www.label.pl | LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
Elektronika Laboratoryjna

Instrukcje

Interfejs telefonii komórkowej GSM/GPRS LB-431
Konwerter LB-470 (standardu S300 na wyjścia 4..20mA)
Termometr Pt100 Pt1000 z wyświetlaczem LB-471T
Panel wyświetlający ciśnienie LB-471P 4/20mA
Regulator temperatury PID LB-472
Progowy regulator temperatury LB-472C
Koncentrator LB-473 Modbus RTU
Termohigrometr - rejestracja wilgotności i temperatury LB-520/T
Termohigrometr LB-522
Termometr z wyświetlaczem LB-522T
Termograf - termometr z drukarką LB-530
Regulator mikroprocesorowy, sterownik LB-600
Termohigrometr LB-701 z panelem odczytowym LB-702, barometr LB-702B
Precyzyjny termohigrometr LB-701M z panelem odczytowym LB-704
Termohigrometr LB-701 z panelem odczytowym LB-705A
Termohigrometr LB-701 z panelem LB-706/G, barometr LB-706B/GB
Rejestrator, termometr higrometr z powiadamianiem SMS, GRPS: LB-707
Dwukanałowy termometr elektroniczny LB-708T
Regulator temperatury PID LB-708TR
Termometr higrometr przemysłowy LB-710
Termohigrometr LB-710B
Termohigrometr, wilgotnościomierz LB-710D
Termometr - higrometr, wilgotnościomierz LB-710DB
Termometr z sondą LB-710DT
Termohigrometr LB-710R, klatka meteorologiczna LB-719
Termohigrometr LB-710AL
Termometr LB-710T
Termometr wieloknałowy LB-711
Termometr higrometr LB-712TW z wyjściem analogowym 4-20mA 0-1V 0-10V
Barometr elektroniczny, barometr cyfrowy LB-715, LB-716
Elektroniczny ciśnieniomierz bezwzględny i różnicowy LB-716AD/P
Osuszacz powietrza - sterownik osuszaczy LB-720
Regulator temperatury i wilgotności LB-720C
Elektroniczny panel odczytowy LB-724x
Regulator wilgotności i temperatury LB-725. Termohigrometr LB-701
Koncentrator LB-731A
Wiatromierz - anemometr LB-746
Wiatromierz czaszowy LB-747
Barometr laboratoryjny LB-750
Termometr LB-706T z sondą LB-754J/T
Psychrometr LB-754P z panelem LB-706T/GT
Przenośna stacja meteorologiczna LB-755
Rejestrator temperatury i wilgotności z drukarką LB-755A
Regulator do grzybów, wyposażenie pieczarkarni: LB-760A
Czujnik drogowy LB-781A
Wilgotnościomierz do drewna LB-796 - materiały twarde i sypkie
Miernik przepływu wody lub ścieków LB-810
Światłomierz, luksomierz, fotometr - miernik promieniowania słonecznego LB-900
Czujnik zalania wodą - konduktometr LB-910
Sterowanie wentylacją - regulator temperatury LB-472W
Koncentrator rejestrator LB-476
Wilgotnościomierz do gleby LB-797, materiały sypkie
Wilgotnościomierz materiałów LB-798 - materiały sypkie
Rejestrator danych pomiarowych LB-487
Regulator temperatury PID - sterownik LB-472D
Regulator do pomieszczeń, grzanie, wentylacja: LB-477
Bezprzewodowy termohigrometr LB-525
Sterownik do uprawy grzybów - regulator LB-762
Termometr, rejestrator temperatury LB-516T
Termometr przenośny z sondą LB-560A
Precyzyjny termometr LB-560C z czujnikiem zewnętrznym
Miernik CO2, pomiar stężenia dwutlenku (ditlenku) węgla LB-852
Termometr higrometr z alarmem i pamięcią LB-560E
Moduł przekaźników LB-851
Miernik regulator CO2 - dwutlenku węgla i temperatury LB-850A
Przenośny termometr rejestrator LB-570A
Termometr - higrometr z pamięcią LB-570H 0,01 C
Przenośny termohigrometr LB-570P z zewnętrznym czujnikiem temperatury
Konwerter wiatromierza
Miernik CO2, regulator stężenia dwutlenku węgla LB-853
Miernik stężenia dwutlenku węgla LB-854
Termohigrometr LB-710A
Termometr elektroniczny LB-710AT
Pirometr bateryjny, rejestrator temperatury LB-520TI
Bateryjny pirometr, rejestrator z interfejsem radiowym - LB-525TI
Pirometr stacjonarny LB-522TI
Pirometr stacjonarny, termometr bezdotykowy - LB-710AI
Termohigrometr MODBUS RTU LB-718
Termometr MODBUS RTU LB-718T
Regulator wentylacji - sterownik dla budynku inwentarskego - LB-472W
Termometr LB-560D - z sondą
Rejestrator temperatury i wilgotności, termometr higrometr LB-516A
Psychrometr - termometr dwukanałowy LB-714
Anemometr z termometrem LB-801
Bezprzewodowy termohigrometr LB-525A, rejestrator temperatury
Pirometr rejestrator temperatury LB-525AI
Czujnik CO2 - regulator CO2 LB-857
Miernik klimatu LB-580: barometr, anemometr, termometr, higrometr, ...
Precyzyjny laboratoryjny termometr cyfrowy typ RFS 2804A
Termohigrometr - rejestracja wilgotności i temperatury WiFi
Termometr WiFi - rejestrator temperatury
Bezprzewodowy termometr do kompostu LB-525TS3, rejestrator temperatury
Moduł dodatkowych interfejsów LB-762-IO
Pomiar stężenia tlenu, miernik tlenu, tlenomierz O2 - LB-905
Bezprzewodowy termometr, higrometr, światłomierz, barometr GSM
Regulator temperatury i wilgotności, termometr, psychrometr
Miernik klimatu LB-575: termometr, higrometr, opcjonale zewnętrzne czujniki temperatury
Regulator uniwersalny PID LB-474A3 - pomiar temperatury, wilgotności
Drukarka RPP-02N
Bezprzewodowy czterokanałowy termometr GSM
Anemometr z termometrem LB-802
LB-533T
Bezprzewodowy termohigrometr LB-535, rejestrator temperatury
LB-450 wyświetlacz S300
Rejestrator temperatury z raportem PDF
Rejestrator temperatury i wilgotności, logger