www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Termometr z alarmem: termometr z sondą LB-560A


 • funkcje: przenośny termometr, rejestrator temperatury
 • pomiary: temperatura (PT1000)
 • termometr przenośny, sonda temperatury zintegrowana
 • dwuwierszowy podświetlany wyświetlacz LCD
 • częste odświeżanie wyniku
 • rozdzielczość temperatury temperatury 0.1°C albo 0.01°C
 • automatyczne wyłączanie
 • opcjonalnie świadectwo wzorcowania dla termometru
 • wyświetlanie wartości MIN, MAX, Tśr
 • alarmowanie: dźwiękowe i na wyświetlaczu (termometr z alarmem)
 • funkcja zatrzymania wyniku pomiaru (HOLD)
 • oszczędne zasilanie bateryjne (z możliwością ładowania baterii)
 • wbudowana pamięć pomiarów
 • interfejs USB (LB-376A)
 • oprogramowanie do PC
Termometr przenośny z sondą LB-560A

Opis termometru

Termometr ręczny z sondą LB-560A
LB-560A
uchwyt LB-569
Uchwyt LB-569,
mocowany na stałe
do termometru
uchwyt LB-568B
Uchwyt LB-568B,
mocowany  na stałe
do ściany

Przenośny termometr z sondą LB-560A służy do pomiaru  temperatury różnych mediów. Termometr posiada zintegrowaną sondę temperatury o długości 25 cm i średnicy 4 mm ostro zakończoną,  co umożliwia wbijanie sondy w mierzony materiał. Jest to miernik przenośny z zasilaniem bateryjnym (z możliwością ładowania przy pomocy ładowarki oraz przez port USB komputera). Wynik pomiaru temperatury odświeżany jest kilka razy na sekundę. Ten przenośny termometr z sondą i alarmem, może pełnić funkcję  rejestratora temperatury - ma wbudowaną obszerną pamięć pomiarów. 

Termometr z alarmem

Termometr wyposażony jest w funkcję alarmowania - przekroczenie zadanego progu temperatury (dolnego lub górnego) sygnalizowane jest dźwiękowo. Dodatkowo ten termometr z alarmem przezentuje przekroczenia na wyświetlaczu.

W każdej chwili wynik temperatury można zatrzymać na wyświetlaczu (funkcja HOLD). Miernik posiada funkcję autowyłączania - czas autowyłączania może być ustawiony w zakresie 1...30 minut.

Dodatkowo termometr wyposażony jest w pięcio-przyciskową klawiaturę, przy pomocy której można  m.in. zmieniać  parametry rejestracyjne (np. interwał rejestracji), ustawiać alarmy. Naciśnięcie przycisku klawiatury sygnalizowane jest dźwiękowo. Wyniki prezentowane są na podświetlanym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. Dostępne są następujące pomiary:

 • aktualna  temperatura,
 • temperatura maksymalna (MAX),
 • temperatura minimalna (MIN),
 • temperatura  średnia (Tśr),
 • czas (godziny, minuty).

Jednocześnie wyświetlana jest aktualna temperatura na dolnym wierszu oraz wybrany  pomiar (MAX, MIN, Tśr, Czas) na górnym wierszu wyświetlacza.

Ten rejestrator temperatury charakteryzuje się  nowoczesną konstrukcją opartą na wydajnym i oszczędnym energetycznie sterowniku mikroprocesorowym. Na podstawie znajomości nieliniowych  charakterystyk czujnika temperatury (rezystor termometryczny PT1000) oraz cyfrowych danych kalibracyjnych zapamiętanych podczas wzorcowania w pamięci przyrządu, mikroprocesor wbudowany w przyrząd oblicza aktualne wyniki pomiaru temperatury. Zaletą tego elekronicznego termometru jest brak mechanicznych elementów kalibracyjnych (np. potencjometrów). Wzorcowanie tego przenośnego termometru polega na przesłaniu przez interfejs cyfrowy do nieulotnej pamięci przyrządu danych kalibracyjnych uzyskanych we wzorcowych temperaturach. Gwarantuje to wygodę i wysoką dokładność wzorcowania oraz stabilność pomiaru temperatury w czasie.

Dedykowane oprogramowanie

Do termometru oferowane jest dodatkowo zaawansowane oprogramowanie do PC z systemem Windows - program Logger, umożliwiające:

 • prezentację bieżących odczytów z termometrów,
 • sterowanie termometrami - dostęp do nastaw i wszelkich funkcji,
 • monitorowanie alarmów i ich sygnalizacja,
 • prezentacja archiwizowanych danych - wykresy, raporty, histogramy,
 • zarządzanie archiwum danych.

Do komunikacji termometru z komputerem służy dedykowany interfejs USB LB-376A. Umożliwia on również ładowanie baterii.

