www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Miernik punktu rosy z chłodzonym lustrem


  • Precyzyjna technologia higrometru punktu rosy z chłodzonym lustrem
  • Zewnętrzna głowica pomiarowa na kablu
  • Aspiracyjny lub bezpośredni pobór mierzonego gazu
  • Opcja czujnika barometrycznego
  • Cyfrowe i analogowe interfejsy
  • Weryfikacja kalibracji przez użytkownika
Miernik punktu rosy MBW 473

Opis

Niezawodny miernik punktu rosy

Higrometr MBW 473 to przenośne urządzenie wyposażone w oddzielną głowicę pomiarową, która jest umieszczana w miejscu pomiaru temperatury punktu rosy/szronu i temperatury mieszaniny powietrza i gazu. Miernik działa w oparciu o zasadę chłodzone lustra, dzięki czemu zapewnia bezpośredni i dokładny pomiar wilgotności.

Kolorowy ekran dotykowy

Higrometr punktu rosy wykorzystuje kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą zintegrowaną z panelem dotykowym. Posiada wysoki współczynnik kontrastu oraz szeroki kąt widzenia. Dane są wyświetlane przy pomocy dużych, łatwych do odczytania znaków. Korzystając z przycisków na ekranie i menu, można łatwo skonfigurować w każdym wierszu wyświetlacza potrzebną wartość mierzoną: wilgotności względną, temperaturę, ciśnienia lub inne parametry, które mogą być oglądane w jednostkach SI lub innych. Jednym naciśnięciem przycisku można przełączyć wyświetlanie pomiędzy dowolnym formatem cyfrowym lub wykresem.

Głowica pomiarowa

Głowica pomiarowa higrometru punktu rosy jest połączona kablem (standardowo o długości 2 m) z modułem przyrządu i służy do pomiaru klimatu w komorach i innych środowiskach bez potrzeby ogrzewania zewnętrznego przewodu doprowadzającego gaz (co jest konieczne w modelach z głowica zintegrowaną z przyrządem). Do pomiaru temperatury otoczenia służy oddzielny czujnik temperatury który montowany na głowicy pomiarowej lub jest dostępny jako oddzielny czujnik do niezależnego podłączenia do modułu urządzenia. Głowica jest wykonywana w 2 wersjach: SH2 i RP2.

Głowica pomiarowa SH2

SH2 jest głowicą do pomiaru temperatury punkt rosy z dwustopniowym elementem Peltiera kontrolującym temperatury lustra. Głowica zawiera wentylator o zmiennej prędkości przepływu utrzymujący stały przepływ powietrza w otoczeniu lustra. Opcjonalnie, po usunięciu wentylatora, głowicę można także łączyć z układem pomiarowym przy użyciu rurek o średnicy 6 mm. W komplecie jest także dostarczany kalibrowany czujnik temperatury z kablem 0,5 m (do podłączenia bezpośrednio do głowicy pomiarowej) i z kablem 3 m (do podłączenia do tyłu panelu 473).

Typowe zastosowania obejmują kontrolę klimatu w komorach klimatycznych, kontrolę generatorów wilgotności i wzorcowanie termohigrometrów).

MBW 473 głowica SH2

Głowica pomiarowa RP2

RP2 jest głowicą do pomiaru temperatury punkt rosy z dwustopniowym elementem Peltiera zawartej w kompaktowej obudowie. Czujnik temperatury można dołączyć bezpośrednio do głowicy RP2 lub można go  dołączyć za pomocą dodatkowego kabla tak, umożliwić optymalną konfiguracje wygodną w indywidualnym zastosowaniu.

Głowica RP2 nadaje się do bezpośredniego włożenia do kontrolowanego obszaru  w generatorach wilgotności, komorach klimatycznych, procesach produkcyjnych i kanałach wentylacyjnych.

MBW 473 głowica RP2

Precyzyjny pomiar temperatury

Higrometr punktu rosy MBW 473 jest wyposażony w 4-ro przewodowy platynowy termometr oporowy Pt100 (IPRT) umożliwiający  w precyzyjny pomiar temperatury by umożliwić obliczanie wilgotności względnej. Czujnik temperatury może być podłączony bezpośrednio do głowicy pomiarowej, lub przez kabel do modułu przyrządu MBW 473.

