www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Лабораторная электроника

Drukarki i terminale przenośne do aplikacji TRANS-LOGGER

System TRANS-LOGGER jest zestawem urządzeń i oprogramowania na system ANDROID służącym do dokumentowania warunków transportu, kontrolując temperaturę i otwarcie drzwi. Jest niezbędnym wszędzie tam, gdzie nadzorowany jest łańcuch zimnych dostaw produktów wrażliwych na temperaturę, tzw. cold chain. System TRANS-LOGGER składa się z urządzeń z własnym niezależnym zasilaniem: Rejestratora danych w kabinie kierowcy (terminala zintegrowanego z drukarką z systemem ANDROID albo tabletu lub smartfonu z systemem Android z zewnętrzną drukarką Bluetooth) i czujników temperatury i otwarcia drzwi LB-523TD umieszczonych w strefach kontrolowanych.
RPP-02N
Termiczna drukarka mobilna 58 mm Bluetooth Android RPP-02N
Termiczna drukarka mobilna Bluetooth Android RPP-02N cechuje się niewielkimi wymiarami i sprawnie działającym interfejsem Bluetooth, co podkreśla jest szczególna przydatność we wszelkich przenośnych systemach pomiarowo-rejestrujących. W szczególności jest stosowana w bezprzewodowy system kontroli warunków transportu TRANS-LOGGER. Korzystna cena!
Aplikacja TRANS-LOGGER na system Android umożliwia pobranie danych pomiarowych z rejestratora poprzez port USB, katalogowanie pomiarów w rejestratorze dla kolejnych dostaw, umożliwia prezentację historii pomiarów w formie graficznej dla zadanego okresu czasu od-do, umożliwia eksport historii pomiarów z zadanego okresu czasowego do plików w formatach CSV oraz PDF, umożliwia wysłanie elektroniczną pocztą email historii pomiarów z zadanego okresu czasowego w plikach w formacie CSV i PDF, umożliwia ciągłe przesyłanie przez siec telefonii komórkowej GSM danych pomiarowych wraz z aktualną lokalizacja GPS rejestratora do nadrzędnego systemu kontroli transportu opartego o program SCADA LBX pracującego pod kontrolą systemy Windows.