www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna
22 753 61 30

Elektroniczny termometr higrometr LB-710 (LB-710H)


 • funkcje: elektroniczny termometr, higrometr (wilgotnościomierz)
 • pomiar: temperatura, wilgotność względna powietrza
 • szeroki zakres temperatur pracy
 • dwuprzewodowe połączenie
 • cyfrowa transmisja wyników na duże odległości
 • wytrzymała i pyłoszczelna obudowa
 • zastosowanie: termometr higrometr przemysłowy, laboratoryjny
 • opcjonalnie wynik pomiaru:
  • temperatura punktu rosy
  • zawartość wilgoci
  • wilgotność bezwzględna
 • oprogramowanie do PC
Termometr higrometr LB-710

Termometr z higrometrem - opis

Elektroniczny termometr - higrometr LB-710 jest przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach. Może pracować w pomieszczeniach o znacznym zapyleniu dzięki zastosowaniu hermetycznej obudowy oraz odpowiedniego filtru chroniącego czujniki pomiarowe. Jest urządzeniem stacjonarnym, o niewielkich rozmiarach, zasilanym z zewnętrznego źródła.

Termometr - higrometr wykorzystuje do pomiaru dane z czujnika temperatury Pt-1000 oraz z pojemnościowego czujnika wilgotności względnej. Na podstawie znajomości nieliniowych charakterystyk czujników oraz cyfrowych danych kalibracyjnych zapamiętanych podczas wzorcowania w pamięci termometru - higrometru, mikroprocesor wbudowany w przyrząd oblicza aktualne wyniki pomiaru wilgotności względnej i temperatury. Wyniki te są wysyłane z miernika w postaci cyfrowej do nadrzędnego systemu zbierania danych.

Ten elektroniczny termometr higrometr jest wyposażony w cyfrowy interfejs prądowy S300 LAB-EL o przebiegach czasowych analogicznych ze standardem RS232C. Interfejs ten, oprócz transmitowania danych, służy także do zasilania termohigrometru - wykorzystując do tego celu dwuprzewodową linię (np. typu stosowanego w instalacjach telefonów), przy czym biegunowość dołączenia przewodów interfejsu jest dowolna.

Miernik może być dołączony do dowolnego systemu nadzorującego, np. regulatora klimatu LB-722, koncentratora LB-731, LB-473, LB-476 (tworząc system monitorowania), panelu LB-755, konwertera LB-486 albo (za pomocą konwertera LB-371) do interfejsu RS232C lub (za pomocą  konwertera LB-375) do interfejsu USB dowolnego komputera. Umożliwia to zdalne i automatyczne zbieranie temperatury i wilgotności względnej powietrza. Wynik pomiaru wilgotności higrometru może być przedstawiony w programie towarzyszącym na PC (stanowiącym wyposażenie przyrządów LAB-EL) z wykorzystaniem innych jednostek: temperatury punktu rosy (w °C), zawartości wilgoci (g/kg) albo wilgotności bezwzględnej (kg/m 3). Wyjście interfejsu termohigrometru w wersji LB-710 jest wykonane w postaci zacisków śrubowych umieszczonych wewnątrz obudowy, do której kabel jest wprowadzany przez przepust o średnicy otworu 7 mm. W wersji  LB-710Y przyrząd posiada złącze typu SzR14.

Termometr - higrometr nie posiada mechanicznych elementów kalibracyjnych (np. potencjometrów). Kalibracja termometru - higrometru polega na przesłaniu przez interfejs cyfrowy do nieulotnej pamięci przyrządu danych kalibracyjnych uzyskanych we wzorcowych warunkach klimatycznych. Gwarantuje to wygodę i wysoką dokładność kalibracji oraz stabilność parametrów metrologicznych miernika w czasie.

Ten przemysłowy termometr - higrometr może być wykonany w wersji specjalnej "S" (zalewany masą silikonową), co czyni układ elektroniczny odporny na wysokie wilgotności. Niezależnie od wersji ("S") przyrząd nie może być narażony na bezpośrednie opady atmosferyczne i wykraplanie pary wodnej, dlatego do zastosowań w warunkach otwartej przestrzeni (np. w klatce meteorologicznej) należy zastosować wersję LB-710R.

Wersja standardowa przyrządu (bez zalewy silikonowej) jest przystosowana do krótkotrwałych (do kilku godzin) pomiarów na krańcach zakresów pomiarów. Poza pomiarami termometr - higrometr powinien przebywać w zalecanych ciągłych warunkach pracy. Przyrząd w wersji standardowej jest wyposażony w osłonę czujników (filtr zanieczyszczeń) typu F3.

Każdy termometr - higrometr, stosownie do zamówienia, może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania z Laboratorium Wzorcującego LAB-EL, z Głównego Urzędu Miar w Warszawie lub z Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii w Warszawie.

