Rozdział 5. Wyniki pomiarów i zmienne

Moduł LB-856 udostępnia wyniki pomiarów z dołączonych czujników w postaci zmiennych. Organizacja zmiennych jest wspólna dla różnych protokołów komunikacyjnych (MODBUS, SNMP, JSON/HTTP, XML/HTTP).

Każda zmienna jest identyfikowana przez numer wejścia i numer zmiennej dla tego wejścia.

Wejścia pracujące w trybie S300 mają liczbę zmiennych zależną od typu dołączonego czujnika. Wejścia pracujące we wszystkich pozostałych trybach definiują wyłącznie zmienną nr 1.

Wejście / typ czujnika Vn = wartość zmiennej n Un = jednostka miary zmiennej n
wejście 0: CO2 V1 = CO2 U1 = ppm
wejście 1: O2 V1 = O2 U1 = %
wejście 2: termometr V1 = T (temperatura) U1 = °C
wejście 3: 0-10V V1 = U (napięcie) U1 = V
wejście 4: S300: LB-710 V1 = RH (wilgotność) U1 = %
V2 = T (temperatura) U2 = deg.C
wejście 4: S300: LB-710T V1 = T (temperatura) U1 = deg.C
wejście 4: S300: LB-710E V1 = T (temperatura) U1 = deg.C
wejście 4: S300: LB-711 V1 = T1 (temperatura 1) U1 = deg.C
V2 = T2 (temperatura 2) U2 = deg.C
V3 = T3 (temperatura 3) U3 = deg.C
V4 = T4 (temperatura 4) U4 = deg.C
V5 = T5 (temperatura 5) U5 = deg.C
V6 = T6 (temperatura 6) U6 = deg.C
V7 = T7 (temperatura 7) U7 = deg.C
V8 = T8 (temperatura 8) U8 = deg.C
wejście 4: S300: LB-715 V1 = RH (wilgotność) U1 = %
V2 = T (temperatura) U2 = deg.C
V3 = P (ciśnienie) U3 = hPa
wejście 4: S300: LB-716 V1 = P (ciśnienie) U1 = hPa | Pa
wejście 4: S300: LB-746 V1 = DIR (kierunek wiatru) U1 = deg.
V2 = V (prędkość wiatru) U2 = m/s
wejście 4: S300: LB-781 V1 = W (ilość wody na drodze) U1 = mm
V2 = RR (rezystancja powierzchniowa R) U2 = ohm
V3 = RC (rezystancja powierzchniowa C) U3 = ohm
V4 = T0 (temperatura 0cm) U4 = deg.C
V5 = T6 (temperatura 6cm) U5 = deg.C
V6 = TF (temperatura zamarzania) U6 = deg.C
wejście 4: S300: LB-797 V1 = P (przenikalność elektryczna) U1 =
V2 = R (konduktywność) U2 = mS/m
V3 = H (wilgotność) U3 = %
V4 = T (temperatura) U4 = deg.C
wejście 4: S300: LB-850 V1 = CO2 (stężenie CO2) U1 = ppm
V2 = T (temperatura) U2 = deg.C
wejście 4: S300: LB-900 V1 = S (promieniowanie) U1 = kLx | W/m2
wejście 4: S300: LB-901 V1 = S1 (promieniowanie) U1 = kLx | W/m2 | umol/sm2 | 0.01W/m2
V2 = S2 (promieniowanie) U2 = kLx | W/m2 | umol/sm2 | 0.01W/m2
wejście 4: S300: LB-905 V1 = X (stężenie gazu) U1 = % | ppm
wejście 4: S300: LB-910 V1 = R (rezystancja) U1 = ohm
wejście 4: S300: LB-920 V1 = P (ciśnienie) U1 = kPa
wejście 4: S300: LB-921 V1 = U | I (napięcie/prąd) U1 = mV | uA