www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna
Systemy monitoringu parametrów klimatu
+48 22 753 61 30

Barometr elektroniczny LB-716

Cyfrowy barometr higrometr termometr LB-715 (3 w 1)


  • funkcje: barometr, termometr, higrometr (wilgotnościomierz)
  • typ: barometr cyfrowy, barometr elektroniczny
  • pomiar: temperatura, wilgotność względna powietrza, ciśnienie barometryczne, atmosferyczne
  • dwuprzewodowe połączenie
  • cyfrowa transmisja wyników na duże odległości
Elektroniczny barometr higrometr termometr LB-715

Opis barometru

Miernik (elektroniczny barometr higrometr termometr) LB-715 służy do pomiaru wilgotności względnej i temperatury powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego. Jest urządzeniem o niewielkich rozmiarach, zasilanym z zewnętrznego źródła. Ten cyfrowy barometr charakteryzuje się nowoczesną konstrukcją opartą na wydajnym i oszczędnym energetycznie sterowniku mikroprocesorowym.

Przyrząd wykorzystuje do pomiaru dane z czujnika temperatury Pt-1000 (termometr), z pojemnościowego czujnika wilgotności względnej (wilgotnościomierz) oraz z półprzewodnikowego czujnika ciśnienia (barometr). Na podstawie znajomości nieliniowych charakterystyk czujników oraz cyfrowych danych kalibracyjnych zapamiętanych podczas wzorcowania w nieulotnej pamięci przyrządu (wzorcowaniu podlega każdy przyrząd indywidualnie) mikroprocesor oblicza aktualny wynik pomiaru wilgotności względnej, temperatury i ciśnienia. Ten elektroniczny barometr - higrometr - termometr nie posiada własnego wyświetlacza wyników pomiarów. Wyniki pomiarów z LB-715 są wysyłane z przyrządu przez interfejs prądowy S300 LAB-EL do nadrzędnego systemu zbierania danych: (z wykorzystaniem konwertera LB-371 albo LB-486)  poprzez interfejs RS-232C lub (za pomocą  konwertera LB-375) do interfejsu USB do komputera PC, do koncentratora LB-473, LB-476, bądź do specjalistycznego przenośnego panelu odczytowego LB-755, stanowiącego wyposażenie dodatkowe przyrządu. Parametry inrefejsu umożliwiają przesyłanie danych oraz zasilanie przyrządu jedną dwuprzewodową linią o dowolnej polaryzacji. Długość linii przesyłowej ograniczona jest jedynie rezystancją użytego przewodu (rezystancja obydwu żył przewodu nie może przekraczać 100 om).

Ten elektroniczny barometr - higrometr - termometr nie posiada mechanicznych elementów kalibracyjnych (np. potencjometrów). Kalibracja termometru, higrometru oraz barometru polega na przesłaniu przez interfejs cyfrowy do nieulotnej pamięci przyrządu danych kalibracyjnych uzyskanych we wzorcowych warunkach klimatycznych. Gwarantuje to wygodę i wysoką dokładność kalibracji oraz stabilność parametrów metrologicznych cyfrowego barometru, higrometru oraz termometru w czasie.

Barometr elektroniczny LB-716 jest zubożoną wersją przyrządu LB-715, w której nie są montowane czujniki do pomiaru wilgotności i temperatury. Wyniki pomiarów z barometru LB-716 są wysyłane z przyrządu w postaci cyfrowej (pętla prądowa) do nadrzędnego systemu zbierania danych: (z wykorzystaniem konwertera LB-371 albo LB-486) poprzez interfejs RS-232C do komputera PC albo do specjalistycznego panelu odczytowego: stacjonarnego LB-724 lub przenośnego LB-755, stanowiącego wyposażenie dodatkowe przyrządu.

Cyfrowy termometr - higrometr - barometr LB-715 i cyfrowy barometr LB-716 mogą być wykonywane w wersji specjalnej "S" (zalewane masą silikonową), co czyni je odpornymi na przebywanie w warunkach wysokiej wilgotności.

Wersja standardowa przyrządów (bez zalewy silikonowej) jest przystosowana do krótkotrwałych (do kilku godzin) pomiarów na krańcach zakresów pomiarów. Poza pomiarami przyrządy w wersji standardowej powinny przebywać w zalecanych ciągłych warunkach pracy.

Niezależnie od wersji ("S") przyrządy nie mogą być narażone na bezpośrednie opady atmosferyczne i wykraplanie pary wodnej.

Każdy elektroniczny termometr - higrometr - barometr, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowaniaLaboratorium Wzorcującego LAB-EL (pomiar wilgotności i temperatury) oraz świadectwo uwierzytelnienia z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie (pomiar ciśnienia).

Parametry techniczne

POMIAR TEMPERATURY
niepewność pomiaru +/- 0.1°C +/- 1 ostatnia cyfra
zakres pomiaru -40..+85°C  
rozdzielczość pomiaru 0.1°C  
POMIAR WILGOTNOŚCI
niepewność pomiaru +/- 2.0 % w zakresie 10...90%, +/- 1 ostatnia cyfra
+/- 4.0% poza zakresem 10...90%
zakres pomiaru LB-715 10..95 % dla temperatur do +40 °C
10..60 % dla temperatur do +70 °C
10..40 % dla temperatur do +80 °C
rozdzielczość pomiaru 0.1 %  
POMIAR CIŚNIENIA
niepewność pomiaru +/- 1.0 hPa w zakresie 0..+70 °C
zakres pomiaru 700..1100 hPa  
rozdzielczość pomiaru 0.1 hPa  
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY  *)
zakres temperatur (termometr) +5..+40 °C
zakres wilgotności (higrometr, wilgotnościomerz) 20..80 %
zakres ciśnień (barometr) 700..1100 hPa

*) - Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy (np. przy instalowaniu urządzenia w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia (zabezpieczenie elektroniki silikonem lub stosowanie dodatkowej obudowy zewnętrznej).

ZASILANIE,  DANE MECHANICZNE
zakres napięć 8..24V DC  
pobór prądu 15mA średnio
25mA maksymalnie
wymiary zewnetrzne obudowy, materiał 185 x 80 x 60 mm polymas, ABS
stopień ochrony obudowy IP 65 ograniczony dodatkowo przez klasę ochrony filtru

Interfejs

Parametry transmisji: czasowe zgodne z RS232C, 300 bps, 7 bitów informacyjnych, bez kontroli parzystości, 1 bit stopu pracujący w standardzie tzw. cyfrowej pętli prądowej.

Rozszerzenia

Na specjalne zamówienie możliwe są następujące wykonania barometrów:

Barometr elektroniczny LB-715S/LB-716S - o podwyższonej odporności na warunki klimatyczne (w zalewie silikonowej).

Ocena produktu
Elektroniczny barometr higrometr i termometr LB-715/LB-716, pomiar ciśnienia atmosferycznego. Precyzyjny barometr cyfrowy, systemy rejestracji danych.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
  • dodaj swoją ocenę
  •