www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Лабораторная электроника

Лаборатория LAB-EL

Laboratorium zostało wyodrębnione z firmy LAB-EL Elektronika Laboratoryjna Sp. J. Podstawowymi zadaniami Laboratorium jest:
- świadczenie usług wzorcowania i adiustacji przyrządów pomiarowych,
- świadczenie usług badawczych pomiaru mikroklimatu.