MBW 473 termometr

Zintegrowany pomiar ciśnienia

Opcja ta umożliwia pomiar ciśnienia barometrycznego przy pomocy dodatkowego czujnika dołączonego bezpośrednio do modułu przyrządu MBW 473. Pomiaru ciśnienia w punkcie pomiaru temperatury punktu rosy umożliwia poprawę niepewności pomiaru i dokładniejsze przeliczenie temperatury punktu rosy na wilgotność względną. Wersja standardowa czujnika barometrycznego zapewnia pomiar ciśnienia z błędem do 0,1%. Wersja o podwyższonej precyzji (do 0,01%) pozwala na zastosowanie przyrządu w stacjach meteorologiczne lub laboratoriach wzorcujących i badawczych.

MBW 473 barometr

Analogowe i cyfrowe I / O

Higrometr MBW 473 jest wyposażony w interfejs RS-232 oraz może być wyposażony w opcjonalne wyjścia analogowe do zdalnego zapisu lub odczytu mierzonych i obliczonych wartości. Poprzez interfejs RS-232 można odczytać bieżące wyniki pomiarów i zarejestrować je w zewnętrznym komputerze PC z systemem Windows, korzystając z programu Gecko Software (udostępnianego przez producenta higrometru MBW dla użytkowników higrometru) lub używając programu Kalkulator Wilgotności LAB-EL.

Sprawdzenia i kalibracja

Ten miernik punktu rosy umożliwia w każdej chwili łatwe sprawdzenie kalibracji za pomocą wbudowanej funkcji Ice Test, zapewniając natychmiastową weryfikację poprawności działania.

Przyrząd może być dostarczony wraz ze świadectwem wzorcowania z akredytowanego laboratorium producenta (MBW Calibration Ltd.) w punktach wzorcowania: -20, 0, 35, 70 °C dla temperatury punktu rosy oraz 5, 25, 50 °C dla temperatury.

Dane techniczne

PARAMETR WARTOŚĆ
Zakres pomiarowy temperatury punktu rosy / szronu: -20…+70 °C - dla MBW 473-SH2
-20…+70 °C - dla MBW 473-RP2
-50…+70 °C - dla MBW 473-SH3
-30…+99 °C - dla MBW 473-SHX
Zakres pomiarowy wilgotności względnej: 5 ... 100 %
Zakres pomiaru temperatury: -20...+80 °C (PRT na głowicy)
-50...+100 °C (PRT na kablu)
Dokładność pomiaru temperatury punktu rosy / szronu: ≤ +/- 0,1 °C (w zakresie -20…70 °C)
+/- 0,2 °C (poza w/w zakresem)
Dokładność pomiaru temperatury: +/- 0,1 °C
Odtwarzalność pomiaru temperatury punktu rosy / szronu: +/- 0,1 °C
Odtwarzalność pomiaru temperatury: +/- 0,05 °C
Wyjście/wejście cyfrowe: RS-232
Zasada pomiaru: Higrometr punktu rosy z chłodzonym lustrem, detekcja optyczna
Chłodzenie: Termoelektryczne, element Peltier'a, 2-stopniowy
Podłączenie gazu: 6 mm Swagelok (tylko SH2)
Opcja: czujnik ciśnienia barometrycznego dokładność 0,1% albo 0,01%,
zakres 700…1200 mbar
Opcja: Wyjścia analogowe Programowalne, 2 x 4…20 mA lub 0…10 V
Napięcie zasilania: 110...240 VAC, 50/60 Hz (opcje)
Pobór mocy: Około 100 W
Temperatura otoczenia: -10...+40 °C dla pracy przyrządu
-20...+80 °C dla pracy głowicy pomiarowej
Waga: Około 5 kg
Wymiary zewnętrzne: 265 x 155 x 265 mm

MBW Callibration Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany urządzeń i ich parametrów bez uprzedzenia.

Producent:
MBW Calibration Ltd.
Seminarstrasse 57
CH-5430 Wettingen
Szwajcaria
Ocena produktu
Miernik punktu rosy - higrometr MBW 473 jest higrometrem punktu rosy, który spełnia najwyższe wymagania pomiaru.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
  • dodaj swoją ocenę
  •