www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Лабораторная электроника

Współpraca z wyższymi uczelniami

Współpraca z wyższymi uczelniami dotyczy udziału firmy LAB-EL w pracach naukowo-badawczych, realizowanych przez uczelnie, współuczestnictwa w realizacji prac dyplomowych czy też prowadzeniu praktyk studenckich.

Spośród wyższych uczelni, z którymi współpraca przebiega najlepiej można wymienić: Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego – Wydział Inżynierii Produkcji (SGGW), Politechnikę Warszawską – Wydziały Mechatroniki, Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydział Inżynierii Środowiska.

Kilka uczelni posiada aparaturę produkcji firmy LAB-EL, stanowiącą wyposażenie stanowisk dydaktycznych w laboratoriach, są to: Politechniki Gdańska,Warszawska, Świętokrzyska, Łódzka, Rzeszowska a także Akademia Rolnicza w Lublinie czy wspomniana Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Spośród prac realizowanych dla wyższych uczelni można wymienić kilka nowatorskich rozwiązań, które powstały dla potrzeb naukowo-dydaktycznych w oparciu o ścisłą współpracę pracowników uczelni ze specjalistami firmy LAB-EL.

Trzy takie przedsięwzięcia zrealizowane zostały na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW. Poniżej przedstawiamy artykuły dotyczące tematyki współpracy z Wyższymi uczelniami oraz linki do prac dyplomowych, których realizacja prowadzona była przy współudziale merytorycznym specjalistów z firmy LAB-EL.