www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Termometr z drukarką - termograf LB-530


 • funkcje: termometr,  rejestrator, termograf
 • pomiar: temperatura
 • wbudowana drukarka
 • monitoring temperatury w transporcie
 • wytrzymały przyrząd
 • szeroki zakres temperatur pracy
 • klasa odporności obudowy IP65
 • wbudowany akumulator
 • opcjonalnie wyniki pomiaru przedstawiane w postaci:
  • wykresu w funkcji czasu
  • histogramu w funkcji temperatury
  • czasu przekroczenia wartości alarmowych
Termometr z drukarką LB-530

Opis

Termometr z drukarką LB-530 jest wielokanałowym precyzyjnym rejestratorem temperatury. Można do niego dołączyć od 1 do 4 czujników Pt1000 lub Pt100 (np. typu TL-2,  TL-5). Dodatkowo termometr LB-530 może rejestrować stan do 4 wejść typu zwarty / rozwarty. Wejścia te mogą przykładowo służyć do kontroli otwarcia drzwi chłodni, pracy agregatu w chłodni lub innych zdarzeń. Wartości mierzonych temperatur jak i stany wejść cyfrowych prezentowane są naprzemiennie na 8 znakowym alfanumerycznym wyświetlaczu LCD. Z każdym kanałem temperatury oraz z każdym wejściem cyfrowym można skojarzyć progi alarmowe, po przekroczeniu których rejestrator temperatury sygnalizować będzie alarm przez przerywany sygnał dźwiękowy i optyczny, jak również uaktywnione zostanie wyjście alarmowe służące do dołączenia zewnętrznego urządzenia sygnalizacyjnego. Rejestrator wyposażony jest w dużą pamięć wyników pomiarów temperatur oraz stanów wejść cyfrowych. Dane gromadzone w pamięci termografu można przenieść do komputera klasy PC korzystając z dostępnego, specjalistycznego programu LOGGER. Oprogramowanie to umożliwia prezentacje i wydruk odczytanych danych w postaci tabeli, wykresów lub histogramów oraz raportów z wyliczonym czasem występowania alarmów w poszczególnych kanałach.

Termometr z drukarką termiczną

Zarejestrowane dane mogą być w dowolnej chwili wydrukowane, bez udziału komputera, na wbudowanej w rejestrator drukarce termicznej. Dane drukowane są w postaci czytelnych raportów, które mogą posłużyć np. do udokumentowania dotrzymania założonych warunków przechowywania lub transportu produktów.

Rejestrator zasilany jest z zewnętrznego źródła prądu stałego o napięciu z przedziału 9..36V dzięki czemu może być zasilany wprost z samochodowej instalacji elektrycznej 12/24V. Rejestrator wyposażony jest we wbudowany akumulator podtrzymujący pracę urządzenia w przypadku zaniku zasilania głównego. W powyższym przypadku termometr LB-530 nie traci swoich właściwości funkcjonalnych, łącznie z możliwością wydruków raportów na wewnętrznej drukarce.

Zastosowanie termometru z drukarką

Zakres stosowania rejestratora temperatury jest bardzo rozległy. Może być używany wszędzie tam gdzie istnieje konieczność nadzorowania temperatur w sposób ciągły, niezależnie od występowania zaników zasilania głównego. Wydruk raportów na wbudowanej drukarce termometru jest zaletą w sytuacji, gdy dokumentowanie dotrzymania kontrolowanych warunków klimatycznych jest konieczne natychmiast bez używania systemu komputerowego (komputera z programem i drukarką) i bez względu na obecność czy brak zewnętrznego zasilania w chwili wydruku.

Rejestrator temperatury LB-530 został zaprojektowany by spełniać ścisłe wymagania normatywne dotyczące kontroli warunków przechowywania i transportu żywności.

 • PN-EN 12830 : "Rejestratory temperatury stosowane podczas transportu, przechowywania i dystrybucji schłodzonej, zamrożonej, głęboko zamrożonej / szybko zamrożonej żywności i lodów".
 • PN-EN 13485 : "Termometry do pomiaru temperatury, powietrza i wyrobu dla transportu, przechowywania i dystrybucji, schłodzonej, zamrożonej, głęboko zamrożonej żywności i lodów – Badania, wymagania, przydatność".

