www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Лабораторная электроника

Барометры

Typowy zakres pomiarowy oferowanych barometrów zawiera się w przedziale od 700 do 1100 hPa. Barometry cyfrowe mogą posiadać rozszerzony zakres pomiarowy obejmujący przedział od 10 do 1200 hPa (barometr laboratoryjny LB-750W).
LB-716AD
Манометр абсолютный LB-716AP и дифференциальный LB-716AD
Elektroniczny barometr LB-716AP służy do pomiaru ciśnienia bezwzględnego, natomiast ciśnieniomierz LB-716AD do pomiaru różnicy ciśnień występującej między wysuniętymi na zewnątrz obudowy króćcami pomiarowymi. Są one ciśnieniomierzami elektronicznymi, stacjonarnym, o niewielkich rozmiarach, zasilanym poprzez interfejs S300.