www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Termometr z sondą LB-714, psychrometr LB-714P

 • funkcje: dwukanałowy termometr lub psychrometr
 • typ: termometr z sondą na przewodzie
 • pomiar: temperatura, opcjonalnie wilgotność
 • szeroki zakres pomiaru temperatury
 • opcjonalne czujniki do różnych mediów
 • opcjonalna wersja na 2...8 czujników - LB-711
 • wyświetlacz LCD
 • rozdzielczość pomiaru temperatury 0,01°C
Termometr z sondą psychrometr LB-710ATF

Opis termometru

 Termometr z sondą LB-714 jest urządzeniem stacjonarnym, o małych rozmiarach, zasilanym z zewnętrznego źródła. Na podstawie znajomości nieliniowych  charakterystyk czujników temperatury oraz cyfrowych danych kalibracyjnych zapamiętanych podczas wzorcowania w pamięci termometru, mikroprocesor wbudowany w przyrząd oblicza aktualne wynik pomiaru dwu temperatur. Wyniki te są wysyłane z termometru w postaci cyfrowej do nadrzędnego systemu zbierania danych. Wyniki pomiarów prezentowane są na dwuwierszowym wyświetlaczu LCD z rozdzielczością 0,01C lub 0,1C.

Termometr LB-714 wersji standardowej składa się z dwóch czujników do pomiaru temperatury (w rurkach ze stali nierdzewnej) zawierające sensory (rezystory termometryczne Pt1000), połączone z przetwornikiem pomiarowym kablem o długości 1...10 m (w zależności od wymagań zamawiającego). Termometr LB-714 jest szczególnie polecany w miejscach o dużej wilgotności (np. zamrażarkach, chłodniach) ze względu na odporność zewnętrznego czujnika pomiarowego na wpływy wilgoci. W zależności od konstrukcji czujnika może być stosowany do pomiaru temperatury różnych mediów w zakresie  -100...+260°C lub -200...+550°C (wersja LB-714E).

Psychrometr

Psychrometr LB-714PDwa czujniki (rezystory termometryczne Pt1000) umocowane w uchwycie z blachy nierdzewnej i wyposażone w naczynie do nawilżania knota termometru mokrego tworzą psychrometr LB-714P. Współpracujący z nim termometr dwukanałowy LB-714 jest wówczas skonfigurowany, przez założenie zworki wewnątrz urządzenia, jako psychrometr. Wówczas termometr numer 1 pełni rolę termometru suchego a termometr numer 2 mokrego. W takim przypadku na wyświetlaczu zestawu psychrometru wyświetlana jest temperatura termometru suchego oraz wyliczona wilgotność względna. Należy pamiętać, że psychrometr wymaga indywidualnej adjustacji w celu wyznaczenia odpowiedniej stałej psychrometrycznej. W pamięci termometru LB-714, który nie był poddany adjustacji psychrometru, zapisana jest standardowa wartość stałej psychrometrycznej, która może być nieodpowiednia dla konkretnej realizacji psychrometru. Adjustacji psychrometru można dokonać w Laboratorium Wzorcujące LAB-EL.

Standardowa długość kabla pomiędzy panelem LB-714 a psychrometrem LB-714P wynosi 3 m. Inne długości możliwa jest na indywidualne zamówienie.

Zaletą psychrometru jest precyzyjny i stabilny pomiar dużych wartości wilgotności względnej powietrza, bliskich 100%. Dlatego psychrometr jest polecany do monitorowania warunków w komorach klimatycznych, w których prowadzone są np. badania odpornościowe. Wadą psychrometru jest konieczność konserwacji (częsta wymiana knota, dolewanie wody destylowanej) oraz konieczność zapewnienia stałej prędkości przepływu powietrza wokół czujników takiej, jaka była stosowana podczas wzorcowaniu stałej psychrometrycznej.

Termometr - psychrometr jest wyposażony w cyfrowy interfejs prądowy S300 LAB-EL o przebiegach czasowych analogicznych ze standardem RS232C. Rekordy kolejnych wyników pomiarów są wysyłane z przyrządu co około 2 sekundy. Interfejs wyjściowy, oprócz transmitowania danych, służy także do zasilania termometru - wykorzystując do tego celu dwuprzewodową linię  (np.  typu telefonicznego), przy czym biegunowość dołączenia przewodów interfejsu jest dowolna.

Przyrząd może być dołączony do dowolnego systemu nadzorującego, np. regulatora klimatu LB-722, koncentratora, LB-480, LB-489, LB-856 (tworząc system monitorowania temperatury), panelu LB-755A, oraz (za pomocą konwertera LB-371) do interfejsu RS232C lub (za pomocą  konwertera LB-375) do interfejsu USB dowolnego komputera. Umożliwia to zdalne i automatyczne zbieranie temperatury.

Niektóre starsze typy przyrządów mogą nie akceptować formatu LB-714, dlatego ten dwukanałowy termometr - psychrometr wyposażony jest w zworę konfiguracyjną po założeniu której wyniki pomiarów wysyłane są w formacie zgodnym z termometrami LB-711 lub LB-710 (przy konfiguracji jako psychrometr) co umożliwia dołączenie termometru do urządzeń i systemów które nie umożliwiają współpracy z formatem LB-714. Należy jednak zaznaczyć że w takim przypadku wysyłana rozdzielczość zmierzonej temperatury wynosi jedynie 0,1°C.

Wzorcowanie termometru

Przyrząd nie posiada mechanicznych elementów kalibracyjnych (np. potencjometrów). Wzorcowanie przyrządu polega na przesłaniu, przez interfejs cyfrowy do nieulotnej pamięci przyrządu, danych kalibracyjnych uzyskanych we wzorcowych temperaturach. Gwarantuje to wygodę i wysoką dokładność wzorcowania oraz stabilność parametrów metrologicznych przyrządu w czasie.

