Regulator mikroprocesorowy LB-625


 • uniwersalny regulator do zastosowań użytkowych i przemysłowych 
 • wejścia  w standardach: 
  • 0/4..20 mA, 0/1...5V 
  • rezystancyjne (potencjometryczne) 
  • RTD (Pt100, Pt1000), termopary (typ: R, S, B, J, K, E, N, T)  
  • ON/OFF 
  • S300 
 • wyjścia w standardach  
  • 0/4..20 mA, 0/1..5 V 
  • ON/OFF  
 • szeroki zestaw algorytmów regulacji 
  • funkcje logiczne, czasowe i alarmowe 
  • samostrojenie, predykcja, PID Fuzzy Logic  
  • integrator, funkcje redundancyjne Backup, feed forward, funkcje specjalne dla cukrownictwa, ciepłownictwa, klimatyzacji 
 • oprogramowanie symulacyjno- konfiguracyjne i wspomagające na PC  
 • komunikacja MODBUS RTU / RS-485 - docelowo PROFIBUS DP 
--

Opis

Uniwersalny regulator mikroprocesorowy LB-625 został skonstruowany z uwzględnieniem wszystkich wymagań stawianych podobnym urządzeniom stosowanym w automatyce użytkowej i przemysłowej. Na jego walory użytkowe składaja się następujące cechy:

Szczegółowy opis LB-625 jest dostępny w dodatkowym "helpie".

Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej organizuje cykliczny kurs przeznaczony dla inżynierów oraz pracowników służb pomiarów i automatyki o wykształceniu średnim technicznym, którzy powinni zapoznać się z obsługą operatorską, programowaniem i zastosowaniami projektowymi regulatorów mikroprocesorowych serii LB-625.

Zastoowanie

Regulator LB-625 jest uniwersalnym, programowalnym, regulatorem cyfrowym przeznaczonym do układów pomiarów, sterowania i regulacji różnych procesów technologicznych. Regulator może realizować następujące funkcje:

Dane techniczne

UNIWERSALNY REGULATOR MIKROPROCESOROWY LB-625
C E C H A O P I S U W A G I
Zasilanie 230V 50Hz +/-10%  
Obudowa (wymiary) 130 x 180 x 115 mm  
Liczba wejść analogowych Jedno uniwersalne niezależne wejście dla sond LAB-ELowskich, a niezależnie (mogą nie występować) 2 wejścia dla termometrów Pt100 w układzie cztero lub 3 przewodowym lub 2 wejścia potencjometryczne lub 2 wejścia dla termopar w układzie bipolarnym lub 4 wejścia dla termopar w układzie unipolarnym lub 3 wejścia napięciowe/prądowe w układzie bipolarnym lub 5 wejść napięciowych/prądowych w układzie unipolarnym.  
Liczba wejść binarnych 4 wejścia binarne Napięciowe 16...25Vdc lub 3...9 Vdc 
Liczba wyjść binarnych 4 wyjścia binarne Styki przekaźnika (4 niezależne zestyki zwierne)
Liczba wyjść analogowych 1 wyjście analogowe 0/4...20mA Optoseparacja, obciążalność źódła prądowego 750 ohm
Rodzaj sygnałów wejściowych analogowych prądowe, napięciowe, temperaturowe (PT100, PT1000, Ni100 lub termopary: R, S, B, J, K, E, N, T), rezystancyjne (potencjometryczne), możliwość współpracy z sondami do pomiaru temperatur i wilgotności produkcji firmy LAB-EL  wyposażonych w interfejs cyfrowej pętli prądowej oraz z psychrometrem LB-754P, sondami LB-754T, LB754J, LB-701T, itp.  Zakresy pomiarowe, rodzaje sygnałów, rodzaje czujników, stany graniczne programowalne przez użytkownika
Rodzaj sygnałów wejściowych binarnych Napięciowe 16...25Vdc lub 
3...9 Vdc jako stany logiczne 1 lub 0 
 
Rodzaj sygnałów wyjściowych analogowych prądowe (0/4...20 mA), napięciowe (0/1...5V)   
Dostępne algorytmy regulacji PID, PID RATIO, PID RATIO BIAS, PID NL1, PID NL2, samodostrajanie, regulacja układów zamknięto-otwartych, itp. Możliwość realizacji algorytmów specjalnych na życzenie i na podstawie danych zamawiającego
Rodzaje regulacji Ciągła, dwustawna i trójstawna (ze sprzężeniem zwrotnym od położenia i/lub krokowa - metoda obliczania czasu przejcia elementu wykonawczego)  
Dodatkowe funkcje Kasowanie struktury i hasła, blokada skalowania, funkcja  BACKUP, feed forward, śledzenie jednego z sygnałów wejściowych, obróbka matematyczna sygnałów wejściowych, filtracja, algorytmy specjalne dla cukrownictwa, ciepłownictwa, klimatyzacji, biblioteki funkcji arytmetycznych, logicznych i czasowych, możliwość realizacji funkcji specjalnych opracowanych na podstawie życzeń klienta, itp.  
Komunikacja z systemem  komputerowym RS485/RS422 i S300 Współpraca z systemem komputerowym za pośrednictwem konwertera RS232c/RS485
Protokół  transmisji MODBUS RTU Docelowo � PROFIBUS