www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Лабораторная электроника

Давление

Barometry elektroniczne do zastosowania w przemyśle, stacjach meteorologicznych oraz laboratoriach. Służą do pomiaru ciśnienia atmosferycznego oraz różnicy ciśnień.
Wszystkie prezentowane barometry elektroniczne mogą posiadać świadectwa wzorcowania. Do barometrów dołączane jest specjalistyczne oprogramowanie do rejestracji pomiarów, nadzoru klimatu oraz powiadamiania o sytuacjach alarmowych. Niektóre z prezentowanych barometrów posiadają własną pamięć rejestracji.
LB-716AD
Манометр абсолютный LB-716AP и дифференциальный LB-716AD
Elektroniczny barometr LB-716AP służy do pomiaru ciśnienia bezwzględnego, natomiast ciśnieniomierz LB-716AD do pomiaru różnicy ciśnień występującej między wysuniętymi na zewnątrz obudowy króćcami pomiarowymi. Są one ciśnieniomierzami elektronicznymi, stacjonarnym, o niewielkich rozmiarach, zasilanym poprzez interfejs S300.