www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Termohigrometr LB-520 - rejestracja wilgotności i temperatury

Termometr LB-520T - rejestracja temperatury

 • funkcje: termometr, higrometr (wilgotnościomierz)
 • rejestracja wilgotności, rejestracja temperatury (termograf i higrograf)
 • LB-520T - wersja tylko do pomiaru i rejestracji temperatury
 • pomiar: temperatura, wilgotność względna powietrza
 • monitoring temperatury w transporcie
 • mały, wytrzymały przyrząd
 • szeroki zakres temperatur pracy
 • klasa odporności obudowy IP30
 • długowieczne zasilanie bateryjne
 • bezprzewodowa łączność z komputerem
 • opcjonalnie wyniki pomiaru przedstawiane w postaci:
  • wykresu w funkcji czasu
  • histogramu w funkcji temperatury
  • czasu przekroczenia wartości alarmowych
 • rejestracja temperatury z rozdzielczością 0,01 °C
 • opcjonalnie: termohigrometr ze świadectwem wzorcowania - kalibracji
Termohigrometr z rejestracją wilgotności i temperatury LB-520

Opis

Termohigrometr LB-520 jest rejestratorem wilgotności względnej i temperatury (czyli jest jednocześnie higrografem i termografem). Termohigrometr jest zasilany z wbudowanej długowiecznej baterii litowej. Przyrząd wykorzystuje do pomiaru temperatury termorezystor Pt-1000, a do pomiaru wilgotności czujnik pojemnościowy. Na podstawie znajomości nieliniowych charakterystyk czujników oraz cyfrowych danych kalibracyjnych zapamiętanych podczas wzorcowania w pamięci przyrządu, mikroprocesor wbudowany w termohigrometr oblicza aktualne wyniki pomiaru wilgotności względnej i temperatury. Wyniki pomiarów prezentowane są naprzemiennie na dużym czytelnym ciekłokrystalicznym wyświetlaczu.

LB-521 USB
Czytnik LB-521 USB
Termometr z rejestracją LB-520T
Termometr LB-520T

Rejestrator wyposażony jest w dużą pamięć do przechowywania wyników pomiarów, która przykładowo przy nastawie odstępu rejestracji co 25 minut wystarcza na ponad rok zapisów w jednej sesji rejestracyjnej. Możliwa jest rejestracja wilgotności i temperatury w pamięci w 2 trybach : "do zapełnienia" (po zapełnieniu pamięci rejestracja jest zatrzymywana) i "z nadpisywaniem" (po zapełnieniu pamięci kasowane są najstarsze zapisy). Oprócz rejestracji wilgotności i temperatury w zadanych odstępach rejestracji, rejestrator LB-520 może tworzyć histogram zawierający informacje o statystyce występowania rejestrowanych wartości pomiarów w zadanych przedziałach. Standardowo, dla temperatury zakres pomiarowy został podzielony na 63 przedziały, każdy o szerokości 2°C, a zakres wilgotności został podzielony na 50 zakresów, każdy o szerokości 2%. Dostępne są również inne szerokości przedziałów histogramów. Znajomość histogramu ułatwia użytkownikowi szybką analizę wyników pomiarów przeprowadzonych w trakcie rejestracji, bez konieczności czytania całej zawartości pamięci przyrządu. Rejestrator umożliwia również ustawienie progowych wartości temperatury i wilgotności, przekroczenie których podczas sesji rejestracyjnej jest sygnalizowane na wyświetlaczu jak również możliwa jest automatyczna rejestracja przedziałów czasu w którym progi te były przekroczone.

Termohigrometr LB-520 jest urządzeniem bezprzewodowym i w pełni autonomicznym (w trakcie rejestracji nie wymaga komputera). Zaprogramowanie rejestratora (np. ustawienie odstępu rejestracji, sposobu rozpoczęcia rejestracji)  a następnie odczyt oraz prezentacja i wydruk zapisanych danych odbywa się za pomocą komputera z zainstalowanym programem logger i z dołączonym do portu USB czytnikiem LB-521. Transmisja danych pomiędzy rejestratorem LB-520 a czytnikiem LB-521 USB dołączonym do komputera odbywa się bezprzewodowo wykorzystując łącze optyczne na podczerwień.

Opcjonalnie przyrząd moze być wykonany w wersji LB-520T przeznaczonej tylko do do pomiaru i rejestracji temperatury przy pomocy wbudowanego albo zewnętrznego czujnika temperatury, zgodnie z zakresami podanymi danych technicznych w punkcie "rozszerzenia". W wersji LB-520TI zastosowany został czujnik pirometryczny służący do bezkontaktowego pomiaru temperatury przedmiotów.

Termohigrometr LB-520B jest uproszczoną wersją termohigrometru LB-520. Zastosowano w nim tańsze elemety i uproszczone procedury produkcyjne, co pozwoliło na uzyskanie ceny wyrobu niższej od ceny wyrobów konkurencyjnych przy podobnych do nich danych technicznych.

Termohigrometr ze świadectwem wzorcowania

Każdy termohigrometr (termometr), stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania z Laboratorium Wzorcującego LAB-EL, świadectwo wzorcowania Głównego Urzędu Miar w Warszawie lub z Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii w Warszawie.

Zastosowanie rejestratora wilgotności i temperatury

Rejestrator LB-520 i LB-520T jest przeznaczony do kontroli i dokumentowania przebiegu procesów technologicznych w zakładach produkcyjnych, w szczególności branży medycznej i spożywczej. Może być wykorzystany do rejestracji parametrów klimatu wewnątrz opakowań podczas transportu towarów wrażliwych na wilgoć i temperaturę. Ten termohigrometr jest szczególnie przydatny dla spełnienia wymogów kontroli jakości produkcji ISO i HACCP.

