www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Termometr pt100, pt1000

Elektroniczny termometr LB-471T z wyświetlaczem


 • funkcje: elektroniczny termometr
 • pomiar: temperatura
 • czujnik pt100
 • opcjonalnie czujnik pt1000
 • przeznaczenie: wizualizacja pomiarów temperauty w przemyśle
 • szeroki zakres pomiaru temperatury
 • opcjonalny czujnik do różnych mediów
 • termometr z wyświetlaczem LED
 • wyjście cyfrowe pomiaru
Termometr pt100 lub pt1000 typ LB-471T

Opis

Elektroniczny termometr LB-471T jest przeznaczony do pomiaru temperatury dowolnego medium. Termometr wykorzystuje zewnętrzny czujnik temperatury Pt100 (lub na zamówienie Pt1000), dołączony cztero lub dwu przewodowo. Panel jest urządzeniem stacjonarnym, o niewielkich rozmiarach, zasilanym z sieci. Na podstawie znajomości charakterystyki czujnika oraz cyfrowych danych kalibracyjnych zapamiętanych podczas kalibracji w pamięci termometru, mikroprocesor wbudowany w przyrząd oblicza aktualny wynik pomiaru temperatury. Wynik ten jest wysyłany z przyrządu w postaci cyfrowej do nadrzędnego systemu zbierania danych.

Ten elektroniczny termometr jest wyposażony w cyfrowy interfejs prądowy o przebiegach czasowych analogicznych ze standardem RS232C. Interfejs wykorzystuje linię dwuprzewodową, przy czym biegunowość dołączenia przewodów interfejsu jest dowolna (maksymalna długość kabla interfejsu wynosi 2km). Linia interfejsu wyjściowego jest odizolowana galwanicznie od obwodu pomiarowego. Za pomocą interfejsu ten elekroniczny termometr może być dołączony do dowolnego systemu nadzorującego, np. regulatora klimatu LB-722, koncentratora LB-480, LB-489 bądź LB-476 (tworząc system monitorowania), panelu LB-755, oraz (za pomocą konwertera LB-371) do interfejsu RS232C lub (za pomocą  konwertera LB-375) do interfejsu USB dowolnego komputera. Umożliwia to zdalne i automatyczne zbieranie temperatur.

Zaletą termometru jest brak mechanicznych elementów regulacyjnych (np. potencjometrów). Kalibracja przyrządu polega na przesłaniu przez interfejs cyfrowy do nieulotnej pamięci termometru danych kalibracyjnych uzyskanych we wzorcowych warunkach. Gwarantuje to wygodę i wysoką dokładność kalibracji oraz stabilność parametrów metrologicznych przyrządu w czasie.

Panel LB-471T wyposażony jest w duży czytelny wyświetlacz typu LED, na którym wyświetlany jest aktualny wynik temperatury. Panel zamknięty jest w obudowie dostosowanej do montażu na szynie TS35. Panele te, razem z serią paneli LB-471P, są przeznaczone do tworzenia dowolnych tablic wyświetlających wiele wyników pomiarowych w warunkach przemysłowych, po umieszczeniu odpowiedniego zestawu tych urządzeń w dodatkowej obudowie z listwami TS35. Typowym zastosowaniem termometru jest wizualizacja i monitorowanie parametrów technologicznych podczas pasteryzacji mleka w mleczarniach.

Każdy elektroniczny termometr LB471T z czujnikiem temperatury może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania wydane przez Laboratorium Wzorcujące LAB-EL.