Ten przemysłowy termometr - higrometr LB-710 uzyskał zatwierdzenie typu RP T 95 77 nadane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie.

Termometr z higrometrem LB-710M *) (w wersji w obudowie metalowej) wchodzi w skład zestawu LB-720 do sterowania dynamicznym osuszaczem powietrza (DOP) LB-720. Zestaw odpowiada Wymaganiom Taktyczno Technicznym na sterowniki DOP zatwierdzonym przez Zarząd XV Sztabu Generalnego WP, zgodnie z ekspertyzą wykonaną przez COMW.

Dedykowane oprogramowanie

Do tego urządzenia oferowane jest dodatkowo zaawansowane oprogramowanie do PC z systemem Windows - program LBX, lub z systemem Linux - program PSM, umożliwiające:

 • prezentacja bieżących odczytów z termohigrometru,
 • monitorowanie alarmów i ich sygnalizacja,
 • prezentacja archiwizowanych danych - wykresy, raporty, histogramy,
 • zarządzanie archiwum danych,
 • zapewnienie dostępu dla zdalnych klientów.

Do tego urządzenia dostępne jest także podstawowe (proste) oprogramowanie LB-710, umożliwiające:

 • prezentacja bieżących odczytów z urządzenia,
 • zapis wyników pomiarów na plik.

Dane techniczne

TERMOMETR - POMIAR TEMPERATURY
Niepewność pomiaru +/- 0,1°C  +/- 1 ostatnia cyfra
Zakres pomiaru -40..+85°C  
HIGROMETR - POMIAR WILGOTNOŚCI
Niepewność pomiaru +/- 2,0% w zakresie 10...90%, +/- 1 ostatnia cyfra
+/- 4,0% poza zakresem 10...90%
Zakres pomiaru LB-710 10..95% dla temperatur do +40°C
10..60% dla temperatur do +70°C
10..40% dla temperatur do +85°C
Zakres pomiaru LB-710H 0..100% dla temperatur do +60°C
0..70% dla temperatur do +70°C
0..40% dla temperatur do +85°C
ODCZYT POMIARÓW
Parametr Zakres odczytu Rozdzielczość
temperatura powietrza -40,0..+85,0°C 0,1°C, opcjonalnie 0,01°C
wilgotność względna 0,0..99,9% 0,1%
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY *)
Zakres temperatur 0..40°C
Zakres wilgotności 20..80%

*) - Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy (np. przy instalowaniu urządzenia w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia (zabezpieczenie elektroniki silikonem lub stosowanie dodatkowej obudowy zewnętrznej).

ZASILANIE, DANE MECHANICZNE
zakres napięć 8..24V DC  
pobór prądu 4mA średnio
25mA maksymalnie
wymiary zewnetrzne obudowy  170 x 64 x 35 mm   
materiał tworzywo sztuczne (polymas, ABS)  
stopień ochrony obudowy IP 65 ograniczony dodatkowo przez klasę ochrony filtru

INTERFEJS

Parametry transmisji: czasowe zgodne z RS232C, 300 bps, 7 bitów informacyjnych, bez kontroli parzystości, 1 bit stopu pracujący w standardzie tzw. cyfrowej pętli prądowej.

ROZSZERZENIA

Termometr higrometr: ZŁĄCZE C01
Złącze C01

Na specjalne zamówienie możliwe są następujące wykonania:

 • Termometr higrometr LB-710H - o rozszerzonym w stosunku do standartowego zakresie pomiaru wilgotności do 0...100%,
 • Termometr higrometr LB-710S - o podwyższonej odporności na warunki klimatyczne (w zalewie silikonowej),
 • Termometr higrometr LB-710Fn - wersja osłony czujników ( w/g opisu), wersja jest podawana, jeżeli inna niż F3,
 • Termometr higrometr LB-710Y - ze złączem przyłączeniowym C01 (zamiast zacisków wewnątrz obudowy).

Sklep i składanie zamówień

Frima LAB-EL zajmuje się produkcją, wdrażaniem, serwisem i sprzedażą elektronicznych urządzeń pomiarowych. W cenniku zawarto ceny urządzeń elektronicznych oraz usług wzorcowania.
Większość czujników z naszego sklepu może posiadać świadectwo wzorcowania. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową, zamówione urządzenia można także odebrać z naszego sklepu osobiście.

W naszym sklepie realizujemy indywidualne zamówienia klientów, cena urządzeń może być uzależniona na przykład od typu czujnika lub świadectwa wzorcowania.
Udzielamy rabatów na wzorcowanie kilku urządzeń tego samego typu. Inna promocja obejmuje ceny wzorcowania kupowanych czujników pomiarowych LAB-EL.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu obejmującą również całą gamę innych urządzeń pomiarowych.

Ocena produktu
Elektroniczny termometr higrometr LB-710 to dokładny i niezawodny miernik. Posiada świadectwo wzorcowania, w ofercie także inne przemysłowe higrometry
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę
 •