieciach w których jest używany ten protokół, lub wkrótce pojawi się taki wymóg. W razie migracji dotychczasowych sieci IPv4 na IPv6 moduł LB-480 nie będzie wymagał żadnej specjalnej troski ani dodatkowych inwestycji.

Mechanizm bezstanowej autokonfiguracji adresu IPv6 (SAC) pozwala na włączenie modułu LB-480 do sieci bez konieczności indywidualnej konfiguracji każdego modułu.

HTML/HTTP

Moduł LB-480 pozwala na bezpośredni podgląd danych w przeglądarce WWW. Dane są automatycznie aktualizowane bez konieczności ręcznego odświeżania.

podgląd danych w przeglądarce WWW

JSON/HTTP

Moduł LB-480 udostępnia dane w formacie JSON, za pośrednictwem protokołu HTTP. Typowe zastosowanie to wszelkie aplikacje sieciowe, które potrafią odczytać dane w tym formacie.

XML/HTTP

Moduł LB-480 udostępnia dane w formacie XML, za pośrednictwem protokołu HTTP. Typowe zastosowanie to wszelkie aplikacje sieciowe, które potrafią odczytać dane w tym formacie.

SNMP

Moduł LB-480 udostępnia wszystkie dane w postaci zmiennych protokołu SNMP, dla oprogramowania zarządzania sieciami ( NMS).

Monitoring SNMP pozwala na uzyskanie informacji o stanie interfejsu sieciowego oraz odczyt wszystkich wyników pomiarów pozyskiwanych przez moduł. W typowym przypadku zastosowania takim jak np. monitoring serwerowni, można nadzorować temperaturę w kilku różnych miejscach, wykryć zalanie wodą oraz uzyskać informację o otwarciu drzwi do pomieszczenia.

Możliwe jest zaprogramowanie alarmów progowych dla każdej mierzonej wielkości, których wykrycie skutkuje wysłaniem pułapki (SNMP TRAP) do oprogramowania NMS. O wykrytej sytuacji alarmowej NMS informuje następnie odpowiednie osoby za pośrednictwem stosownych mechanizmów (email, SMS, etc).

snmp snmp

MODBUS/TCP

Moduł LB-480 udostępnia wszystkie dane w postaci zmiennych MODBUS, dla oprogramowania klasy SCADA. Obsługiwany jest standardowy protokół MODBUS/TCP, zgodnie ze specyfikacją Modbus Organization.

Pamięć rejestracji

Zbierane dane mogą być okresowo rejestrowane przez moduł LB-480 w wewnętrznej pamięci. Pojemność pamięci (liczona w rekordach danych) zależna jest od konfiguracji wejść, ilości i typów dołączonych czujników.

Pamięć rejestracji pozwala na archiwizowanie danych pomiarowych i późniejszy ich przegląd w dogodnej chwili. Pamięć jest zabezpieczona przed utratą zawartości w razie zaniku zasilania - moduł LB-480 wyposażony jest w wewnętrzne podtrzymanie zasilania pamięci rejestracji. Każdy rejestrowany parametr opatrzony jest czasem rejestracji, uzyskanym z wewnętrznego zegara czasu rzeczywistego. Zegar pracuje w sposób ciągły również w razie zaniku zewnętrznego zasilania.

Alarmy

Moduł LB-480 umożliwia zdefiniowanie 32 niezależnych alarmów dla mierzonych danych. Alarmy sygnalizowane są w dowolny z następujących sposobów:

 • wysyłanie danych do syslog,
 • wysyłanie pułapek SNMP (TRAP) na zadany adres NMS,
 • wysyłanie wiadomości email (SMTP),
 • sygnalizacja dźwiękowa (wbudowany brzęczyk),
 • wyjście cyfrowe binarne (zwierne - przekaźnik).

Dla każdego alarmu ustawiane są:

 • skojarzenie z mierzoną wielkością (dowolny wynik pomiaru z dowolnego wejścia), dla której ma być sygnalizowany alarm,
 • próg dolny i górny (sygnalizowane jest przekroczenie progu dolnego lub górnego),
 • minimalny czas trwania przekroczenia (pozwala odfiltrować chwilowe zmiany, których w danym zastosowaniu nie należy sygnalizować).

Możliwość skojarzenia każdego alarmu z dowolną mierzoną daną pozwala ustawić np. indywidualne alarmy dla 32 róznych parametrów, albo w skrajnym przypadku 32 niezależnych przedziały alarmowe dla jednej mierzonej wielkości.

Dla zdefiniowanego alarmu dla danego wejścia sygnalizowana jest również awaria, np. zanik sygnału wejściowego, jeśli istnieje możliwość stwierdzenia takiego stanu (dla czujników S300).

