Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności

www.label.pl | | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» » » » Technika regulacji LB-600

Książka "Technika regulacji - Regulator LB-600"

Automatyzacja procesów przemysłowych, rolniczych i klimatycznych

Zygmunt Komor, Andrzej Łobzowski, Wojciech Szkolnikowski
  • podstawowe pojęcia i definicje
  • algorytmy regulacji i samostrojenia
  • budowa i konfiguracja regulatora
  • przykładowe aplikacje
  • cena 25 zł
Uwaga: Nakład wyczerpany!"

OPIS

    Książka pt. "Technika Regulacji - Regulator LB-600 - Automatyzacja procesów przemysłowych, rolniczych i klimatycznych" zawiera informacje niezbędne dla zrozumienia problematyki sterowania procesami nie tylko przemysłowymi, ale również wolnozmiennymi procesami klimatycznymi w pomieszczeniach produkcyjnych, przechowalnictwie, w szklarniach i pomieszczeniach hodowli roślin i zwierząt, itp. Omówiono w niej podstawowe zagadnienia sterowania i regulacji od pojęcia układu dynamicznego, poprzez równania stanu, transmitancje operatorowe, aż po funkcje specjalne takie jak PID Fuzzy Logic, funkcje regulacji programowych, samostrojenie, itp. Przedstawiono w niej nowy regulator mikroprocesorowy LB-600 i jego duże możliwości wykorzystania w różnych aplikacjach. Podano typowe zastosowania regulatora w instalacjach przemysłowych, przedstawiono rozbudowane funkcje przetwarzania oraz oprogramowanie narzędziowe wspomagające programowanie i konfigurowanie regulatora z poziomu komputera PC. Omówiono sposób konfiguracji regulatora i symulacji jego pracy bez konieczności podłączenia do rzeczywistych systemów sterowania, co ułatwia przygotowanie projektu i późniejsze uruchomienie regulatorów w praktycznych aplikacjach.
    Zamierzeniem autorów było przybliżenie w sposób zrozumiały użytkownikom małych systemów automatyki, problematyki sterowania procesami przy wykorzystaniu mikroprocesorowego regulatora, którego główną cechą jest konfigurowalność sprzętowa (kombinacja ułożenia pakietów), możliwość programowania z komputera bez konieczności wyjmowania pamięci EPROM, programowanie tablic do realizacji regulacji pogodowych, regulacji programowej, regulacji PID FUZZY, wykorzystanie procedur samostrojenia metodami Zieglera - Nicholsa i/lub Cohena-Coona, itp.
    Książka przeznaczona jest głównie dla inżynierów i techników użytkowników przemysłowej aparatury pomiarowo-regulacyjnej, dla projektantów układów automatyki wykorzystujących regulatory cyfrowe, dla   użytkowników aparatury oferowanej przez firmę LAB-EL oraz dla tych wszystkich, którzy w prosty sposób chcieliby zautomatyzować swoje niewielkie procesy.
    Książkę zrecenzowali: Profesor dr hab. inż. Leszek Trybus z Politechniki Rzeszowskiej oraz doc. dr inż. Jerzy Pułaczewski z Politechniki Warszawskiej.

Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa, kwiecień 2003
Format B5, 162 strony
ISBN 83-87982-11-3