Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności

www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
» » » termometr-do-dokumentacji

Termometr do dokumentacji, archiwum dokumentów

 

A cóż to takiego? Kolejny jakiś dziwoląg? Otóż nie. W dniu 10 grudnia 2018 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poz. 2329 w sprawie dokumentacji pracowniczej. § 8 tegoż rozporządzenia nakazuje pracodawcom zapewnienie odpowiednich warunków mikroklimatycznych w pomieszczeniach,  w których  przechowywana  jest  dokumentacja  pracownicza czyli odpowiedniej wilgotności i temperatury. Zapis ten dotyczy dokumentacji, która jest prowadzona i przechowywana w formie papierowej. Dociekliwi redaktorzy z Gazety Prawnej doprecyzowali dość nieprecyzyjne określenie „odpowiednia”, w wyniku czego stwierdzono że muszą być stosowane reguły przyjęte dla profesjonalnych archiwów czyli wilgotność powietrza w zakresie 45 ÷ 60 % przy wahaniu dobowym rzędu 5% oraz temperatura w zakresie  14 ÷ 20oC przy maksymalnym dobowym wahaniu ≤ 2 oC. Pomieszczenia, których dotyczy powyższe monitorowanie warunków mikroklimatycznych, to pomieszczenia biurowe oraz wszelkiego rodzaju szafy łącznie z metalowymi „pancernymi”. Pracodawcy zatem zapewniają odpowiednie warunki przechowywania dokumentacji poprzez zastosowanie różnego rodzaju systemów grzewczo-klimatycznych, firma LAB-EL natomiast oferuje przyrządy do ciągłego monitorowania i rejestracji parametrów tych warunków.

 Spośród wielu różnego rodzaju przyrządów charakteryzujących się specyficznymi właściwościami, do realizacji wymagań dotyczących przechowywania dokumentacji pracowniczej lub archiwum dokumentów, oferujemy proste, małe, zasilane bateryjnie termohigrometry rejestrujące temperaturę i wilgotność w zaprogramowanych odstępach czasowych. Przyrządy te umożliwiają transfer zapisanych w pamięci danych do systemu komputerowego drogą radiową lub poprzez podłączenie przyrządu do portu USB komputera.

 

Proponowane termometry i higrometry do dokumentacji pracowniczej:

 
www.label.pl/po/rejestrator-temperatury-wilgotnosci-lb518.html
www.label.pl/po/rejestrator-temperatury-wifi-lb523.html
www.label.pl/po/rejestrator-lb532.html
www.label.pl/po/rejestrator-temperatury-wilgotnosci-lb516a.html

termometr bluetooth LB-518

rejestrator temperatury wifi LB-523

rejestrator temperatury i wilgotności USB LB-532

rejestrator temperatury i wilgotności USB LB-516A

LB-518 - Bluetooth

LB-523 - WiFi

LB-532 - USB

LB-516A - USB

 

W tabelce przedstawiono trzy grupy termometrów i higrometrów, które zostaną pokrótce omówione:

  • termohigrometr LB-518 - przyrząd współpracuje z aplikacjami Trans-Logger B
    i Parcel-Logger. Są to programy produkcji firmy LAB-EL umożliwiające współpracę bezpośrednią z termohigrometrami LB-518. Programy można pobrać w sklepie Play
    i zainstalować np. w telefonie komórkowym, na tablecie itp. działających w systemie Android. Podczas konfiguracji program wyszukuje aktywne w pobliżu przyrządy działające w systemie Bluetooth, łączy się z nimi umożliwiając ich z kolei konfigurację oraz transfer danych. Dane mogą być dalej poprzez sieć GSM transferowane do systemu komputerowego z oprogramowaniem LBX. Szczegóły można uzyskać na stronie www.label.pl (link w tabelce nad przyrządem);
  • termohigrometr LB-523 - przyrząd współpracuje z aplikacjami Trans-Logger
    i Store-Logger. Termohigrometr LB-523 wyposażony jest w moduł WiFi umożliwiający współpracę z aplikacją zainstalowaną w telefonie, tablecie z systemem Android lub poprzez dostępną w danym pomieszczeniu sieć WiFi z systemem LBX zainstalowanym na dowolnym komputerze w lokalnej sieci informatycznej. Szczegóły można uzyskać na stronie www.label.pl (link w tabelce nad przyrządem);
  • termohigrometry LB-532 i LB-516A - przyrządy mierzą i rejestrują parametry mikroklimatu w zaprogramowanym trybie pracy. Dane zapisane w pamięci mogą być odczytane poprzez aplikację Logger (program opracowany w firmie LAB-EL), po podłączeniu przyrządu kablem do portu USB.