Elektronika Laboratoryjna - Monitoring temperatury i wilgotności
www.label.pl | LAB-EL Logo | tel. +48 22 753 61 30 | fax +48 22 753 61 35
LAB-EL » Dokumenty » Publikacje » Publikacje archiwalne » Specfunkcje LB-600

Regulator PID: LB-600

Funkcje specjalne realizowane przez regulator LB-600 produkowany w firmie LAB-EL

Wojciech Szkolnikowski - LAB-EL Elektronika Laboratoryjna s.j.
artykuł publikowany w piśmie POMIAR nr 6/2003

Regulator PID LB-600 produkowany w firmie LAB-EL, znalazł już miejsce w wielu aplikacjach przemysłowych, gdzie świetnie sobie radzi z trudnymi problemami sterowania. Mając na uwadze potrzeby w zakresie nowoczesnego sterowania i regulacji, regulator LB- 600 został wyposażony w szereg nowych, specjalnych funkcji, jakich nie posiadają przyrządy tej klasy oferowane na rynku. Funkcje specjalne realizowane przez LB-600, można podzielić na trzy grupy:

 1. funkcje hardwarowe (konfiguracja pakietów wejściowo/wyjściowych),
 2. funkcje obsługi standardu S300, specyficznego dla przyrządów produkowanych w firmie LAB-EL,
 3. specjalne funkcje sterowania

Konfiguracja pakietów polega na umiejscowieniu odpowiednich pakietów wejściowo-wyjściowych w trzech możliwych pozycjach regulatora. Takich kombinacji pakietów zapełniających wszystkie trzy pozycje (Sloty) regulatora może być 10 - patrz tablica 1. Dopuszczalne są konfiguracje tzw. "nie pełne" - brak jednego, dwóch a nawet trzech pakietów. Ostatni przypadek, który dotyczy konfiguracji "pustej" - brak pakietów wejściowo-wyjściowych, jest również dopuszczalny - obsługiwany jest wtedy tylko interfejs S300, zbierający dane pomiarowe z termohigrometrów, termometrów i innych przyrządów produkowanych w firmie LAB-EL. Konfiguracja pakietów jest rozpoznawana przez algorytmy inicjalizacyjne regulatora, dzięki czemu w sposób samoczynny dobierany jest odpowiedni zestaw funkcji niezbędnych do obsłużenia rozpoznanej konfiguracji. Sygnały z przyrządów z interfejsem S-300, od momentu przetworzenia sygnału ze skali pomiarowej rzeczywistej, na skalę znormalizowaną, traktowane są identycznie jak sygnały pochodzące z wejść analogowych, a więc można w stosunku do nich stosować wszelkie algorytmy i funkcje dostępne w regulatorze LB-600. Dopuszcza się również konfiguracją "pełną" tzn. jedną z 10 wymienionych w tablicy 1, plus 4-kanały interfejsu S300. Każdy z 4 kanałów S300 może obsłużyć (wybór programowy) pomiary termohigrometryczne czyli temperaturę i wilgotność względną lub 8 pomiarów temperatury przy wykorzystaniu termometru LB-711. Dzięki takim możliwościom na bazie koncepcji LB-600, jest już opracowywany nowy regulator-sterownik do obsługi np. szklarni. Regulator LB-600 w swojej bibliotece posiada wiele funkcji specjalnych umożliwiających realizację złożonych struktur sterowania. Funkcje logiczne, czasowe i alarmowe na sygnałach binarnych, funkcje liczników, timerów, generatorów funkcyjnych, itp., stanowią podstawę logiczną do tworzenia struktur logicznych, warunkowych, blokad, itp. Na szczególną uwagę zasługują funkcje związane z obsługa procesu regulacji. Funkcje te wspomagają klasyczny algorytm PID, realizując dobór optymalnych nastaw na podstawie przeprowadzanych eksperymentów identyfikacyjnych. Do dyspozycji użytkownika występuje kilka procedur identyfikacyjnych (Zieglerat Nicholsa, Strejca, Cohena-Coona), funkcje regulacji wyprzedzeniowej (feed-forward), funkcje przełączeń awaryjnych (Backup), algorytm regulacji predykcyjnej, algorytm regulacji PID-Fuzzy Logic, itp. Na podstawie doświadczeń opracowane zostały tzw. regulacje programowe w tym regulacja pogodowa (dwustrefowa), regulacja programowa z kształtowaną charakterystyką zmian wartości zadanej, regulacja tablicowa i adaptacyjna. Mnogość funkcji realizowanych w LB-600 stanowi bazę do twórczej działalności projektantów układów automatyki przemysłowej, a dla tych użytkowników, których nie interesują złożone struktury sterowania, regulator oferuje proste algorytmy regulacji. Przyjęta została zasada: " masz dużo funkcji, ale nie musisz z nich wszystkich korzystać". Sporo informacji zawarto w książce pt. Technika Regulacji REGULATOR LB-600 wydanej w Agendzie Wydawniczej PAK, którą można nabyć również w firmie LAB-EL.

