www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

UNIWERSALNA OBŁUGA INTERFEJSU MODBUS w SCADA LBX na przykładzie systemów przechowalnictwa
  Integracja systemów sterowania

  W nowoczesnym technologicznie przedsiębiorstwie  integracja systemów jest dość istotnym czynnikiem, pozwalającym zoptymalizować relację pomiędzy nadkładami finansowymi poniesionymi na obsługę i serwis urządzeń, a uzyskiwanymi walorami użytkowymi.
  W związku z potrzebą integracji dawno temu powstały standardy pętli prądowej 0…10 V i 4…20 mA. Firma LAB-EL nigdy nie pozostała obojętna na potrzeby klientów. Powstały mierniki z bezpośrednim wyjściem prądowym ( LB-712TW), a także konwertery ( LB-470) z wyjściami analogowymi do już istniejących urządzeń cyfrowych.

  Jako, że nie tylko jesteśmy wyłącznie dostawcą przyrządów do pomiarów mikroklimatu, ale zajmujemy się także rejestracją, wizualizacją, i sygnalizacja zagrożeń, dlatego w naszych nowych konwerterach ( LB-480, LB-489) normą jest, że każde wejście może pracować w różnych standardach: analogowym (prądowym, napięciowym), bądź cyfrowym ( S300).

  No tak, ale to było kilka lat temu... Rozwój technologiczny idzie... Nie on galopuje... Kolejne standardy wkraczają do gry. Obecnie na pierwszym planie jest standard komunikacji MODBUS. Standard ten na dobre zagościł w rzeczywistości przedsiębiorstw. Na początku po MODBUS komunikowały się uniwersalne sterowniki PLC, a w chwili obecnej także rózne urządzenia pomiarowe, a nawet stosunkowo proste czujniki.

  Elementy składowe systemu - sprzęt i oprogramowanie

  Firma LAB-EL, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferuje przykładowo termohigrometr LB-718, czyli urządzenie z interfejsem RS-485 i protokołem MODBUS RTU. Oferuje także moduły do zbierania danych: LB-480, LB-473, LB-476, które także mogą transmitować dane w tym standardzie. Dodatkowo, moduł  LB-480 może również służyć jako konwerter ze standardu RS-485/MODBUS do standardu ETHERNET/MODBUS TCP.

  Moduł zbierania danych LB-480

  Ale nie wystarczy wysłać informacji, trzeba ja jeszcze zachować w bazie danych, uporządkować, a potem przedstawić na wykresach, panelach, porównać jej wartość z zadanymi progami itd, itp. Co nam z pomiarów, jak nie mamy odpowiedniego programu do wizualizacji? Albo mamy program, ale w języku „obcym” lub, co gorsze, cena programu zaczyna się od kilku kilkunastu tysięcy złotych lub EURO, a nasz szef wspomina cały czas o redukcji etatów i kryzysie…

  Ale na to też mamy rozwiązanie: Program SCADA LBX. Od kilku lat w programie LBX rozwijany jest uniwersalny moduł obsługi MODBUS i obecnie prace deweloperskie zostały zakończone. Nasi klienci z powodzeniem podłączają do naszego programu LBX urządzenia z protokołem MODBUS różnych producentów. Często w małych instalacjach stosują najprostsze połączenie, przez port USB lub RS-232. W większych instalacjach – przez interfejs RS-485, możliwy np. za pośrednictwem koncentratora LB-480 i sieci komputerowej ETHERNET. 

  W programie LBX można w prosty sposób zdefiniować interesujące nas rejestry MODBUS, tworzyć wizualizację, obrabiać dane, ustawić sygnalizacje progrów alarmowych. Rozwiązanie pozwala obecnie na uniwersalną obsługę sterowników PLC i soatało przetestowane i zastosowane do urzadzeń produkcji różnych firm, przykładowo: SIEMENS, DANFOSS, CARELL, EL-PIAST i innych. Testy wykazują, że wszystko działa poprawnie.  A co najważniejsze, jesteśmy producentem tego oprogramowania, więc dodatkowe funkcje, udogodnienia i zaspokojenie wszelkich pomysłów Naszych Drogich Klientów nie jest dla nas problemem.

