www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna
Systemy monitoringu parametrów klimatu
+48 22 753 61 30

Termohigrometr LB-701 z panelem odczytowym LB-705


 • funkcje: termometr, higrometr (wilgotnościomierz), rejestrator
 • pomiar: temperatura, wilgotność względna powietrza
 • opcjonalna sonda LB-701T do pomiaru temperatury w rozszerzonym zakresie
 • przyrząd stacjonarny
 • duży, czytelny wyświetlacz
 • wewnętrzna rejestracja pomiarów
 • interfejs RS232C i cyfrowa pętla prądowa
 • oprogramowanie do PC
Termometr higrometr LB-705

Opis

Termometr-higrometr LB-701 z panelem odczytowym LB-705 jest przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza w zamkniętych pomieszczeniach (magazynach, laboratoriach, itp). Jest urządzeniem stacjonarnym, zasilanym z sieci 230V/50Hz lub z zewnętrznego źródła napięcia stałego 12V.

Przyrząd składa się z dwóch zasadniczych części: termohigrometru LB-701 (wykonanego w formie sondy pomiarowej) i panelu odczytowego LB-705. Obie części są połączone kablem o długości 1 m. Istnieje możliwość użycia dodatkowego przedłużacza kabla sondy o długości do 14 m. Czujniki pomiarowe sondy są chronione wymienną osłoną, której typ zależy od zastosowań. Przyrząd w wersji standardowej jest wyposażony w osłonę czujników (filtr zanieczyszczeń) typu F1.

Sonda pomiarowa LB-701 zawiera: cienkowarstwowy czujnik temperatury Pt1000, cienkowarstwowy pojemnościowy czujnik wilgotności względnej, elektroniczne układy przetwarzające oraz układ programowanej pamięci nieulotnej, w której zapisywane są indywidualne charakterystyki sondy oraz dane identyfikacyjne i techniczne.

Do panelu odczytowego docierają sygnały już przetworzone, zawierające zakodowaną informację o wartościach temperatury i wilgotności względnej. Pozwala to na zamienne używanie różnych paneli odczytowych z tym samym termohigrometrem LB-701, bez wpływu na wynik pomiaru.

Mikroprocesor panelu odczytowego przyrządu, na podstawie informacji z sondy (przetworzonych sygnałów pomiarowych i odczytanych charakterystyk kalibracyjnych), oblicza wartości: wilgotności względnej, temperatury, temperatury punktu rosy oraz objętościowej zawartości pary wodnej w powietrzu. Wartości temperatury i wilgotności względnej są jednocześnie zobrazowane na wyświetlaczu numerycznym LED (o wysokości cyfr 25 mm) oraz mogą zostać wysłane na zewnątrz przez interfejs. Brak przełączników zwiększa niezawodność działania i prostotę obsługi.

Przyrząd jest wyposażony w dwa cyfrowe interfejsy szeregowe: napięciowy RS232C, za pomocą którego może być dołączony do dowolnego systemu komputerowego, oraz w cyfrową pętlę prądową, do transmisji wyników na duże odległości (np. do LB-731, LB-473). Interfejsy umożliwiają zdalne i automatyczne zbieranie danych pomiarowych oraz wpisanie danych kalibracyjnych podczas wzorcowania pierwotnego i wtórnego.

Panel LB-705 posiada programowy zegar czasu lokalnego, który liczy czas od momentu włączenia zasilania, bądź synchronizuje się ze sprzętowym zegarem czasu rzeczywistego. Panel posiada nieulotną pamięć wyników pomiarów (o pojemności około 640 punktów pomiarowych), co w połączeniu z zegarem czasu rzeczywistego umożliwia wykorzystanie go jako rejestratora temperatury i wilgotności. Odstęp pomiędzy zapisami można ustalić w przedziale od 1 do 90 minut (z krokiem jednominutowym) albo od 100 do 1580 minut z krokiem dziesięciominutowym. Wyposażenie przyrządu stanowi program do komputera PC, służacy do ustawiania parametrów rejestracji oraz do odczytu pamięci.