Dane techniczne

DANE METROLOGICZNE
Pomiar temperatury zakres pomiaru -100...+200°C
niepewność pomiaru dla kalibracji jednopunktowej w zakresie o szerokości 50°C +/- 0,2°C,
+/- 1 ostatnia cyfra
niepewność pomiaru dla kalibracji jednopunktowej w zakresie o szerokości 200°C +/- 0,8°C,
+/- 1 ostatnia cyfra
niepewność pomiaru dla kalibracji dwupunktowej w zakresie o szerokości 50°C +/- 0,1°C,
+/- 1 ostatnia cyfra
niepewność pomiaru dla kalibracji dwupunktowej w zakresie o szerokości 200°C +/- 0,4°C,
+/- 1 ostatnia cyfra
Rozdzielczość wyświetlania w zakresie -9,9...99,9°C 0,1°C
wyświetlania poza  zakresem -9,9...99,9°C 1°C
Zakres temperatur pracy przetwornika pomiarowego -40..+80°C
czujnika temperatury ( standardowego) -60..+90°C
czujnika temperatury ( specjalnego) -100...+200°C
(zależna od wersji czujnika)
Odczyt  pomiarów temperatura w zakresie -99,9..+199,9°C,
rozdzielczość 0,1°C
numer seryjny przyrządu  
stan techniczny przyrządu  
ZALECANE CIĄGŁE WARUNKI PRACY  *)
Zakres temperatur 0..40°C
Zakres wilgotności 20..80%
Stopień agresywności korozyjnej środowiska w/g PN-71/H-04651 B

*) - Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy (np. przy instalowaniu urządzenia w otwartej przestrzeni) wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia (stosowanie dodatkowej obudowy zewnętrznej).

 ZASILANIE
 Napięcie  230V/50Hz  DC 24V (w wersji na zamówienie)
 Pobór mocy  2 VA  

INTERFEJS

Parametry transmisji: zgodne z RS232C, 300 bodów, 7 bitów informacyjnych, bez kontroli  parzystości, 1 bit stopu pracujący w standardzie tzw. cyfrowej pętli prądowej.

FUNKCJE INTERFEJSU
 • TXD - stała transmisja wyników pomiarów,
 • RXD - zapisywanie danych kalibracyjnych przyrządu w  jego pamięci nieulotnej.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE, MASA, KLASA ODPORNOŚCI

 • panel pomiarowy LB-471T:  105 x 90 x 60 mm, 250g, IP20. Uwaga: Obudowa panelowa, do montażu na szynie TS35. Urządzenie powinno być zainstalowane wewnątrz dodatkowej obudowy zewnętrznej, np. rozdzielnicy naściennej. Kategoria klimatyczna dodatkowej obudowy zewnętrznej musi być dostosowana do warunków panujących w miejscu instalacji. Urządzenie jest dostarczane bez okablowania (w tym także kabla do połączenia z zasilaniem), jako podzespół do instalacji przez osobę upoważnioną.
 • czujnik standardowy pt100:   średnica 5,1 mm, długość: 100 mm,
 • czujnik specjalny: w/g indywidualnych uzgodnień.

ROZSZERZENIA

 Na zamówienie możliwe są następujące wykonania:

 • LB-471TX - do współpracy z czujnikiem z termorezystorem Pt1000.
See also
Zobacz również
Termometr LB-710AT Termometr LB-710AT
Rozdzielczość pomiaru temperatury 0,01°C. Wyświetlacz LCD bieżącego wyniku pomiaru. Dwuprzewodowy cyfrowy interfejs S300. Do zastosowania w dużych wieloczujnikowych systemach monitorowania mikroklimatu w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym, dla spełnienia najwyższych wymagań systemów jakości. Możliwość adiustacji (regulacji) i wystawienia świadectwa wzorcowania w laboratorium akredytowanym.
Termometr LB-710T Termometr LB-710T
Zakres pomiaru zależny od konstrukcji zewnętrznego czujnika temperatury, maksymalnie do -100..+200°C. Rozdzielczość 0,1°C lub 0,01°C. Dwuprzewodowy cyfrowy interfejs S300. Do zastosowania w dużych wieloczujnikowych systemach monitorowania temperatury.
Termometr LB-718T Termometr LB-718T
Zakres pomiaru zależny od konstrukcji zewnętrznego czujnika temperatury, maksymalnie do -200..+550°C. Cyfrowy interfejs RS-485 w standardzie MODBUS RTU. Wbudowany wyświetlacz LCD.
Termohigrometr LB-532 Termohigrometr LB-532
Wyświetlacz LCD, długowieczna bateria, duża pamięć do rejestrowanych pomiarów, odczyt przy pomoc USB.
Ocena produktu
Termometr pt100, termometr pt1000 do pomiaru temperatury dowolnego medium. Elektroniczny termometr z wyświetlaczem, serwis, świadectwo wzorcowania.
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę
 •