www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Лабораторная электроника

Środowisko pracy

Warunki mikroklimatyczne panujące w miejscu pracy, w znaczący sposób wpływają na wydajność i efektywność pracy. Pracownik odczuwający tzw. komfort mikroklimatyczny jest zadowolony, nie zmęczony, uśmiechnięty, pełen energii twórczej i odtwórczej.

Pracodawca, który zainwestował swoje pieniądze w urządzenia tworzące i monitorujące odpowiednie warunki mikroklimatyczne na stanowiskach pracy, jest zadowolony, ponieważ spełnił wymagania obowiązujących przepisów, a tym samym stworzył pracownikom warunki sprzyjające wzrostowi wydajności i efektywności pracy.

W pomieszczeniach stanowiących miejsca pracy oprócz standardowych parametrów mikroklimatu tj. temperatury, wilgotności względnej oraz ciśnienia, bardzo ważnym elementem jest monitoring zawartości ditlenku (dwutlenku) węgla CO2 w powietrzu. Przepisy unijne mówią o wymianie powietrza w pomieszczeniu w ciągu dnia pracy i określają dopuszczalne wartości stężenia CO2.Przyrządy, przykładowe aplikacje, artykuły i opracowania dotyczące monitoringu parametrów mikroklimatu na stanowiskach pracy