www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Wzorcowanie komór klimatycznych, termostatów, łaźni wodnych

Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Wzorcujacego AP 067

Laboratorium pomiarowe LAB-EL jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji - certyfikat akredytacji nr AP 067 - i wykonuje, zgodnie z zakresem akredytacji:

  • wzorcowanie komór klimatycznych,
  • wzorcowanie komór termostatycznych,
  • wzorcowanie termostatów cieczowych, łaźni wodnych, termocyklerów.
Wykonujemy wzorcowanie zarówno stacjonarnie (wzorcowanie w siedzibie Laboratorium), jak i wyjazdowo (wzorcowanie w miejscu uzgodnionym z klientem).

Ofertę na usługi wzorcowania komór i termostatów jest przedstawiana po szczegółowym uzgodnieniu z klientem miejsca i zakresu usług.

wzorcowanie termostatów cieczowych, łaźni wodnych, termocyklerów   wzorcowanie łaźni wodnych   wzorcowanie komory klimatycznej