Przyrząd nie posiada mechanicznych elementów kalibracyjnych (np. potencjometrów). Kalibracja przyrządu polega na przesłaniu przez interfejs cyfrowy do nieulotnej pamięci przyrządu danych kalibracyjnych uzyskanych we wzorcowych warunkach klimatycznych. Gwarantuje to wygodę i wysoką dokładność kalibracji oraz stabilność parametrów metrologicznych przyrządu w czasie.

Termometr-higrometr LB-701 uzyskał zatwierdzenie typu RP T 95 76 nadane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie.

Termometr-higrometr LB-701 uzyskał pozytywną ekspertyzę z Centralnego Ośrodka Metrologii Wojskowej w Zielonce (Nr. 71 z dn. 05.05.1995), wykonaną w oparciu o metodykę legalizacji higrometrów i higrografów, sygn. Sł. Techn. 83/91 i PN 83/M-53850.

Każdy termometr-higrometr, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania z Laboratorium Wzorcującego LAB-EL.

Sonda LB-701T

Przyrząd produkowany jest też wersji tylko do pomiaru temperatury (termometr LB-701T z panelem LB-705).
LB-701T
Sonda LB-701T
Termometr LB-701T zawiera przetwornik pomiarowy (w obudowie cylindrycznej) i zewnętrzny czujnik temperatury Pt1000 (albo Pt100) w obudowie standardowej albo specjalnej, dostosowanej konstrukcyjnie do indywidualnych wymagań zamawiającego (np w formie pręta ze stali kwasoodpornej, ze specjalnym kablem). Wersja specjalna obudowy czujnika umożliwia pomiar różnych mediów w rozszerzonym zakresie temperatur (-200...+550°C). Termometr LB-701T można zakupić także osobno jako dodatkowe wyposażenie do posiadanego już zestawu LB-701/LB-705, jednak jest wymagane zaktualizowanie oprogramowania wewnętrznego starszych egzemplarzy panelu LB-705. Długości kabli termometru LB-701T wynoszą: pomiędzy zewnętrznym czujnikiem temperatury a przetwornikiem - 1..40 m, pomiędzy przetwornikiem a panelem odczytowym - 1..15 m (długości przewodów określa zamawiający).

Metodykę wykonywania pomiarów wilgotności względnej i temperatury powietrza termohigrometrem przedstawiono w opisie.

Dedykowane oprogramowanie

Do tego urządzenia oferowane jest dodatkowo zaawansowane oprogramowanie do PC z systemem Windows - program LBX, lub z systemem Linux - program PSM, umożliwiające:

 • prezentacja bieżących odczytów z urządzeń,
 • sterowanie urządzeniami - dostęp do nastaw i wszelkich funkcji,
 • monitorowanie alarmów i ich sygnalizacja,
 • prezentacja archiwizowanych danych - wykresy, raporty, histogramy,
 • zarządzanie archiwum danych,
 • zapewnienie dostępu dla zdalnych klientów.

Do tego urządzenia dostępne jest także podstawowe (proste) oprogramowanie LB-701, umożliwiające:

 • prezentacja bieżących odczytów z urządzenia,
 • dostęp do nastaw,
 • zapis wyników pomiarów na plik.

