www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Лабораторная электроника

Wzorcowania

Wzorcowanie, zwane często kalibracją jest to czynność polegająca na określeniu błędu wskazania przyrządu pomiarowego w stosunku do wzorca jakim dysponuje laboratorium wzorcujące.

Wzorzec jakim posługuje się laboratorium zwany wzorcem odniesienia lub wzorcem roboczym, podlega również procedurom wzorcowania w laboratorium wyższego rzędu, tj. takiego które posiada lepszą zdolność pomiarową tzw. CMC. To z kolei laboratorium, wzorcuje swoje wzorce w lepszym, itd.

Wzorcowanie przez laboratorium własnych wzorców jest wymagane w celu zapewnienia tzw. spójności pomiarowej. Laboratoria, w celu uwiarygodnienia swojej zdolności pomiarowej, po wdrożeniu systemu zarządzania na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005, zgłaszają laboratorium do akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji - PCA.

Laboratoria akredytowane posługują się znakami akredytacji, które są umieszczane na świadectwach wzorcowania. Akredytacja daje gwarancję wiarygodności wyników uzyskanych przez laboratorium. Poniżej przedstawiamy artykuły, jakie zostały opublikowane w prasie technicznej, dotyczące tematyki wzorcowania lub kalibracji.Artykuły i opracowania dotyczące wzorcowań i badań mikroklimatu pomieszczeń