Każdy termometr lub psychrometr może posiadać indywidualne świadectwo wzorcowania wydane przez Laboratorium Wzorcujące LAB-EL .

Termometr LB-714 jest zubożoną (o czujnik wilgotności) wersją termohigrometru LB-710, który uzyskał zatwierdzenie typu RP T 95 77 nadane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie.

Dane techniczne

 Dane metrologiczne
Pomiar temperatury Maksymalny zakres pomiaru -100..+260°C - dla LB-714
-200..+550°C - dla LB-714E
Niepewność pomiaru dla kalibracji jednopunktowej *1) +/- 0,2°C,
+/- 1 ostatnia cyfra
Niepewność pomiaru dla kalibracji dwupunktowej *1) +/- 0,1°C,
+/- 1 ostatnia cyfra
Rozdzielczość pomiaru 0,01°C - dla LB-714
0,1°C - dla LB-714E lub formatu zgodnego z LB-711 lub LB-710
Pomiar wilgotności - z psychrometrem LB-714P
Maksymalny zakres pomiaru 5..100 % wilgotności względnej
5..95°C
Niepewnośc pomiaru
(po wzorcowaniu)
+/- 1,0% (powyżej 60%)
+/- 1,5% (w zakresie 20..60%)
+/- 2,5% (poniżej 20%)
Rozdzielczość pomiaru
0,1 % RH
Zakres temperatur pracy Przetwornika pomiarowego -40..+80°C
Czujnika temperatury ( standardowego) -60..+90°C
(z wyłączeniem przewody przyłączeniowego)
Czujnika temperatury ( specjalnego) -200...+550°C
(zależna od wersji czujnika)
Odczyt danych na wbudowanym wyświetlaczu temperatura z rozdzielczością 0,01°C - dla -99,99..+99,99°C
0,1°C - w pozostałym zakresie oraz dla LB-714E
numer seryjny przyrządu  
stan techniczny przyrządu  

*1) - w zakresie o szerokości 50°C.

Zalecane ciągłe warunki pracy *2)
Zakres temperatur 0..40°C
Zakres wilgotności 20..80%
Stopień agresywności korozyjnej środowiska w/g PN-71/H-04651 B

*2) - Wykraczanie poza zalecane ciągłe warunki pracy wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających część elektroniczną urządzenia przed wykraplaniem wody wewnątrz urządzenia (zabezpieczenie elektroniki silikonem lub stosowanie dodatkowej obudowy zewnętrznej na przykład przy instalowaniu urządzenia w otwartej przestrzeni).

Zasilanie
Zakres napięć 6...24V DC  
Pobór prądu 1 mA średnio
25 mA maksymalnie

INTERFEJS termometru

Parametry transmisji: zgodne z RS232C, 300 bodów, 7 bitów informacyjnych, bez kontroli  parzystości, 1 bit stopu pracujący w standardzie tzw. cyfrowej pętli prądowej.

FUNKCJE INTERFEJSU
 • TXD - stała transmisja wyników pomiarów i zasilanie termometru,
 • RXD - zapisywanie danych kalibracyjnych przyrządu w  jego pamięci nieulotnej.

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

 • przetwornik pomiarowy:  145 x 64 x 35 mm,
 • czujnik standardowy TL-2:   średnica 6 mm, długość: 100 mm,
 • czujniki specjalne: w/g indywidualnych uzgodnień.

ROZSZERZENIA

ZŁĄCZE C01
Złącze C01

Na specjalne zamówienie możliwe są następujące wykonania:

 • Psychrometr LB-714Y - ze złączem przyłączeniowym C01 (zamiast zacisków wewnątrz obudowy).
See also
Zobacz również
Termometr LB-471T Termometr LB-471T
Panel z dużymi czytelnymi wyświetlaczem LED, montaż na szynę TS35, czujnik zewnętrzny Pt100 albo Pt1000, zakres pomiaru -100...+200°C, zasilanie 230VAC, wyjście S300.
Termometr LB-710AT Termometr LB-710AT
Rozdzielczość pomiaru temperatury 0,01°C. Wyświetlacz LCD bieżącego wyniku pomiaru. Dwuprzewodowy cyfrowy interfejs S300. Do zastosowania w dużych wieloczujnikowych systemach monitorowania mikroklimatu w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym, dla spełnienia najwyższych wymagań systemów jakości. Możliwość adiustacji (regulacji) i wystawienia świadectwa wzorcowania w laboratorium akredytowanym.
Termohigrometr LB-712TW Termohigrometr LB-712TW
Termohigrometr z analogowymi wyjściami sygnałów pomiarowych, osobnych dla temperatury i wilgotności. Możliwe rożne wersje wyjść (napięciowe, prądowe). Możliwość adiustacji (regulacji) osobno każdego z torów i wystawienia świadectwa wzorcowania w laboratorium akredytowanym.
Termometr LB-718T Termometr LB-718T
Zakres pomiaru zależny od konstrukcji zewnętrznego czujnika temperatury, maksymalnie do -200..+550°C. Cyfrowy interfejs RS-485 w standardzie MODBUS RTU. Wbudowany wyświetlacz LCD.
Ocena produktu
Psychrometr LB-714 to precyzyjny dwukanałowy termometr z sondą. W ofercie inne psychrometry i termometry z sondą, rejestratory, świadectwa wzorcowania
Ocena: 5/5, liczba głosów: 14
 • dodaj swoją ocenę
 •