www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Лабораторная электроника

Устройства

Термогигрометры
Termohigrometry elektroniczne dla przemysłu, laboratoriów, muzeów i rolnictwa.
 • elektroniczne termohigrometry ze świadectwem wzorcowania
 • termohigrometry bezprzewodowe
 • regulatory wilgotności
 • termohigrometry przenośne i stacjonarne
Термогигробарометры
Termo-Higro-Barometry elektroniczne dla przemysłu, laboratoriów, muzeów i rolnictwa.
 • elektroniczne termohigrobarometry ze świadectwem wzorcowania
 • bateryjne, bezprzewodowe
 • przenośne i stacjonarne
System
Monitoring temperatury i wilgotności w magazynach i chłodniach
Pojedyncze urządzenia pomiarowe, rozbudowane wieloczujnikowe systemy pomiarowe do prowadzenia monitorowania (nadzoru) parametrów mikroklimatycznych (temperatury, wilgotności, ciśnienia i innych).
Rozwiązania indywidualne dostosowane do potrzeb każdego klienta, optymalne rozwiązanie uwzględniające przeznaczenie systemu, miejsce instalacji, wymagania jakościowe, wymogi formalne, optymalizacja kosztów, instalacje, akredytowane wzorcowania powtórne, wieloletnie umowy serwisowe.
Барометры
Barometry elektroniczne dla przemysłu, laboratoriów, meteorologii.
 • elektroniczne barometry ze świadectwem wzorcowania
 • ciśnieniomierze różnicowe
 • barometry laboratoryjne
Przedstawione przyrządy pomiarowe mogą posiadać świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium, czasem używane są inne terminy jak świadectwo kalibracji, legalizacja, atest.
Nasze produkty spełniają liczne certyfikaty, normy i atesty: certyfikaty
Powyższe mierniki, czujniki i regulatory mają zastosowanie w wielu dziedzinach, są to przede wszystkim:
 • przemysł farmaceutyczny
 • przemysł spożywczy
 • magazyny
 • hurtownie
 • instytuty naukowe
 • laboratoria
 • uprawy głównie grzybów
 • rolnictwo
Oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń, okresowe świadectwa wzorcowania, montaż i umowy serwisowe. W naszej ofercie znajdą Państwo także systemy rejestracji pomiarów oraz oprogramowanie do nadzoru mierzonych parametrów.
Jesteśmy producentem oprogramowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb, uwzględniając zebrane przez wiele lat wnioski i uwagi użytkowników: program LBX
Podstawowe funkcje programu LBX:
 • komunikacja z urządzeniami
 • zbieranie danych
 • alarmowanie
 • prezentacja bieżących danych
 • wykresy
 • raporty
 • histogramy
 • dostęp do programu LBX z zewnątrz (przez internet)
 • wbudowany serwer www
 • i wiele innych