www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Лабораторная электроника

Meteorologia

Meteorologia jest nauką zajmującą się badaniem zjawisk fizycznych i procesów zachodzących szczególnie w niższej warstwie atmosfery - troposferze. Badania te służą do określania wpływu zjawisk atmosferycznych na stan pogody na danym obszarze.

Pomiary meteorologiczne dotyczą głównie temperatury powietrza na różnych wysokościach, temperatury gruntu na różnych głębokościach, wilgotności względnej i bezwzględnej, prędkości i kierunku wiatru, wielkości opadu deszczu, grubości pokrywy śniegu, nasłonecznienia. Pomiary rejestrowane są w pamięci stacji meteorologicznej, aby następnie mogły być wykorzystane od obliczeń trendów i tworzeniu prognoz.

Firma LAB-EL od początku swej działalności, konstruuje i wdraża kompletne stacje meteorologiczne (w Polsce pracuje kilkadziesiąt takich stacji). W ostatnim okresie prowadzona jest akcja udostępniania danych ze stacji meteorologicznych, umiejscowionych w różnych częściach kraju, na stronie www.label.pl.

Poniżej przedstawiamy artykuły jakie były publikowane w prasie technicznej na temat stacji meteorologicznych oraz urządzenie produkowane w firmie LAB-EL przeznaczone do pomiarów meteorologicznych.Przyrządy, zrealizowane projekty, artykuły i opracowania dotyczące stacji meteorologicznych