Przykładowe konfiguracje regulatora:

 • WE-AN - klasyczny regulator: 2 kanały regulacji ciągłej oraz 2 trójstawne lub 4 dwustawne, 2 alarmy. Dostęp do pozostałych kanałów pomiarowych poprzez łącze transmisyjne.
 • WE/WY BIN, WY-AN, WE-AN - 20 wejściowy przyrząd pomiarowy z możliwością regulacji ciągłej w 2 kanałach, 2 alarmy. Dostęp do pozostałych kanałów pomiarowych poprzez łącze transmisyjne
 • WE-AN, WY-AN, WE-AN - 20 wejściowy przyrząd pomiarowy z możliwością regulacji trójstawnej w 2 kanałach lub dwustawnej w 4 kanałach, 2 alarmy. Dostęp do pozostałych kanałów pomiarowych poprzez łącze transmisyjne.
 • WE-AN, WE/WY BIN, WE-AN - 10 wejściowy przyrząd pomiarowy, regulacja trójstawna w 4 kanałach lub dwustawna w 8 kanałach, 4 alarmy. Dostęp do pozostałych kanałów pomiarowych poprzez łącze transmisyjne
 • WE/WY BIN, WE/WY BIN, WE-AN - 10 wejść analogowych, regulacja ciągła w 4 kanałach. Dostęp do pozostałych kanałów pomiarowych poprzez łącze transmisyjne.
 • WY-AN,WY-AN,WE/WY BIN - Sterownik realizujący funkcje czasowo-logiczne. Bogata biblioteka algorytmów w tym sekwencyjnych. Dwa wyjścia analogowe do zadawania sygnału programowego. Dostęp do pozostałych kanałów pomiarowych poprzez łącze transmisyjne
 • WE/WY BIN, WY-AN, WE-AN - 30 wejściowy przyrząd pomiarowy (rejestracja pomiarów). Dostęp do pozostałych kanałów pomiarowych poprzez łącze transmisyjne
 • WE-AN, WE-AN, WE/WY BIN - 24 wejściowy i 18 wyjściowy sterownik binarny realizujący funkcje czasowo-logiczne. Bogata biblioteka algorytmów w tym sekwencyjnych. Dostęp do pozostałych kanałów pomiarowych poprzez łącze transmisyjne
 • WE/WY BIN, WE/WY BIN, WY-AN - 6 wyjść analogowych: generator funkcji analogowych, np. narastanie sygnału w funkcji czasu, stacyjki sterowania ręcznego.
 • WY-AN,WY-AN,WY-AN - 4 wyjścia analogowe, 8 wejść binarnych, 6 wyjść binarnych: generator funkcji analogowych, stacyjki sterowania ręcznego, sterowanie logiczne i czasowe, funkcje alarmów, blokad, itp.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.label.com.pl, a więcej informacji o regulatorze można uzyskać u autora artykułu oraz pod adresem www.label.com.pl/po/rek600.html.