www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna
Systemy monitoringu parametrów klimatu
+48 22 753 61 30

Termohigrometr LB-710R
do klatki meteorologicznej LB-719


 • funkcje: termometr, higrometr (wilgotnościomierz)
 • pomiar: temperatura, wilgotność względna powietrza
 • szeroki zakres temperatur pracy
 • dwuprzewodowe połączenie
 • cyfrowa transmisja wyników na duże odległości
 • walcowa obudowa przystosowana do montażu w klatce meteorologicznej
 • oprogramowanie do PC
Termometr higrometr LB-710R w klatce LB-719

Opis

Termometr-higrometr LB-710R jest przeznaczony (po umieszczeniu w dodatkowej osłonie - klatce meteorologicznej LB-719) do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza na otwartej przestrzeni, np. w stacji meteorologicznej. Termometr-higrometr ten może pracować w warunkach wysokiej wilgotności i znacznego zapylenia dzięki zastosowaniu hermetycznej obudowy, filtru teflonowego (filtr zanieczyszczeń typu F4) chroniącego czujnik wilgotności oraz dzięki umieszczeniu układu elektroniki w zalewie silikonowej.

Termometr higrometr LB-710R
LB-710R

Termometr-higrometr LB-710R jest urządzeniem stacjonarnym, o niewielkich rozmiarach, zasilanym z zewnętrznego źródła. Przyrząd wykorzystuje do pomiaru dane z czujnika temperatury Pt-1000 oraz z pojemnościowego czujnika wilgotności względnej. Na podstawie znajomości nieliniowych charakterystyk czujników oraz cyfrowych danych kalibracyjnych zapamiętanych podczas wzorcowania w pamięci przyrządu, mikroprocesor wbudowany w przyrząd oblicza aktualne wyniki pomiaru wilgotności względnej i temperatury. Wyniki te są wysyłane z przyrządu w postaci cyfrowej do nadrzędnego systemu zbierania danych.

Przyrząd jest wyposażony w cyfrowy interfejs prądowy S300 LAB-EL o przebiegach czasowych analogicznych ze standardem RS232C. Interfejs ten, oprócz transmitowania danych, służy także do zasilania termohigrometru - wykorzystując do tego celu dwuprzewodową linię, przy czym biegunowość dołączenia przewodów interfejsu jest dowolna. Przyrząd może być dołączony do dowolnego systemu nadzorującego, np. stacji meteorologicznej LB-741, regulatora klimatu LB-720C, koncentratora LB-731, LB-473, LB-476, panelu LB-755A, konwertera LB-486 oraz (za pomocą konwertera LB-371) do interfejsu RS232C lub (za pomocą  konwertera LB-375) do interfejsu USB dowolnego komputera. Umożliwia to zdalne i automatyczne zbieranie danych pomiarowych. Wynik pomiaru wilgotności może być przedstawiony w programie towarzyszącym na PC (stanowiącym wyposażenie przyrządów LAB-EL) z wykorzystaniem innych jednostek: temperatury punktu rosy (w °C),  zawartości wilgoci (g/kg) albo wilgotności bezwzględnej (kg/m 3). Wyjście interfejsu przyrządu w wersji LB-710R jest wykonane nierozłączalnym kablem, którego standardowa długość wynosi 5 m (inne długości wymagają specyfikacji w zamówieniu).

Przyrząd nie posiada mechanicznych elementów kalibracyjnych (np. potencjometrów). Kalibracja przyrządu polega na przesłaniu przez interfejs cyfrowy do nieulotnej pamięci przyrządu danych kalibracyjnych uzyskanych we wzorcowych warunkach klimatycznych. Gwarantuje to wygodę i wysoką dokładność kalibracji oraz stabilność parametrów metrologicznych przyrządu w czasie.

Każdy termometr-higrometr, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania z Laboratorium Wzorcującego LAB-EL.

Termometr-higrometr LB-710 uzyskał zatwierdzenie typu RP T 95 77 nadane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie.

Dedykowane oprogramowanie

Do tego urządzenia oferowane jest dodatkowo zaawansowane oprogramowanie do PC z systemem Windows - program LBX, lub z systemem Linux - program PSM, umożliwiające:

 • prezentacja bieżących odczytów z urządzeń,
 • monitorowanie alarmów i ich sygnalizacja,
 • prezentacja archiwizowanych danych - wykresy, raporty, histogramy,
 • zarządzanie archiwum danych,
 • zapewnienie dostępu dla zdalnych klientów.

Do tego urządzenia dostępne jest także podstawowe (proste) oprogramowanie LB-710, umożliwiające:

 • prezentacja bieżących odczytów z urządzenia,
 • zapis wyników pomiarów na plik.

Dane techniczne

POMIAR TEMPERATURY
Niepewność pomiaru +/- 0.1°C, +/- 1 ostatnia cyfra
Zakres pomiaru -40..+85°C
POMIAR WILGOTNOŚCI
Niepewność pomiaru +/- 2.0% w zakresie 10...90%, +/- 1 ostatnia cyfra
+/- 4.0% poza zakresem 10...90%
Zakres pomiaru 0..100% dla temperatur do +60°C
0..70% dla temperatur do +70°C
0..40% dla temperatur do +85°C
ODCZYT POMIARÓW
Parametr Zakres odczytu Rozdzielczość
temperatura powietrza -40.0..+85.0°C 0.1°C, opcjonalnie 0.01°C
wilgotność względna 0.0..100.0% 0.1%
ZASILANIE
zakres napięć 8..24V DC  
pobór prądu 15mA średnio
25mA maksymalnie
OBUDOWA MIENIKA
Typ Materiał Wymiary zewnętrzne [mm] Stopień ochrony obudowy
LB-710R ABS/PTFE 200 x 25 (walcowa) IP 65
LB-719 ABS odporny na promieniowanie UV, biały średnica zewnętrzna: 210 mm, wysokość: 205 mm, średnica wewnętrzna: 79 mm IP 65

INTERFEJS

Parametry transmisji: czasowe zgodne z RS232C, 300 bps, 7 bitów informacyjnych, bez kontroli parzystości, 1 bit stopu pracujący w standardzie tzw. cyfrowej pętli prądowej.

KLATKA METEOEORLOGICZNA LB-719

Wyposażenie klatki opcjonalne:
 • uchwyt, wysięgnik do mocowania do masztu (rury o średnicy do 45 mm), odległość klatki od masztu - typowo 380 mm (lub w/g zamówienia).