Rejestrator temperatury LB-530 jest szczególnie przydatny branży medycznej i spożywczej dla spełnienia wymogów kontroli jakości wynikających z GMP, ISO i HACCP.

Świadectwo wzorcowania

Każdy termometr może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania z Akredytowanego Laboratorium Wzorcującego LAB-EL.

Dane techniczne

POMIAR TEMPERATURY
Niepewność pomiaru +/- 0,2°C  +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -40 .. +50°C 
+/- 0,5°C  +/- 1 ostatnia cyfra, poza zakresem -40 .. +50°C 
Zakres pomiaru -100..+250°C  zewnętrznym czujnikiem temperatury, Pt100 albo Pt1000
Rozdzielczość pomiaru i rejestracji 0,1°C  
PAMIĘĆ  POMIARÓW, ODCZYT PAMIĘCI, WYDRUK
Pojemność pamięci  6096 rekordów  dla rejestracji 4 temperatur i 4 wejść "zwarty/rozwarty"
10160 rekordów  dla rejestracji 4 temperatur
20320 rekordów  dla rejestracji 2 temperatur
30480 rekordów  dla rejestracji 1 temperatury
Interwał rejestracji od 1 minuty do 4 godzin  
Rodzaj rejestracji z kontynuacja lub do zapełnienia  
Wbudowana drukarka termiczna  szerokość papieru 58 mm
Raporty programowany okres raportu  bieżący, za ostatnie "n" godzin, dobowy, od..do..
programowany format raportu  pełny (wszystkie dane), skrótowy (wartości ekstremalne oraz czas przekroczenia)
Interfejs do PC RS-232 w wyposażeniu program LBX500 do odczytu, archiwizacji i analizy danych, zgodny z systemem WINDOWS 98/NT/ME/2000/XP
ZASILANIE, DANE MECHANICZNE
 Źródło zasilania  zewnętrzne - 9...36 V DC  średnio 10 mA, maksymalnie 1 A (wydruk)
 wewnętrzne
- akumulator 6 V/1,3 Ah
 możliwość rejestracji, odczytu i drukowania z wbudowanego akumulatora
 Wymiary rejestratora  190 x 160 x 105 mm  wymiary bez wieszaka
 Materiał, stopień ochrony obudowy   ABS  IP 65
 Zakres temperatur pracy  -30..+70°C  
See also
Zobacz również
Termometr WiFi LB-523T Termometr WiFi LB-523T
Wyświetlacz LCD, interfejs WiFi, interfejs USB, wymienialne baterie, duża pamięć rejestracji
Termometr GSM LB-524T4 Termometr GSM LB-524T4
Bateryjny rejestrator czterech temperatur mierzonych przy pomocy zewnętrznych czujników temperatury z platynowymi termorezystorami Pt1000 podłączonymi czteroprzewodowo, co gwarantuje wysoką dokładność pomiaru i szeroki zakres mierzonych temperatur (-200..+550 °C). Wysyła wyniki przez GSM do zewnętrznej bazy danych - programu LBX. Idealny do monitorowania temperatury przechowywania szczepionek, leków, próbek, dla SANEPID, szpitali, przychodni ZOZ, laboratoriów!
Termometr WiFi LB-533T Termometr WiFi LB-533T
Cztery zewnętrzne czujniki Pt1000, dwa wejścia do kontroli otwarcia drzwi, kontrola zasilania innych urządzeń (np. lodówek). Wyświetlacz LCD, interfejs WiFi, interfejs USB, wymienialne baterie, duża pamięć rejestracji. Idealny do monitorowania temperatury przechowywania szczepionek, leków, próbek, dla SANEPID, szpitali, przychodni ZOZ, laboratoriów!
Termohigrometr LB-532 Termohigrometr LB-532
Wyświetlacz LCD, długowieczna bateria, duża pamięć do rejestrowanych pomiarów, odczyt przy pomoc USB.
Ocena produktu
Termometr z drukarką LB-530 jest wielokanałowym precyzyjnym rejestratorem temperatury. Zapewniamy serwis, oprogramowanie oraz świadectwa wzorcowania.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę
 •