Interfejs USB LB-376A
Interfejs
USB LB-376A
do komunikacji
z komputerem
lubładowania
baterii

Sposób rejestracji pomiarów we wbudowanej pamięci termometru jest ustalany przez użytkownika przy pomocy programu Logger lub przy użyciu klawiatury. Konfiguracja rejestracji polega na:

 • uaktywnieniu rejestracji oraz określeniu interwału rejestracji,
 • wybraniu jednego z wymienionych trybów zapisu:
  • zapis z kontynuacją (najstarsze dane są kasowane i w ich miejsce zapisywane nowe),
  • albo zapis z blokowaniem (rejestracja jest blokowana po wypełnieniu pamięci),
 • możliwe jest wybranie dźwiękowej sygnalizacji rejestracji pomiaru,
 • możliwy jest pomiar ręczny (z klawiatury),
 • możliwe jest przyporządkowanie każdej sesji pomiarowej numeru (do grupowania pomiarów) - dostępnych jest 7 grup pomiarów.

Świadectwo wzorcowania termometru

Każdy przenośny termometr może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowaniaLaboratorium Wzorcującego LAB-EL.

Dane techniczne

POMIAR TEMPERATURY
Zakres pomiaru -50...160 °C
Dokładność pomiaru (-40...+80°C) ± 0,1 °C  ± 1 ostatnia cyfra
Dokładność pomiaru (-50...+160°C) ± 0,2 °C  ± 1 ostatnia cyfra
Rozdzielczość pomiaru 0,01 °C dla zakresu -100...100°C
0,1 °C w pozostałycm zakresie
PARAMETRY REJESTRACYJNE
Pojemność pamięci 31488 rekordów dla rozdzielczości 0.1°C
21000 rekordów dla rozdzielczości 0.01°C
Rozdzielczość rejestracji 0,1 °C albo 0,01 °C
Zakres rejestracji temperatury -200...550 °C
Skok interwału rejestracji 1 sekunda
Zakres interwału rejestracji 1 sek ... 99 minut 59 sek
ZASILANIE
Bateryjne akumulator NiMH 3.6V/800 mAh
Sieciowe ładowarka sieciowa
Ilość cykli ładowań baterii 1500
Czas pracy z baterii (po naładowaniu) podświetlenie włączone - 20 godzin
podświetlenie wyłączone - 530 godzin
rejestracja (co 2 min) - 1 rok
ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Termometr LB-560A -20...+50 °C
Sonda temperatury -50...160 °C
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY *)
Zakres temperatur 10...30 °C
Zakres wilgotności 20...80 %
Stopień agresywności korozyjnej środowiska w/g PN-71/H-04651 B
SZCZELNOŚĆ OBUDOWY
Termometr LB-560A IP30
USB LB-376A IP30

*) Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy (np. przy instalowaniu urządzenia w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

 • Termometr LB-560A: 185 x 46 x 27 mm
 • Sonda: długość 250 mm, średnica 4 mm, stal 1H18N9T
 • LB-376A: 56 x 31 x 24 mm

WYPOSAŻENIE

 • instrukcja obsługi,
 • ładowarka,
 • uchwyt LB-569 - na zamówienie,
 • uchwt LB-568B - na zamówienie,
 • LB-376A + przewód USB - na zamówienie,
 • program Logger - na zamówienie.
See also
Zobacz również
Termometr LB-560E Termometr LB-560E
Dwukanałowy termometr z zewnętrznymi czujnikami Pt1000 na zakres do -200...+550°C. Pomiar wilgotności powietrza metodą psychrometryczną z czujnikami suchy/mory. Podświetlany wyświetlacz LCD. Pamięć pomiarów, odczyt przez interfejs USB. Zasilany z wbudowanego akumulatora.
Termometr LB-570A Termometr LB-570A
Wbudowany czujnik temperatury Pt1000, zakres pomiaru -40...85 °C, rozdzielczość 0,01°C. Podświetlany wyświetlacz LCD. Pamięć pomiarów, odczyt przez interfejs USB. Zasilany z wbudowanego akumulatora.
Termometr LB-560D Termometr LB-560D
Podświetlany wyświetlacz LCD, zewnętrzny czujnik Pt1000 na zakres do -200...+550°C, rozdzielczość 0,01 °C, pamięć pomiarów, odczyt przez interfejs USB, zasilany z wbudowanego akumulatora.
Termohigrometr LB-532 Termohigrometr LB-532
Wyświetlacz LCD, długowieczna bateria, duża pamięć do rejestrowanych pomiarów, odczyt przy pomoc USB.
Ocena produktu
Termometr z alarmem i z sondą LB-560A to dokładny i solidny termometr elektroniczny. Termometr ze świadectwem wzorcowania. Inne termometry z alarmem.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę
 •