www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Лабораторная электроника

Mierniki stężenia gazów

Oferujemy przyrządy do pomiaru zawartości gazów i pyłów w powietrzu:
 • Mierniki stężenia dwutlenku węgla CO2,
 • Mierniki stężenia tlenu O2,
 • Mierniki stężenie pyłu w powietrzu PM2,5,
 • Mierniki gazów toksycznych w powietrzu:
  • dwutlenku azotu NO2,
  • tlenku węgla CO,
  • dwutlenku siarki SO2,
  • ozonu troposferycznego O3,
  • formaldehydu (aldehydu mrówkowego, metanalu) CH2O (HCHO).
Szeroka oferta nowoczesnych mierników stężenia dwutlenku węgla CO2 jest kierowana do przemysłu oraz dla rolnictwa, w szczególności do producentów pieczarek. Mierniki, w zależności od wersji:
 • posiadają wyjścia wyników pomiarów umożliwiające dołączenie ich do systemów pomiarowych:
  • cyfrowe (S300, Ethernet, USB),
  • lub analogowe 0-10V/4-20mA,
 • posiadają wyjścia przekaźnikowe, które alarmują w przypadku przekroczenia zadanych progów,
 • mogą pełnić funkcje regulatorów stężenia CO2,
 • cechują się rożnymi zakresami pomiarowymi CO2 (nawet do 100%).