www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Miernik stężenia dwutlenku węgla CO2 oraz tlenu O2 - rejestrator LB-856

 • Pomiar stężenia dwutlenku węgla CO2
  • wbudowany standardowo
 • Dodatkowe wejścia pomiarowe:
 • Pamięć rejestracji
  • pojemność: 256 kB
  • rejestrator CO2, O2, temperatury i innych
 • interfejs Ethernet
  • 10/100 Mbit/s
  • opcjonalne zasilanie POE
 • standardowe protokoły komunikacyjne i formaty danych:
  • IPv4, IPv6
  • HTTP: HTML (podgląd WWW), JSON, XML
  • SNMP
  • MODBUS/TCP
 • sygnalizacja alarmów:
  • 16 niezależnych alarmów
  • wysyłanie SNMP TRAP
  • wysyłanie email (SMTP)
  • wysyłanie komunikatów syslog
 • oprogramowanie
Miernik stężenia CO2 O2 LB-856

Instrukcja użytkownika

icon html HTML
icon pdf PDF

Instrukcja konfiguracji sieci Ethernet

icon html HTML
icon pdf PDF

Demo online

Działające urządzenie można obejrzeć
pod adresem:  lb856.demo.label.pl

Opis ogólny

Miernik stężenia CO2 LB-856 służy do zbierania danych z pomiarów środowiskowych, udostępnianych następnie przez interfes Ethernet za pośrednictwem gamy różnorodnych protokołów komunikacyjnych.

Monitoring CO2 i O2 - ethernet

Przykładowe zastosowania

Monitoring pomieszczeń: pomiar stężenia CO2 i O2, pomiar wilgotności i temperatury powietrza (dodatkowy czujnik LB-710), rejestrator.

Mini stacja meteo: pomiar i rejestracja stężenia CO2 i O2, pomiar temperatury i wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego (dodatkowy czujnik LB-715).

Wejścia pomiarowe

Miernik wyposażony jest w wewnętrzny moduł pomiarowy stężenia O2 oraz w 4 wejścia pomiarowe do zewnętrznie dołączanych czujników:

Stężenie dwutlenku węgla CO2

Moduł w wersji podstawowej zapewnia pomiar stężenia CO2, bez potrzeby dołączania czujników zewnętrznych.

Stężenie tlenu O2

Wejście czujnika tlenu O2 pozwala na dołączenie zewnętrznego czujnika, np. typu LB-856-O2 zapewniającego pomiar w zakresie 0-100 %.

Termometr

Wejście termometru umożliwia pomiar temperatury za pomocą zewnętrznej sondy termistorowej w zakresie -60..+150 °C. Dedykowana sonda ze specjalnym termistorem zapewnia optymalną dokładność pomiaru 0.1 °C w zakresie temperatur -30..+100 °C, oraz 0.5 °C w pozostałym zakresie.

Sonda termistorowa jest optymalnym i ekonomicznym rozwiązaniem pomiaru temperatury w większości przypadków. Jeżeli wymagany jest pomiar temperatur w szerszym zakresie, z większą dokładnością, w znacznym oddaleniu od modułu LB-856 lub np. ze świadectwem typu/wzorcowania Głównego Urzędu Miar, to można do tego celu wykorzystać czujnik temperatury z interfejsem S300.

S300

Wejście S300 tego rejestratora CO2 umożliwia dołączenie praktycznie dowolnego czujnika z interfejsem S300. S300 to interfejs cyfrowej pętli prądowej, zapewniający dwuprzewodowe podłączenie czujnika, pozwalający na znaczny dystans od czujnika do modułu zbierania danych, dostarczający jednocześnie zasilanie z modułu do czujnika oraz dane w postaci cyfrowej z czujnika do modułu.

W szczególności miernik stężenia CO2 obsługuje:

 • LB-710 - termohigrometr,
  lub inne urządzenie wysyłające dane w formacie zgodnym z LB-710:
 • LB-710T - termometr,
 • LB-710E - termometr z rozszerzonym zakresem,
 • LB-711 - termometr 8-kanałowy,
 • LB-715 - termometr-higrometr-barometr,
 • LB-716 - barometr,
 • LB-716P - ciśnieniomierz bezwzględny,
 • LB-716D - ciśnieniomierz różnicowy,
 • LB-746 - miernik prędkości i kierunku wiatru,
 • LB-747 - miernik prędkości i kierunku wiatru,
 • LB-750 - barometr laboratoryjny,
 • LB-781 - czujnik drogowy,
 • LB-797 - wilgotnościomierz materiałów stałych,
 • LB-850 - miernik stężenia CO2 i temperatury,
 • LB-900 - miernik promieniowania słonecznego,
 • LB-901 - 2-kanałowy miernik promieniowania słonecznego,
 • LB-905 - miernik stężenia tlenu i innych gazów,
 • LB-910 - miernik wilgotności powierzchniowej / czujnik zalania,
 • LB-920 - miernik wilgotności gleby,
 • LB-921 - uniwersalny przetwornik A/C.

