www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Wzorcowanie - artykuły i inne opracowania

Laboratorium akredytowane LAB-EL oferuje wzorcowania przyrządów do pomiaru temperatury, wilgotności, ciśnienia oraz zawartości dwutlenku (ditlenku) węgla w powietrzu. W dziedzinie temperatury laboratorium oprócz podstawowych czujników i przetworników temperatury, wzorcuje pirometry radiacyjne