  System rejestracji, sterowania i wizualizacji ze sterownikami swobodnie programowalknymi

  Przykładem zastosowania urządzeń i oprogramowania LAB-EL do współpracy z urządzeniami innych firm było stworzenie systemu BMS ( Building Management System), odpowiedzialnego za obsługę urządzeń chłodniczych w mroźniach i chłodniach do przechowalniach owoców i warzyw w dużych obiektach. System BMS składa się z agregatów chłodniczych kontrolowanych sterownikami urządzeń chłodniczych. Te specjalistyczne urządzenia dysponują interfejsem RS-485 MODBUS RTU. W rozległej instalacji znajduje się często nawet kilkadziesiąt różnych sterowników Danfoss, które poprzez interfejs RS-485 są podłączone do jednego lub kilku (w zależności od topologii obiektu) koncentratorów LAB-EL LB-480 wyposażonych w moduł interfejsu RS-485. Dalsza komunikacja z LB-480 do serwera (komputera PC z systemem Windows 7) odbywa się poprzez sieć Ethernet, która pozwala na przekazywania danych na nieograniczone odległości. W przypadku braku kablowej sieci Ethernet należy w koncentratorze LB-480 zainstalować dodatkowy modem GSM, co pozwala transmitować dane do serwera przez połączenie GPRS.

  Zainstalowany w serwerze program SCADA LBX zbiera dane z poszczególnych urządzeń korzystając z ich protokołu MODBUS, rejestruje stany logiczne i pomiary w bazie danych oraz prezentuje je w postaci graficznej. W programie ustawiane jest alarmowanie e-mail lub SMS informujące o przekroczeniu zadanych parametrów w krytycznych punktach sytemu. Użytkownicy, w zależności od nadanych uprawnień, mają możliwość sterowania nastawami lub tylko odczytywania pomiarów. Przez wbudowany w program LBX serwer WWW możliwy jest prosty zdalny podgląd bieżących wartości temperatur w poszczególnych mroźniach.

  Wizualizacja sterowników Danfoss w programie LBX

  Prosta instalacja, wsparcie producenta

  Na uwagę zasługuje fakt, że cała instalacja i konfiguracja programu SCADA LBX może być wykonana samodzielnie przez serwis instalacyjny klienta, co jest dowodem, że tego typu aplikacje powinny być pisane w języku ojczystym, w jak najprostszy sposób, łatwy w konfiguracji, oraz z dostępnym w kraju przyjaznym wsparciem producenta.

  Atrakcyjne ceny, bezpłatne testy

  Koszt urządzeń i oprogramowania produkcji LAB-EL, użytych w prezentowanej instalacji jest atrakcyjny, w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań. Przykładowo, koszt koncentratora LB-480 z jednym modułem komunikacyjnym RS-485 to rząd ceny 1500 zł netto. Aplikacja SCADA LBX dla 80 zmiennych MODBUS to koszt 1925 zł, rozszerzenie o dodatkową jedną licencje kliencką 220 zł, rozszerzenie o licencję WWW dla 2 sesji przeglądarki 250 zł. Dla firm, które są potencjalnie zainteresowane oferujemy możliwość odpłatnego wypożyczenia urządzeń oraz nieodpłatnego udostępnienia oprogramowania LBX na 3 miesiące w celach testowych.

  Dla osób zainteresowanych tą tematyką, praktycznym działaniem modułu MODBUS programu SCADA LBX, udostępniamy przez Internet połączenie z aplikacją demo SCADA LBX i naszą instalacją testową, umożliwiając testy funkcjonalności proponowanego rozwiązania.