Analogowe

Wejście analogowe miernika stężenia CO2 umożliwia pomiar napięcia, pozwalając dołączyć dowolny czujnik z wyjściem 0-10 V.

Rejestrator CO2 i O2

Miernik stężenia CO2 posiada wbudowaną pamięć rejestracji umożliwiającą automatyczny zapis CO2, O2, temperatury oraz innych wartości.

Interfejs Ethernet

Włączenie modułu LB-856 do sieci transmisji danych, albo podłączenie bezapośrednio do komputera PC możliwe jest za pomocą interfejsu Ethernet. Interfejs może pracować w trybach 10/100 Mbit/s.

Jako opcja możliwe jest zastosowanie zasilania przez Ethernet - POE.

Protokoły

Moduł LB-856 obsługuje standardowe protokoły komunikacyjne, co pozwala na prostą integrację z dowolnymi systemami pomiarowymi i istniejącym oprogramowaniem.

IPv4/IPv6

Obsługa protokołu IPv6 w mierniku LB-856 pozwala na użycie go w sieciach w których jest używany ten protokół, lub wkrótce pojawi się taki wymóg. W razie migracji dotychczasowych sieci IPv4 na IPv6 moduł LB-856 nie będzie wymagał żadnej specjalnej troski ani dodatkowych inwestycji.

Mechanizm bezstanowej autokonfiguracji adresu IPv6 (SAC) pozwala na włączenie modułu LB-856 do sieci bez konieczności indywidualnej konfiguracji każdego modułu.

HTML/HTTP

Moduł LB-856 pozwala na bezpośredni podgląd danych w przeglądarce WWW. Dane są automatycznie aktualizowane co 10 sekund.

JSON/HTTP

Miernik stężenia CO2 LB-856 udostępnia dane w formacie JSON, za pośrednictwem protokołu HTTP. Typowe zastosowanie rejestratora co2 to wszelkie aplikacje sieciowe, które potrafią odczytać dane w tym formacie.

Przykładowy prosty skrypt PHP pokazuje w jaki sposób można odczytać dane z miernika CO2 i włączyć je w treść strony WWW: lb856-json.php

XML/HTTP

Moduł LB-856 udostępnia dane w formacie XML, za pośrednictwem protokołu HTTP. Typowe zastosowanie to wszelkie aplikacje sieciowe, które potrafią odczytać dane w tym formacie.

SNMP

Miernik stężenia CO2 udostępnia wszystkie dane w postaci zmiennych protokołu SNMP, dla oprogramowania zarządzania sieciami ( NMS).

Monitoring SNMP pozwala na uzyskanie informacji o stanie interfejsu sieciowego oraz odczyt wszystkich wyników pomiarów pozyskiwanych przez moduł. W typowym przypadku zastosowania takim jak np. monitoring serwerowni, można nadzorować temperaturę w kilku różnych miejscach, wykryć zalanie wodą oraz uzyskać informację o otwarciu drzwi do pomieszczenia.

Możliwe jest zaprogramowanie alarmów progowych dla każdej mierzonej wielkości, których wykrycie skutkuje wysłaniem pułapki (SNMP TRAP) do oprogramowania NMS. O wykrytej sytuacji alarmowej NMS informuje następnie odpowiednie osoby za pośrednictwem stosownych mechanizmów (email, SMS, etc).

Monitoring SNMP Monitoring SNMP

MODBUS/TCP

Moduł LB-856 udostępnia wszystkie dane w postaci zmiennych MODBUS, dla oprogramowania klasy SCADA. Obsługiwany jest standardowy protokół MODBUS/TCP, zgodnie ze specyfikacją Modbus Organization.

Alarmy

Miernik stężenia CO2 umożliwia zdefiniowanie 16 niezależnych alarmów dla mierzonych danych. Alarmy sygnalizowane są w postaci pułapek SNMP wysyłanych na zadany adres NMS, wiadomości email oraz komunikatów syslog.

Dla każdego alarmu ustawiane są:

 • skojarzenie z mierzoną wielkością (dowolny wynik pomiaru z dowolnego wejścia), dla której ma być sygnalizowany alarm,
 • próg dolny i górny (sygnalizowane jest przekroczenie progu dolnego lub górnego),
 • minimalny czas trwania przekroczenia (pozwala odfiltrować chwilowe zmiany, których w danym zastosowaniu nie należy sygnalizować),

Możliwość skojarzenia każdego alarmu z dowolną mierzoną daną pozwala ustawić np. indywidualne alarmy dla 16 róznych parametrów, albo w skrajnym przypadku 16 niezależne przedziały alarmowe dla jednej mierzonej wielkości.

Dedykowane oprogramowanie

Do urządzenia oferowane jest dodatkowo oprogramowanie do PC z systemami Windows - program LBX, umożliwiające:

 • prezentacja bieżących odczytów z urządzeń,
 • sterowanie urządzeniami - dostęp do nastaw i wszelkich funkcji,
 • monitorowanie alarmów i ich sygnalizacja,
 • prezentacja archiwizowanych danych - wykresy, raporty, histogramy,
 • zarządzanie archiwum danych,
 • zapewnienie dostępu dla zdalnych klientów.