Dane techniczne

POMIAR TEMPERATURY
Niepewność pomiaru LB-520, LB-520T, LB-520TE +/- 0,1°C  +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie 0 .. +50°C 
+/- 0,2°C  +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -30 .. +50°C 
+/- 0,6°C +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -100..+200°C
+/- 1,2°C +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -200..+550°C
Niepewność pomiaru LB-520B +/- 0,5°C +/- 1 ostatnia cyfra, w zakresie -20 .. +40°C 
Zakres pomiaru -30..+80°C  wewnętrznym czujnikiem temperatury, dla LB-520 albo LB-520T
-100..+200°C  zewnętrznym czujnikiem temperatury, dla LB-520T (*1)
-200..+550°C  zewnętrznym czujnikiem temperatury, dla LB-520TE (*1)
Rozdzielczość wyświetlania wyniku 0,1°C  w zakresie -199,9...+199,9°C
1°C  poza zakresem -199,9...+199,9°C
Rozdzielczość rejestracji 0,1°C lub 0,01°C ustawiana w programie logger, dla wersji LB-520TE dostępna tylko rozdzielczość 0,1°C
POMIAR WILGOTNOŚCI
Niepewność pomiaru LB-520, LB-520H +/- 2.0% w zakresie 10...90%, +/- 1 ostatnia cyfra
+/- 4.0% poza zakresem 10...90%
Niepewność pomiaru LB-520B +/- 2.0%/4.0% dla temperatury 22°C i wilgotności 57% / w pozostałym zakresie
Zakres pomiaru LB-520, LB-520B 10..95% dla temperatur do +40°C
10..60% dla temperatur do +70°C
10..40% dla temperatur do +85°C
Zakres pomiaru LB-520H 0..100% dla temperatur do +60°C
0..70% dla temperatur do +70°C
0..40% dla temperatur do +85°C
Rozdzielczość pomiaru 0,1%  
PAMIĘĆ POMIARÓW, REJESTRACJA WILOGTNOŚCI I TEMPERATURY
 Pojemność pamięci 21504/16128 rekordów, dla LB-520 wilgotność i temperatura, rozdzielczość temperatury 0,1/0,01°C
32256/21504 rekordów, dla LB-520T temperatura o rozdzielczości 0,1/0,01°C
32160/- rekordów, dla LB-520TE temperatura o rozdzielczości 0,1°C
 Prędkość transmisji  115,2 kbit/s  
ZASILANIE, DANE MECHANICZNE
 Źródło zasilania  3,6V / 2,1 Ah  bateria litowa
 Czas pracy z batrii  4 / 9 lat 
 5 / 10 lat, dla LB-520T
 okres rejestracji 1 minuta / 1 godzina
 Emulacja LB-710 - zasilanie zewnętrzne  5 .. 28 V  pobór prądu 1 mA średnio, 25 mA maksymalnie
 Wymiary  110 x 65 x 28 mm  wymiary bez wieszaka
 Materiał, stopień ochrony obudowy   ABS  IP 30
 Zakres temperatur pracy  -30..+80°C  

Rozszerzenia

Na specjalne zamówienie możliwe są następujące wykonania:

 • Termohigrometr LB-520H - o rozszerzonym w stosunku do standartowego zakresie pomiaru wilgotności do 0...100%,
 • Termohigrometr LB-520B - wersja ekonomiczna, mniejsza dokładność pomiaru,
 • Termometr LB-520T - wersja do pomiaru i rejestracji temperatury wewnętrznym czujnikiem w zakresie -30...+80°C
 • Termometr LB-520TX - wersja do pomiaru i rejestracji temperatury zewnętrznym czujnikiem Pt1000 w zakresie -100...+200°C (*1),
 • Termometr LB-520TXE - wersja do pomiaru i rejestracji temperatury zewnętrznym czujnikiem Pt1000 w zakresie -200...+550°C (*1).

Uwaga (*1): Podany zakres pomiarowy może być dodatkowo ograniczony przez parametry zastosowanego zewnętrznego czujnika.

Wyposażenie opcjonalne

Rejestrator LB-520 + LB-529
LB-529 Uniwersalny uchwyt
z zamknięciem do moco-
wania rejestratora LB-520
(zabezpieczenie przed kra-
dzieżą)
Rejestrator LB-520 na podstawce LB-528
LB-528 Podstawka do
postawienia rejestra-
tora LB-520 na stole
 
See also
Zobacz również
Termohigrometr LB-516A Termohigrometr LB-516A
Miniaturowy rejestrator z wbudowaną długowieczną baterią, w obudowie z tworzyw, duża pamięć z odczytem przez interfejs USB.
Termometr LB-516T Termometr LB-516T
Miniaturowy rejestrator z wbudowaną baterią, odporny na wstrząsy, wilgoć, ciśnienie, odczyt zarejestrowanych pomiarów poprzez interfejs USB.
Termohigrometr LB-532 Termohigrometr LB-532
Wyświetlacz LCD, długowieczna bateria, duża pamięć do rejestrowanych pomiarów, odczyt przy pomoc USB.
Ocena produktu
Termohigrometr z rejestracją wilgotności i temperatury na baterie. Posiada świadectwo wzorcowania - kalibracji. Oferujemy także inne termohigrometry.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 15
 • dodaj swoją ocenę
 •