www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna
Systemy monitoringu parametrów klimatu
+48 22 753 61 30

LB-515P - Pastylkowe minirejestratory temperatury i wilgotności

 • rejestrator temperatury (termograf): typ 21G, 21H, 22L, 23
 • rejestrator wilgotności (higrograf): typ 23
 • monitoring temperatury i wilgotności w transporcie
 • wytrzymała i hermetyczna obudowa
 • wynik pomiaru temperatury przedstawiany w postaci: 
  • wykresu w funkcji czasu
  • histogramu w funkcji temperatury
  • czasu przekroczenia wartości alarmowych
Pastylki LB-515P

Opis

Przyrządy LB-515P (pastylka) służą do rejestracji temperatury (typ 21G, 21H i 22L) oraz temperatury i wilgotności (typ 23). Są to przyrządy w obudowach nierozbieralnych wykonanych ze stali nierdzewnej, odporne na wstrząsy, wilgoć, ciśnienie. Są wodoszczelne (za wyjątkiem typu 23). Konstrukcja logerów umożliwia ich dowolną lokalizację, głównie w przesyłkach transportowanych samochodami dostawczymi z klimatyzowaną przestrzenią transportową.

Przyrządy tego rodzaju, służące do rejestracji różnych wartości wielkości fizycznych nazywane są popularnie logerami. Rejestracja następuje po uaktywnieniu funkcji rejestracji (włączenie misji przy wykorzystaniu interfejsu LB-513P i oprogramowania LOGER) i realizowana jest w odstępach czasowych zgodnie z ustawieniami użytkownika. Start misji może być realizowany natychmiastowo, w określonym czasie, z określonym opóźnieniem lub przy przekroczeniu ustawionych wartości granicznych. Odstępy czasowe rejestracji  w logerach typu 21G i 21H wynoszą od 1 minuty do 255 minut, w logerach typu 22L i 23 od 1 sekundy do 273 godzin. Wyniki pomiarów są zapisywane w nieulotnej pamięci wewnętrznej w postaci rekordów wartości oraz w formie histogramów. Podczas użytkowania należy zwrócić uwagę na fakt, że ustawienie krótkiego odstępu rejestracji powoduje większe zużycie baterii, a więc skrócenie czasu życia rejestratora (nie ma możliwości wymiany baterii). Zalecany, ze względu na żywotność baterii, jest okres rejestracji pomiarów równy 60 minut. 

Pamięć wewnętrzna logerów umożliwia zapis do 2048 rekordów 8-bitowych (typ 21G i 21H) albo do 8192 rekordów 8 bitowych lub 4096 rekordów 16 bitowych (typ 22L i 23). Histogramy jakie są tworzone w pamięci logerów zawierają 64 próbki z rozdzielczością 0,5°C (21H) i 64 próbki z rozdzielczością 2,0°C (21G). Rozdzielczość pomiarowa wynosi 0,125°C (typ 21H), 0,5°C (typ 21G), 0,5°C / 0,0625°C (typ 22L) oraz 0,5°C / 0,0625 °C  i  0,6% / 0,04 % (typ 23).

Czytnik LB-513P
Czytnik LB-513P

Przyrządy LB-515P jest urządzeniem bezprzewodowym i w pełni autonomicznym (w trakcie rejestracji nie wymaga komputera). Zaprogramowanie rejestratora (np. ustawienie odstępu, sposobu startu rejestracji), a następnie jej odczyt oraz prezentacja i wydruk zapisów odbywa się za pomocą komputera z dołączonym do portu USB czytnikiem LB-513P. Transmisja danych pomiędzy rejestratorem LB-515P a komputerem odbywa się po uruchomieniu na komputerze PC programu LOGGER.  

Każdy rejestrator posiada numer zaprogramowany na stałe wewnętrznie oraz wygrawerowany na obudowie, umożliwiając jednoznaczną ich identyfikację. 

Każdy rejestrator może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania wydane przez Laboratorium Wzorcujące LAB-EL.

Zastosowanie

Rejestrator LB-515P jest przeznaczony do kontroli i dokumentowania przebiegu procesów technologicznych w zakładach produkcyjnych, w szczególności branży medycznej i spożywczej. Może być wykorzystany do rejestracji parametrów klimatu podczas transportu towarów wrażliwych na temperaturę (monitoring temperatury podczas transportu). Może być umieszczany w paczkach z przewożonym towarem. Jest szczególnie przydatny dla spełnienia wymogów kontroli jakości produkcji ( HACCP) i transportu. Istotną zaletą jest możliwość ciągłej rejestracji temperatury pomiędzy etapami (np. produkcją, magazynowaniem, transportem).

Dane techniczne

Rejestrator LB-515P 21G
21H
22L
23
Niepewność pomiaru temperatury +/- 1°C (-30...70°C)
+/-1,5 °C (poza)
+/- 1°C +/- 0,5°C (-10...65°C)
+/-1,5 °C (poza)
+/- 0,5°C (-10...65°C)
+/-1,5 °C (poza)
Zakres pomiaru temperatury -40…+85°C +15...+46°C -40..+85°C -20..+85°C
Rozdzielczość pomiaru temperatury 0,5 °C 0,125°C    0,5°C / 0,0625°C 0,5°C / 0,0625°C
Niepewność pomiaru wilgotności - - - +/- 5% RH
(w punkcie: 22°C i 29% RH)
Zakres pomiaru wilgotności - - - 0…100% RH
Rozdzielczość pomiaru wilgotności - - - 0,6% / 0,04% RH
Pojemność pamięci rejestracji dla rekordów 8-mio bitowych 2048 2048 8192 8192
Okres pomiarów rejestracji 1 ... 255 minut 1 ... 255 minut 1 sekunda ...
273 godzin
1 sekunda ...
273 godzin
Histogram 64 próbki co 2°C 64 próbki co 0,5°C brak brak
Typowy czas życia baterii dla:
temperatury otoczenia 20°C,
okresu rejestracji 1 godziny,
rekordu 8-mio  bitowego
10 lat 9 lat 7 lat 7 lat
Dane mechaniczne
LB-515P 21G 21H 22L 23
Wymiary śr. ok. 17 x wys. ok.6 mm
Waga ok. 25 g 
Stopień ochrony obudowy IP 65, materiał obudowy stal kwasoodporna IP 40, materiał obudowy stal kwasoodporna
Ocena produktu
LB-515P jest serią super-miniaturowych rejestratorów temperatury (wilgotności), zasilanych z wbudowanądługowieczną baterią litową.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę
 •