www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Лабораторная электроника

Мерила протекания

Anemometry - mierniki przepływu powietrza, przepływomierze, mierniki poziomu cieczy oraz mierniki wysokości lustra wody. Niektóre urządzenia, na przykład anemometry, to samodzielne mierniki przenośne. Inne czujniki mogą być częścią systemów pomiarowych jak np. [[climatelogger-meteo.html|ClimateLogger Meteo]]