Dedykowane oprogramowanie

Do urządzenia oferowane jest dodatkowo oprogramowanie do PC z systemami Windows - program LBX, umożliwiające:

 • prezentacja bieżących odczytów z urządzeń,
 • sterowanie urządzeniami - dostęp do nastaw i wszelkich funkcji,
 • monitorowanie alarmów i ich sygnalizacja,
 • prezentacja archiwizowanych danych - wykresy, raporty, histogramy,
 • zarządzanie archiwum danych,
 • zapewnienie dostępu dla zdalnych klientów.

SNMP

Zasilanie

Moduł LB-480 standardowo zasilany jest z zewnętrznego zasilacza 12V. Taki sposób zasilania pozwala na proste wykorzystanie zasilania akumulatorowego w systemach gdzie jest taka potrzeba.

POE

Opcjonalnie moduł LB-480 może być wyposażony w moduł zasilania POE - pozwalając na doprowadzenie zasilania kablem Ethernet, bez potrzeby używania zewnętrznego zasilacza sieciowego. Taka opcja pozwala na uproszczenie instalacji, eliminując konieczność przyłączenia do sieci energetycznej np. w miejscach gdzie nie jest ona dostępna lub nie jest to dogodne. Wykorzystanie zasilania POE wymaga zastosowania odpowiedniej infrastruktury sieciowej - stosowane przełączniki sieciowe muszą być z portami typu POE, lub możliwe jest też zastosowanie zasilacza pośredniego (midspan).

Dane techniczne

Moduł zbierania danych LB-480
Wejścia pomiarowe S300 kompatybilność: dowolne źródło danych w standardzie cyfrowej pętli prądowej S300
transmisja danych: 300bps 7/N/1
temperatura - termistor czujnik termistor 10k
zakres pomiaru: -50...+150 °C
rozdzielczość pomiaru: 0,1 °C
niepewność pomiaru:
+/- 4 °C dla 140 °C,
+/- 1 °C dla 100 °C,
+/- 0,2 °C dla 50 °C,
+/- 0,2 °C dla 25 °C,
+/- 0,2 °C dla 0 °C,
+/- 2 °C dla -40 °C
temperatura - Pt1000 czujnik rezystor platynowy Pt1000
zakres pomiaru: -200..+850 °C
rozdzielczość pomiaru: 0,1 °C
niepewność pomiaru:
+/- 6 °C dla 750 °C,
+/- 3 °C dla 320 °C,
+/- 1 °C dla 130 °C,
+/- 0,5 °C dla 0 °C,
+/- 1 °C dla -80 °C,
+/- 2 °C dla -190 °C
analogowe napięciowe 0..10 V zakres pomiaru: 0,00..10,00 V
rozdzielczość pomiaru: 0,01 V
niepewność pomiaru: 0,01 V
analogowe prądowe 0..20 mA zakres pomiaru: 0,00..20,00 mA
rozdzielczość pomiaru: 0,01 mA
niepewność pomiaru: 0,01 mA
binarne/impulsowe detekcja stanu zwarcia: R < 8k06
detekcja stanu rozwarcia: R > 8k06
przełącznik zwarcie linii: R = 0 .. 2k6
styk zwarty: R = 2k6 .. 8k06
styk rozwarty: R = 8k06 .. 24k
przerwanie linii: R > 24k
Interfejsy Ethernet 10/100 Mbit/s, full-duplex / half-duplex, flow-control
POE (opcjonalnie na zamówienie)
Pamięć rejestracji okres rejestracji 1-60000 sekund
ustawiany z rozdzielczością 1 sekundy
pojemność pamięci ~1 MiB
ilość rekordów - patrz opis w tekście
Zasilanie zewnętrzny zasilacz napięcie zasilania: 12 V DC
pobór mocy: max 2.5W (bez wejść S300)
każde wejście S300 zwiększa pobór prądu o 25mA (przy 12V zasilania: 0.3W)
POE (Power Over Ethernet)
(opcjonalnie na zamówienie)
36..57V
class 1 (max 3,84 W)
zasilanie albo przez linie danych 1-2/3-6 albo przez nieużywane 4-5/7-8
Wymiary zewnętrzne Obudowa stalowa lakierowana 104 x 65 x 29 mm
See also
Zobacz również
Termometr internetowy LB-489 Termometr internetowy LB-489
Termometr internetowy - moduł zbierania danych z interfejsem Ethernet. Rejestracja danych. 4 wejścia: cyfrowe S300 lub analogowe (napięciowe, binarne, termistorowe). Obsługa dowolnego czujnika z interfejsem S300. Obsługa protokołów: IPv4, IPv6, HTML, JSON, XML, SNMP, MODBUS/TCP. Moduł umożliwia sygnalizację alarmów przez e-maile. Oprogramowanie SCADA LBX.