Monitoring CO2 i O2

Zasilanie

Moduł LB-856 standardowo zasilany jest z zewnętrznego zasilacza 12V. Taki sposób zasilania pozwala na proste wykorzystanie zasilania akumulatorowego w systemach gdzie jest taka potrzeba.

POE

Opcjonalnie rejestrator CO2 LB-856 może być wyposażony w moduł zasilania POE - pozwalając na doprowadzenie zasilania kablem Ethernet, bez potrzeby używania zewnętrznego zasilacza sieciowego. Taka opcja pozwala na uproszczenie instalacji, eliminując konieczność przyłączenia do sieci energetycznej np. w miejscach gdzie nie jest ona dostępna lub nie jest to dogodne. Wykorzystanie zasilania POE wymaga zastosowania odpowiedniej infrastruktury sieciowej - stosowane przełączniki sieciowe muszą być z portami typu POE, lub możliwe jest też zastosowanie zasilacza pośredniego (midspan).

Dane techniczne

Miernik stężenia CO2: LB-856
Pomiar CO 2 czujnik: wbudowany, NDIR
Zakres pomiaru: 0..5000 ppm (0..0.5 %)
Dokładność pomiaru CO 2: ± 100 ppm / ± 5 % wartości pomiaru
Czas reakcji: 20 sekund
Czas nagrzewania po włączeniu zasilania: ≤ 1 minuta
Dodatkowe wejścia pomiarowe O 2 czujnik: zewnętrzny LB-865-O2
zakres pomiaru: 0,0..100,0 %
rozdzielczość pomiaru: 0,1 % lub 0,01 %
niepewność pomiaru: 0,1 %
temperatura czujnik: zewnętrzny, termistor 10k
zakres pomiaru: -60..+150 °C
niepewność pomiaru:
- 0,1 °C w zakresie -30..+100 °C
- 0,5 °C w zakresie -60..-30 i +100..+150 °C
rozdzielczość pomiaru: 0,1 °C
S300 kompatybilność: dowolne źródło danych w standardzie cyfrowej pętli prądowej S300
transmisja danych: 300bps 7/N/1
0..10 V zakres pomiaru: 0,00..10,00 V
rozdzielczość pomiaru: 0,01 V
niepewność pomiaru: 0,01 V
RS-232 uniwersalne wejscie/wyjście interfejsu szeregowego
Interfejsy Ethernet 10/100 Mbit/s, full-duplex / half-duplex, flow-control
POE (opcjonalnie na zamówienie)
RS-232  
Zasilanie zewnętrzny zasilacz napięcie zasilania: 12..24 V DC
pobór mocy: max 2.5 W (bez wejść S300)
każde wejście S300 zwiększa pobór prądu o 25 mA (przy 12 V zasilania: 0.3 W)
POE (Power Over Ethernet)
(opcjonalnie na zamówienie)
36..57 V
class 1 (max 3,84 W)
zasilanie albo przez linie danych 1-2/3-6 albo przez nieużywane 4-5/7-8
Warunki pracy Zakres temperatur: 0..+50 °C
Zakres wilgotności: 0..95 %,
bez kondensacji wody
Wymiary zewnętrzne Obudowa plastikowa 85 x 85 x 40 mm

 

See also
Zobacz również
Miernik LB-852 Miernik LB-852
Pomiar CO2 metodą NDIR, przepływowy, zakres do 10000 ppp. Interfejs analogowy napięciowy 0..10V i cyfrowy S300 LAB-EL. Do systemów klimatyzacji do hal uprawy pieczarek.
Miernik LB-853 Miernik LB-853
Miernik CO2 oraz regulator CO2 z dwoma przekaźnikami. Dodatkowo posiada wyjście analogowe 0-10V. W naszej ofercie także inne mierniki dwutlenku węgla.
Miernik LB-854 Miernik LB-854
Pomiar stężenia dwutlenku węgla CO2 (ditlenku węgla) zawartego w powietrzu atmosferycznym w zakresie do 10000 pppm. Dodatkowo pomiar temperatury, sygnalizacja przekroczenia stanów alarmowych oraz możliwość regulacji stężenie CO2 i temperatury. Pamięć rejestracji; interfejsy: analogowe 4..20 mA, 0..10 V, cyfrowe RS-232, S300; 2 przekaźniki sterujące. Współpraca z programem LBX.
Miernik CO2 77535 Miernik CO2 77535
Przenośny miernik dwutlenku węgla, temperatury oraz wilgotności. Oferujemy inne stacjonarne i przenośne czujniki CO2 ze świadectwem wzorcowania.
Ocena produktu
LB-856
Miernik stężenia CO2 oraz O2 z rejestracją. Interfejs Ethernet, termometr, wejście analogowe 0-10V. Rejestratory CO2, rejestratory O2, inne mierniki.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę
 •