www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Лабораторная электроника

Termometry internetowe, higrometry, barometry, regulatory z ethernetem

Przyrządy z interfejsem Ethernet do pomiaru, rejestracji danych oraz sterowania. Do modułów zbierania danych można dołączyć elektroniczne termometry, higrometry, barometry, anemometry, pyranometry i inne czujniki pomiarowe. Komunikacja z urządzeniami jest możliwa przez dostępne połączenie internetowe.
Większość czujników pomiarowych naszej produkcji może posiadać świadectwo wzorcowania.