Dane techniczne

POMIAR TEMPERATURY
Niepewność pomiaru +/- 0.1°C +/- 1 ostatnia cyfra
Zakres pomiaru -40..+85°C LB-701
-200..+550°C LB-701T - czujnik w obudowie specjalnej
POMIAR WILGOTNOŚCI
Niepewność pomiaru +/- 2.0% w zakresie 10...90%, +/- 1 ostatnia cyfra
+/- 4.0% poza zakresem 10...90%
Zakres pomiaru LB-701 10..95% dla temperatur do +40°C
10..60% dla temperatur do +70°C
10..40% dla temperatur do +80°C
Zakres pomiaru LB-701H 0..100% dla temperatur do +60°C
0..70% dla temperatur do +70°C
0..40% dla temperatur do +80°C
ODCZYT POMIARÓW
Parametr Zakres odczytu Rozdzielczość
temperatura powietrza (LB-701) -40.0..+85.0°C 0.1°C
temperatura powietrza (LB-701T) -199.9..+550°C 0.1°C
wilgotność względna 0.0..100.0% 0.1%
ODCZYT POMIARÓW (dodatkowo przez interfejs szeregowy) 
Parametr Zakres odczytu Rozdzielczość
temperatura punktu rosy -40.0..+100.0°C 0.1°C
objętościowa zawartość pary wodnej w powietrzu 0..99999ppm 1ppm
czas mies.,dni,godz.,min. 1 min
ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Urządzenie Zakres Uwagi
Sonda LB-701M -40..+85°C  
Czujnik termometru LB-701T -60..+90°C dla wykonania standardowego
-200..+550°C dla wykonania specjalnego
Przetwornik termometru LB-701T -40..+85°C  
Panel LB-705 0..+50°C  
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY *)
Zakres temperatur 10..40°C
Zakres wilgotności 20..80%
Stopień agresywności korozyjnej środowiska w/g PN-71/H-04651 B
Stopień ochrony obudowy IP 60 (ograniczony dodatkowo przez klasę ochrony filtru)
*) - Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy (np. przy instalowaniu urządzenia w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia (zabezpieczenie elektroniki silikonem lub stosowanie dodatkowej obudowy zewnętrznej).
ZASILANIE
sieciowe 230V AC / 50Hz / 10VA
niskonapięciowe zasilacz 12V DC / 0.4A

INTERFEJS I

Szeregowy RS232C, 3 linie (RxD, TxD, GND), parametry transmisji: 9600 bps, 8 bitów informacyjnych, bez kontroli parzystości, 1 bit stopu.
FUNKCJE INTERFEJSU I
Możliwość odczytania wyników pomiarów i zapisania kalibracji przyrządu w jego pamięci nieulotnej.

INTERFEJS II

Szeregowy, tzw. cyfrowa pętla prądowa, 1 linia TXD (stanowi aktywnemu linii TXD odpowiada prąd 25 mA, spoczynkowemu 15 mA), parametry czasowe transmisji zgodne z RS232C: 300 bps, 7 bitów informacyjnych, bez kontroli parzystości, 1 bit stopu.
FUNKCJE INTERFEJSU II
Możliwość automatycznego wysyłania wyników pomiarów na duże odległości w dużych systemach pomiarowych (np. do wieloczujnikowego systemu nadzoru klimatu: LB-473, LB-731). Wyjście z izolacją galwaniczną.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

 • Panel odczytowy LB-705: w obudowie panelowej (do wieszania na ścianie) o wymiarach: 140 x 190 x 116 mm.
 • Termometr-higrometr LB-701 (sonda pomiarowa): dołączony kablem o długości 1 m, o wymiarach: średnica 23 mm, długość (z odciążką) 190 mm.
 • Termometr LB-701T w wersji standardowej: przetwornik w obudowie cylindrycznej o średnicy 18 mm i długości 160 mm, czujnik w obudowie ze stali nierdzewnej o średnicy 5 mm i długości 100 mm, zakończony ostrzem (fotografia powyżej).

Wyposażenie

 • Instrukcja,
 • Kabel do interfejsu RS232C,
 • Podstawowy program "LB-701" do komputera PC ( UWAGA: Podstawowy program nie jest załączany na dyskietce, prosimy pobrać aktualna wersję programu ze strony www.label.pl - Oprogramowanie).

Rozszerzenia

Na specjalne zamówienie możliwe są następujące wykonania
 • LB-701H - o rozszerzonym, w stosunku do standardowego, zakresie ciągłego pomiaru wilgotności do 0...100%,
 • LB-701T - termometr (przetwornik z czujnikiem) do pomiaru temperatury powietrza albo dowolnego medium (wykonywana wg szczegółowych uzgodnień z zamawiającym),
 • LB-701Fn - wersja osłony czujników ( w/g opisu), wersja jest podawana, jeżeli jest inna niż F1.