www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Лабораторная электроника

Higrometry punktu rosy

Higrometry z chłodzonym lustrem to najdokładniejsze przyrządy pomiarowe stosowane w laboratoriach akredytowanych do wzorcowania wszystkich innych higrometrów.

Higrometry punktu rosy MBW są stosowane przez najlepsze laboratoria zajmujące się pomiarami wilgotności na całym Świecie.

LAB-EL jest autoryzowanym przedstawicielem firmy MBW na Polskę.