www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Miernik CO2 - regulator stężenia dwutlenku węgla LB-853


 
 • funkcja: miernik stężenia CO2
 • regulator stężenia dwutlenku węgla
 • pomiar: stężenie CO2 (dwutlenek węgla)
 • metoda pomiaru: CO2 NDIR
 • wyjścia wyników pomiarów:
  • analogowe 0-10V
  • 2 przekaźniki
Miernik regulator stężenia dwutlenku węgla LB-853

Opis regulatora CO2

Podstawową funkcją miernika LB-853 jest pomiar stężenia dwutlenku węgla zawartego w powietrzu atmosferycznym. Dodatkowymi funkcjami miernika CO2 są: sygnalizacja przekroczenia ustawionych progów oraz regulacja związana z pomiarami CO2.

Miernik CO2 LB-853 jest urządzeniem stacjonarnym, o niewielkich rozmiarach, zasilanym z zewnętrznego źródła. Miernik charakteryzuje się nowoczesną konstrukcją opartą o metodę NDIR (ang. non-dispersive infrared - metoda bezrozproszeniowa strumienia podczerwieni). Polega ona na pomiarze tłumienności promieniowania podczerwonego o określonej długości fali przepuszczanego przez mierzony gaz, które to tłumienie jest zależne od zawartości dwutlenku węgla w badanym gazie. Metoda NDIR zapewnia dokładny i stabilny wynik pomiaru oraz bezawaryjną pracę przez wiele lat. Czujnik do pomiaru CO2 jest umieszczony wewnątrz przyrządu, a mierzone powietrze może być doprowadzone konwekcyjne do wnętrza przyrządu  poprzez otwory w obudowie.

Ten miernik dwutlenku węgla posiada wyjście napięciowe 0-10V proporcjonalne do mierzonego stężenia CO2, co pozwala na stosowanie go w wielu rozwiązaniach.  Dwa wyjścia przekaźnikowe regulatora CO2 mogą być wykorzystane do sygnalizacji przekroczenia stanów alarmowych lub do regulacji w trybie włącz / wyłącz (np. wentylacją). Diody świecące informują o aktualnym poziome stężenia CO2 (niskie/średnie/wysokie). Przyrząd ma zaprogramowane dwa progi sterujące pracą przekaźników oraz diod LED. Standardowo dla stężeń poniżej 1000ppm świeci się dioda zielona co oznacza niskie stężenie, przekaźniki są wyłączone, dla wartości pomiędzy 1000..2000ppm świeci się dioda żółta (średnie stężenie) i włączony zostaje pierwszy przekaźnik, dla stężenia powyżej 2000ppm zapalona zostaje czerwona dioda (wysokie stężenie) oraz włączone zostają oba przekaźniki. Na indywidualne życzenie klienta istnieje możliwość ustawienia innych progów sterujących regulatora CO2 z zakresu 0..10000ppm.

Czujnik CO2 posiada możliwość kalibracji pomiaru stężenia, którą może dokonać użytkownik. Po zdjęciu pokrywy dostępne stają się zwory. Zwarcie zwory oznaczonej '400' (należy pozostawić zwarcie na minimum 8 sekund) spowoduje skalibrowanie wskazań miernika na wartość 400ppm. Natomiast zwarcie zwory oznaczonej '0' spowoduje zmianę wskazań na 0ppm. W celu wykonania prawidłowej kalibracji należy umieścić miernik w atmosferze o odpowiednim stężeniu CO2 (400 lub 0 ppm) poczekać na ustabilizowanie się wyników pomiaru po czym zewrzeć odpowiednią zworę.

Regulator CO2 może być montowany w miejscu instalacji przy pomocy 2 wkrętów: z wykorzystaniem otworów w spodniej (v1) części obudowy lub z wykorzystaniem dodatkowej listwy metalowej (v2) - opcja do wyboru podczas zamawiania.

Montaż LB-853 - otwory w obudowie Montaż LB-853 - z dodatkową listwą montażową

    Środowisko pracy przyrządu nie może być agresywne. Zalanie lub wykroplenie wody wewnątrz urządzenia może spowodować uszkodzenie.

Alternatywny miernik CO2 : LB-852. LB-854 .

Obszarem zastosowań miernika może być przykładowo

 • pomiar stężenia CO2 w budynkach użyteczności publicznej
 • kontrola emisji gazów w przemyśle,
 • monitorowanie do celów bezpieczeństwa,
 • kontrola pracy systemów wentylacyjnych w różnorodnych obiektach (np. biurach, budynkach inwentarskich, szczegóły w dodatkowym opisie.

Dane techniczne

Pomiar CO2
Typ sensora CO2 NDIR, wbudowany
Zakres pomiaru zawartości objętościowej CO2 0...10000 ppm (0...1%)
Dokładność pomiaru CO2 +/- 5% aktualnego wskazania i +/- 100 ppm
Standardowy zakres wyjścia analogowego 0..10V 0...10000 ppm
Czas nagrzewania miernika po włączeniu zasilania 1 minuta
Wyjścia
Analogowe 0...10V Nie izolowane, obciążenie min. 10 kOhm, zakres 0...10000 ppm 
Przekaźnikowe 2 wyjścia, 1A/250V, obciążenie rezystancyjne, alarm lub regulacja
Warunki pracy
Zakres temperatur pracy 5...50°C
Zakres wilgotności względnej powietrza 10..80% - zalecane ciągłe warunki pracy,5...90% - dopuszczalne chwilowe warunki (bez kondensacji wody)
Pozostałe parametry
Zasilanie 24V AC (15..30 ACV) lub 20..45 DC
Wymiary zewnętrzne 84 x 84 x 36 mm
Masa ok. 150g
See also
Zobacz również
Miernik LB-852 Miernik LB-852
Pomiar CO2 metodą NDIR, przepływowy, zakres do 10000 ppp. Interfejs analogowy napięciowy 0..10V i cyfrowy S300 LAB-EL. Do systemów klimatyzacji do hal uprawy pieczarek.
Miernik LB-854 Miernik LB-854
Pomiar stężenia dwutlenku węgla CO2 (ditlenku węgla) zawartego w powietrzu atmosferycznym w zakresie do 10000 pppm. Dodatkowo pomiar temperatury, sygnalizacja przekroczenia stanów alarmowych oraz możliwość regulacji stężenie CO2 i temperatury. Pamięć rejestracji; interfejsy: analogowe 4..20 mA, 0..10 V, cyfrowe RS-232, S300; 2 przekaźniki sterujące. Współpraca z programem LBX.
Moduł LB-856 Moduł LB-856
Miernik stężenia CO2 oraz O2 z rejestracją. Interfejs Ethernet, termometr, wejście analogowe 0-10V. Rejestratory CO2, rejestratory O2, inne mierniki.
Miernik LB-857 Miernik LB-857
Czujnik CO2, regulator i miernik dwutlenku węgla. Dostępny zakres 100% CO2, dwa przekaźniki, wyjście 0..10V. Inne czujniki CO2, systemy rejestracji.
Ocena produktu
Miernik CO2 oraz regulator CO2 z dwoma przekaźnikami. Dodatkowo posiada wyjście analogowe 0-10V. W naszej ofercie także inne mierniki dwutlenku węgla.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 15
 • dodaj swoją ocenę
 •